diumenge, 25 de febrer de 2007

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre els actes commemoratius de la Guerra del Francès

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre els actes commemoratius de la Guerra del Francès, el text de la qual és el següent:

«Per notícia periodística, tenim coneixement que la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya ha decidit constituir una Comissió per rememorar els fets de la Guerra del Francès. El Departament de la Vicepresidència i Departament de Cultura dela Generalitat de Catalunya, han convidat a participar del projecte a la Diputació de Girona, a l’Ajuntament de Girona i Barcelona, així com a l’Ajuntament del Bruc.

L’exclusió de la Ciutat de Tarragona, és difícil de justificar, tant política com culturalment. Les excuses d’ordre cronològic són d’una puerilitat insultant.

La desconsideració amb la nostra Ciutat, provinent  del Govern de Catalunya, no s’atenua ni amb comissions municipal en fase de gestació, ni amb explicacions justificatives d’última hora.  Exigir que el tractament dels actes commemoratius d’un fet tan important per la nostra ciutat és tracti de manera global i amb inclusió de totes les ciutat i viles implicades en les Guerres Napoleòniques.

La posposició de la nostra ciutat a la política cultural i institucional de la Generalitat de Catalunya, té un clar regust de discriminació política, que és del tot inacceptable, tal i com demostra el programa d’actes lliurat per la Generalitat.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Fer constar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, l’enuig i reprovació dels ciutadans de Tarragona per la desconsideració en l’oblit dels mèrits de la nostra ciutat, al no convidar-la a formar part de la Comissió Organitzativa dels actes commemoratius de la Guerra del Francés.

2. Requerir igualment al Govern de la Generalitat, per que s’esmeni la composició de la Comissió referida, amb la inclusió de la Ciutat de Tarragona, així com d’altres llocs, que tinguessin relació amb la Guerra Napoleònica (com per exemple de Valls, (Batalla del Pont de Goi).

3. Que l’Ajuntament de Tarragona prepari els actes que de justícia aquest esdeveniment mereix i es requereixi a la Generalitat de Catalunya per tal que els inclogui en el seu programa d’actes com ha fet amb els actes d’altres ajuntaments com Barcelona, Girona i El Bruc.

4. Fer arribar l’acord que resulti, a la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del  Parlament de Catalunya.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.