dimecres, 29 de juliol de 2009

ENTRE BALLESTEROS I DE LOS RIOS HI HA DESACORDS

Sembla ser, a jutjar per les declaracions de diferents membres dels dos partits que conformen l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona, que entre les dos forces que governen existeixen desacords en projectes importants de ciutat.

És increïble veure com en 4 mesos la futura Vila Olímpica (si s’acaba construint) ha canviat d’ubicació i ja s’ha traslladat dos vegades. Per seguir marejant la perdiu, en tant sols 16 dies de diferència el govern es contradiu en dos projectes importants com són la Vila Olímpica i el Parc Tecnològic, i per les declaracions d’uns i altres no tenen ni idea de que han de fer, a on, ni res de res.

El dia 11 de juliol, el sr. Tarrés (PSC), va fer declaracions als mitjans locals, afirmant que la Vila Olímpica que albergarà als esportistes dels Jocs del Mediterrani, si Tarragona acaba organitzant-los definitivament, es construiria a Sescelades. 16 dies més tard, el sr. De los Rios (ERC), declara que ell no ho té tant clar, i que a Sescelades la prioritat és el Parc Tecnològic.

Aquests desacords signifiquen que tant el PSC com ERC, van cada u a la seva i el problemes comencen quan els projectes, o part d’ells, es creuen, i aleshores és quan ha de decidir algú, i qui ho fa? Doncs ja es veu, o millor dit, ja es veurà que s’acaba fent a Sescelades, i quin futur li espera a la Ciutat Residencial, potser acabaran jugant-s’ho al “pito pito colorito”.

A tot això l’única que surt perjudicada d’aquesta manca de coordinació i entesa en el disseny dels que han de ser projectes importants de ciutat, són Tarragona i els seus ciutadans, que veuen com la inoperància de l’equip de govern resta sistemàticament les opcions de que la nostra ciutat esdevingui finalment seu dels Jocs del Mediterrani 2017, i que el projecte del Parc Tecnològic avanci segons el previst.

O també potser que no tinguin ni idea de com s’ha de dibuixar la Tarragona del present i del futur, i avui fem la Vila a la Ciutat Residencial i demà canvien la ubicació i la fan a Sescelades, i després no se sap a on es farà, i tot això sense tenir en compte la repercussió de les declaracions, i sobretot, a totes les persones que poden afectar.

Des de CIU pensem que aquesta no és forma de governar una ciutat, i que cal que l’equip de govern s’aclareixi. De ja fa dos anys que Tarragona s’ha submergit en una dinàmica negativa, i la ciutat no avança, està parada, i només falta que l’equip de govern no s’aclareixi!

Cal més fermesa a l’hora de prendre decisions i és per això que el nostre grup municipal exigeix que ens aclareixin a nosaltres i a tots els ciutadans quins son els projectes tant de la Vila Olímpica com del Parc Tecnològic i evidentment del futur sobre la Ciutat Residencial. 
 

Maribel Rubio

Regidora del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona 

dissabte, 25 de juliol de 2009

dimarts, 14 de juliol de 2009

L’INFORME DE LA COMISSIÓ DEL PÀRKING JAUME I

Ahir se’ns va entregar l’informe de la Comissió d’Investigació del pàrking Jaume I, la qual va ser creada el 09-09-08 amb el nostre vist i plau i amb la directriu de “concretar les possibles responsabilitats de gestió i econòmiques derivades de la construcció de l’aparcament Jaume I”.

Havent tingut ocasió de fer lectura de l’informe, considerem que els eixos principal del mateix són:

1.- Anàlisi dels costos del pàrking.

2.- Procediment de legalitat dels seus acords.

3.- Concretar les possibles responsabilitats.

CONCRETAR LES POSSIBLES RESPONSABILITATS

Començarem pel darrer punt, el de les responsabilitats, que en la majoria de conclusions de l’informe fan referència a l’empresa SISTEMES ALEM i al Consell d’Administració de l’empresa AMT.

Dels 27 regidors de l’actual Ajuntament, només 3 formaven part del Consell d’Administració que va votar a favor de la construcció del pàrking, a favor de la creació de la UTE amb Sistemes ALEM, a favor dels primers compromisos econòmics i a favor, fins l’any 2005, de tot els acords que surten en aquest informe.

Casualment aquests tres regidors són membres de l’actual equip de govern socialista, els Srs.Ballesteros, López Pasca i Sanahujes.

Per tant una primera reflexió: les responsabilitats en aquella data són, si més no, compartides.

El propi informe, en les seves conclusions primera i segona, apunta molt directament a que les primeres decisions que es van prendre són, en part, l’origen de la situación actual. Per tant, tothom ha de ser responsable de les decisions que va prendre en el seu moment.

Per això, posar ara en qüestió la ubicació, la decisió de fer-lo robotitzat, la de fer el primer aval a l’empresa Sistemes Alem, o fins i tot la mateixa elecció de l’empresa, és un acte de covardia política a la qual ens té molt acostumats el Sr. Ballesteros i el seu grup.

Segurament i perquè no ho dirà ningú, des del grup municipal de CiU estem convençuts de que totes i cadascuna de les persones que han intervingut en el procès de construcció del pàrking han actuat amb absoluta bona fe i pensant sempre que era el millor per la finalització de l’obra.

Per tant i ho diem amb molt sincerament, no ens agradaría veure ni al Sr. Ballesteros ni a cap membre del Consell d’Administració anar a declarar a cap Jutjat.

Com hem dit abans l’informe fa referència també a Sistemes Alem, que és el principal causant de la no finalització del pàrking, com així va reconèixer un procediment arbitral que ha estat indiscutit, doncs només en va ser impugnat l’arbitre, no pas les conclusions ni el procediment.

ANÀLISI DELS COSTOS DEL PÀRKING

En quant a la analisi dels costos del pàrking, per primera vegada queda clar que l’import gastat fins a la data d’avui són 16 milions d’euros. La resta fins a 25 milions d’euros són previsions que fa l’actual equip de govern, dels quals volem destacar, com a exemple, que 7 milions d’euros són decisió del Sr. Ballesteros (págines 14 i 15 de l’informe on es fa referencia a crèdits sol·licitats el juliol del 2007 i el setembre del 2007).

PROCEDIMENT DE LEGALITAT DELS SEUS ACORDS

En quant a la legalitat de tot el procediment i segons el nostre criteri sembla desprendre’s de l’informe que no existeix en cap acord pres per l’Ajuntament de Tarragona, cap advertiment d’il·legalitat per part de cap funcionari municipal.

Fem aquesta distinció entre Ajuntament i empresa doncs en l’estadi del tema en que ens trobem i ja que es vol judicialitzar aquest afer, és molt important fer les matitzacions que siguin necessàries.

Per tant, i al marge d’altres reflexions que per no ser reiteratius us adjuntem en el format entregat en la roda de prensa sobre aquest tema el 02-09-08, i a tall de CONCLUSIONS, fixem les següents:

  1. És evident la judicialització d’aquest cas que ha fet l’equip de govern. No la compartim però, en tot cas, respectarem com no pot ser d’altre manera, les decisions que prengui la justicia. Esperem però que aquest informe signifiqui el final de la utilització política de l’afer del pàrking i, per tant, signifiqui l’inici de la solució a l’ús d’aquest equipament.
  2. Si de l’informe se’n desprén que l’Ajuntament de la pasada legislatura no va calibrar prou bé la evolució de l’obra, com a mínim el govern actual se n’ha de sentir corresponsable durant més d’un any, on essent alcalde el sr. Ballesteros ens va prometre diverses vegades que el pàrking s’obriria i seria robòtic.
  3. Nosaltres no defugim la responsabilitat de les decisions que vàrem prendre en aquest tema, perquè sempre vàrem confiar en els tècnics que portaven l’obra (com també va fer-ho el Sr. Ballesteros durant un any com a Alcalde i en tots en els que el PSC i ell mateix van estar en el Consell d’Administració de l’empresa votant a favor).
  4. Despres de dos anys de tenir l’obra parada, li volem dir al Sr. Ballesteros que es el moment de trobar solució a l’us l’aparcament de Jaume I i oferim la nostra col·laboració a l’equip de govern per fer-ho.

Tarragona, 14 de juliol de 2009

dimecres, 8 de juliol de 2009

UNA LLEI DE FUTUR

El passat u de juliol, el Parlament de Catalunya ens va donar una gran notícia als catalans i a les catalanes, amb l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Aquesta és la primera gran llei que desplega les competències del nou Estatut de Catalunya, al mateix temps, aquest text legal, si som capaços de consolidar-lo, ha de permetre que sortim del vagó de cua de l’educació a la Unió Europea.

Perquè sigui efectiva, aquesta llei ha de ser de llarga durada, com ho són tots els sistemes educatius de les democràcies més avançades europees.

A aquesta llei transcendent s’hi han oposat els de C’s i els del PP, amb els arguments de sempre: garanteix, segons ells, la poca presència del castellà a l’escola. Aquesta cançó crec que comença a cansar a tothom, i el rendiment electoral que en pensa treure el PP sempre serà menyspreable - A mi, personalment, que siguin tan perseverants en el seu error ja m’està bé -. El més lamentable és que IC, que forma part del govern, hagi votat en contra, ells que es passen la vida donant lliçons d’ètica política; arribada la votació d’una llei tan important pel país com aquesta, si hi discrepen i voten en contra, n’han de ser conseqüents i abandonar el govern, que és el que succeeix en qualsevol govern de coalició que es tingui per seriós.

De les forces que van votar favorablement, vull destacar el paper que ha representat CIU, que tenint tots els vents de cara per guanyar les eleccions l’any vinent, ha sacrificat els seus interessos partidistes legítims pels interessos generals de país. I això ho ha fet perquè la reforma del servei educatiu no podia esperar més.

Cal ser optimista sobre l’aplicació de la nova llei que estructura l’ensenyament en quatre nivells: es recupera el concepte d’escola com a primer graó de la formació fonamental i imprescindible, ja que, tal i com estableixen els indicadors, l’arrel del fracàs escolar té el seu origen en l’educació primària. Tant l’educació secundària, el batxillerat i la formació professional s’impartiran als instituts. Es potenciarà la FP perquè és la garantia de tenir uns treballadors a l’alçada dels temps moderns, així es canviarà el model actual que ja hem vist a quin estat d’atur ens ha conduït. Finalment, els universitaris guanyaran en qualitat formativa, ja que hauran rebut una millor preparació a conseqüència de la LEC.

Tot i que la llei ha comptat amb la oposició d‘alguns sindicats, professors i associacions de pares i mares, crec que el temps posarà les coses al seu lloc, entre d’altres raons, perquè dota de més autoritat i competitivitat a les direccions dels centres i això és fonamental.

La Llei també permet la convivència de l’escola pública i concertada, i aquí l’escola pública té un repte a assolir: ser tan eficaç i eficient com la concertada, doncs avui per avui una plaça pública és més cara que una de concertada.

Per acabar, la pròpia llei preveu una generosa i àmplia dotació de recursos econòmics que ens ha de permetre la seva correcta implantació.
Felicitem-nos doncs per aquesta nova llei, desitgem-li llarga vida, i que sigui capaç de redreçar el nostre sistema educatiu.

diumenge, 5 de juliol de 2009

MANCA DE CONSENS INSTITUCIONAL A LA CANDIDATURA “TARRAGONA 2017”

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DENUNCIA EL NUL EXERCICI DE CONSENS DEMOCRÀTIC EN LA CANDIDATURA TARRAGONA 2017.

Aquests dies, una delegació de la Candidatura, encapçalada pels Srs. Rigau, Valls i Guinart, a la qual s’hi afegeix l’alcalde per a l’acte de cloenda, assisteix a Pescara per a fer un seguiment dels Jocs del Mediterrani.

Resulta, però, sorprenent que el màxim responsable de la política esportiva municipal, Sr. José Cosano, no hi hagi estat convidat. És evident que aquest fet demostra el desgavell de la situació que envolta les relacions de la candidatura amb el propi Ajuntament.

És pública i notòria la mala relació que tenen el Sr. Cosano amb el Director de la Candidatura, i fruit de tot això és el fet de que  el Regidor d’Esports no assisteixi a Pescara.

És molt greu que ni en el propi equip de govern, ni en el PSC   existeixi consens  sobre la figura de qui encapçala per Delegació del Sr. Ballesteros la Candidatura 2017.

La perplexitat es magnifica quan s’observa que qui tolera i consolida aquestes pràctiques “bananeres” de càstig és el propi Alcalde que, assistint a Pescara sense el Sr. Cosano, desqualifica el seu Conseller.

Volem recordar-li al Sr. Ballesteros, ara que fa un any  que va esclatar l’escàndol de les factures del Sr. Rigau i els seus amics, que la pilota està a la seva teulada , i que les seves decisions tindrien que aconseguir el consens, i no pas la divisió, que com es pot comprovar arriba  ja a l’equip de govern.

Ens juguem molt i sembla que un cop més els interessos de partit i el pagament de favors polítics  són més importants per al Sr. Ballesteros, que  la nostra ciutat Tarragona.

 


Raül Font Quer i Plana

Regidor del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona

dimecres, 1 de juliol de 2009

BALLESTEROS HA RENUNCIAT A DEFENSAR TARRAGONA

8,6 milions en 30 anys. Aquest és el crèdit que l’ajuntament de Tarragona mitjançant el Servei Municipal de l’habitatge, concedirà a la Generalitat per construir l’Escola Oficial d’Iidiomes.


Nosaltres ens plantegem en què deu ser diferent Tarragona de la resta de capitals de província de Catalunya. O potser és que la Generalitat ja no ens hi considera ni tant sols importants? Per què la resta de capitals de província han tingut l’Escola Oficial d’Idiomes quan l’han necessitat i pagada per la Generalitat? Segur que per a la Generalitat és molt fàcil negociar amb Tarragona! A aquests qualsevol cosa els està bé! Les engrunes les podem donar a Tarragona!, i en el cas concret de l’EOI ni tant sols les engrunes!!!


Per recollir engrunes i a sobre finançades pel nostre Ajuntament, i no per la Generalitat com correspon, ja fa anys que podria estar feta l’EOI.


És evident que l’EOI és necessària i en això estem tots d’acord, però a vegades  no s’hi val tot per aconseguir un objectiu.


Caldria recordar al sr. Ballesteros la quantitat de famílies que passen per enormes dificultats econòmiques? Cal recordar al sr. Ballesteros que el seu govern i les seves directrius “properes a la ciutadania –segons els socialistes-“ s’han carregat tots els ajuts als joves per a llogar un pis? Cal recordar al sr. Ballesteros que ha rebutjat la proposta que CIU l’hi ha fet per a comprar pisos, a particulars o petits promotors, a preu d’HPO per tal d’ajudar d’una banda a vendre habitatges i d’altra facilitar a persones o famílies l’accés a un lloguer o a una compra d’HPO?


Val a dir, que l’operació de l’EOI sembla pensada i concebuda pel delegat del govern de la Generalitat a Tarragona i no pas per l’alcalde. I aquesta és una afirmació que fem després d’observar el grau de manipulació que exerceix el sr. Sabaté versus el sr. Ballesteros. Cap alcalde que actuï amb coherència proposaria una solució com aquesta. Però sí un delegat del govern de la Generalitat, a qui no importa gens Tarragona, i a qui l’únic que l’importa és mantenir un bon nivell d’enfrontament al territori.


El sr. Sabaté no ha optat ni ha sabut lluitar contra el seu partit per defendre els interessos en aquest cas de la ciutat de Tarragona, i el sr. Ballesteros un cop més ha acotxat el cap i s’ha posat a les ordres del seu partit!


Valdria la pena en primer lloc que el sr. Sabaté plegui i deixi pas a un nou subdelegat o subdelegada que tingui més ganes de treballar i que realment defengui els interessos del territori. 


I d’altra banda, el sr. Ballesteros que s’ho faci mirar! Endeutar una empresa municipal d’aquesta forma... i que succeirà si aquesta empresa no pot afrontar aquest deute? Com ho farà el sr. Ballesteros per pagar, si no fa gaire setmanes el seu govern ha demanat un crèdit de 5 milions d’euros per pagar depeses de l’ajuntament, entre elles les festes de Santa Tecla de l’any passat? Sr. Ballesteros el destí d’altres grans projectes a la nostra ciutat com el Mercat central, el Banc d’Espanya, la Tabacalera o la Façana Marítima també tindran el mateix sistema de finançament? Aquests són tots els recursos que tenen vostè i el seu partit per a la nostra ciutat? Això és tot el que pot aportar i tot el que canviarà a la nostra ciutat? Que enlloc d’un Ajuntament serem un banc?


Sr. Ballesteros, quin rumb s’ha fixat? Vol dir que s’ha fixat algun? O navega deixant-se emportar pel vent que bufa més fort?