dilluns, 19 de novembre de 2007

Moció referent a la moció per dedicar un monument a la memòria del cardenal Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona i primat

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre el caos de Renfe, el text de la qual és el següent:

 

«Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident.

Aquest dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per una mancad’inversió al llarg del temps, pels successius governs a Madrid, que no han invertit aCatalunya el percentatge corresponent en infraestructures.

Actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat  Plaça de la Font núm. 1, 43003 TARRAGONA - Tel. 977 29 61 00 - NIF P-4315000-B

En un principi, era probable, que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona podien provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves infrastructures. Però és evident que una cosa són problemes puntuals, i l’altra és el caos que s’ha produït, amb dues línies de RENFE i una de Ferrocarrils de la Generalitat, tallades no se sap ben bé fins quan.

El govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’Estat d’Infrastructures el passat estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes ferroviaris de RENFE.

Però des de la arribada, les coses no només no han millorat sinó que han empitjorat.

D’altra banda, la Ministre de foment, Magdalena Álvarez, davant la situació de  desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més que dir que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor.

Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels problemes  dels ciutadans.

Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el transport públic ferroviari de rodalies i de mitjana distància a Barcelona, a la seva àrea metropolitana i, en general, a tot Catalunya, que ha comportat una afectación continuada des de fa més de 15 mesos i una suspensió temporal de diversos serveis ferroviaris de RENFE i de Ferrocarrils de la Generalitat.

Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat que estan patint centenars de milers de ciutadans.

Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de rodalies i regionals de RENFE.

Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la majoria de les carreteres catalanes i, en especial a les vies on es concentren els problemes de RENFE.

Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada a terme pel Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les empreses ADIF i RENFE en la planificació i execució de les obres i en la gestió de les incidències.

Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als ciutadans, no podem restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar el desenvolupament ordinari de les activitats diàries dels nostres conciutadans.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Demanar la implicació directe de l’Ajuntament de Tarragona en la defensa dels ciutadans i ciutadanes afectats per el caos en les infrastructures.

Segon. Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat, que aturin les obres del TAV si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors de les obres, d’una banda, i per als ciutadans, de l’altra. La prioritat ha de ser el restabliment de la normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, ja que aquests són necessaris per la mobilitat obligada de centenars de milers de catalans. Tots els esforços tècnics han de centrar aquesta qüestió.

Tercer. Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les seves funcions a la Ministre de Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’Infrastructures, Víctor Morlan, ja que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de la seva gestió al capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar.

Quart. Exigir al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de Catalunya que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern espanyol i que defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Cinquè. Sol·licitar al Govern espanyol que es porti a terme el traspàs de la gestió de rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Sisè. Exigir del Govern de l’estat que els ciutadans de Tarragona tinguin el mateix tracte econòmic que els usuaris del transport de rodalies.

Setè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, al Congrés de Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.» insostenible.

La ràbia i impotència que viuen els centenars de milers d’usuaris que estan patint el caos de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en infrastructures, estan posant en evidència les greus mancances que té actualment Catalunya en el que és un dels eixos principals de desenvolupament de tot país modern, les infrastructures.

La situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible. Ràbia per com s’estan fent les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt termini.>>

 

En haver-hi un empat i en no voler l’alcalde exercir el vot de qualitat, en conseqüència s’ha de procedir a una segona votació, segons preveu el Reglament.

En repetir-se l’empat i en no voler l’alcalde exercir el vot de qualitat, no s’aprova la moció.

 

moció sobre la instal.lació d’una caserna dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre la instal.lació d’una caserna dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini, el text de la qual és el següent:

«Aquests darrers dies hem tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació i per “entregues”, de la intenció de l’equip de govern d’aqueix Ajuntament d’instal·lar una Comissaria dels Mossos de l’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini. Més enllà d’allò de positiu que comporta la notícia que tindrem dues casernes a la nostra ciutat, ha sobtat la sensació d’improvisació que s’ha donat a entendre al llarg del procés mediàtic al qual ha estat sotmesa la notícia que ha donat la impressió que la idea s’ha anat gestant a cop de destral i segons ha anat bufant el vent: primer s’havia d’ocupar tot el carrer, després s’havia de cercar alguna solució “per a compensar a ESPIMSA per les pèrdues de places d’aparcament” i...finalment, la Comissaria només ocuparà ¼ part de l’espai però, curiosament, respectarà 2/3 parts de les places. Potser eldia de la realització del Plenari on es discuteixi aquesta proposta hi haurem d’afegir algun

nou element que ara encara no ens ha estat notificat...

Aquest és un tema que, per la seva transcendència, importància i magnitud creiem que no es pot improvisar ja que hi ha molts aspectes col·laterals que poden condicionar molta de la projecció de futur de la zona de la ciutat afectada i que poden no tenir marxa enrera.

La ciutat de Tarragona recuperarà alhora l’immoble de la seva propietat del carrer Santiyán com a conseqüència del conveni realitzat ara fa pocs mesos entre la Gerència d’Infrastructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat, adscrita al Ministeri de l’Interior, i l’Ajuntament de Tarragona. Aquest edifici és ara ocupat pel Cos de la Policia Nacional.

L’aparcament del carrer Battestini és un dels més usats de la ciutat. Les seves més de 150 places son ocupades amb una rotació entre setmana de 6 vehicles diaris. Es tracta doncs d’un aparcament dels anomenats “dissuasoris” per a aquells que visiten el centre provinents dels barris de ponent i dels municipis del sud de la província. L’aparcament ha de penjar el cartell de “complet” matins i tardes com a conseqüència del seu alt índex d’utilització. La seva supressió total o parcial, unida a la recent i indiscriminada eliminació de places d’aparcament de la zona blava de l’Avinguda de Roma, faran més complexos els processos circulatoris dels entorns de la Plaça Imperial Tàrraco. Zona administrativa, comercial i de serveis emblemàtica de la ciutat.

El carrer Battestini permet l’accés al gran parc urbà anomenat “parc de la ciutat”

on s’hi troba ubicat el “Quintà de Sant Rafael”. La seva conversió en edificis, total o parcial, acabaria gairebé aïllant aquesta zona verda que ara ja sembla excessivament tancada als ciutadans ja que es troba encerclada quasi tota en tot el seu perímetre per edificis residencials particulars.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda.

1. Que més enllà dels innegables avantatges que comporta una segona caserna de Policia Autonòmica, s’estudiïn reflexivament i tècnica tots els avantatges i desavantatges de les diferents ubicacions possibles (inclosa la de Santiyán).

2. Que es valorin els interessos del comerç i dels ciutadans usuaris dels diferents serveis administratius de la zona de la Plaça Imperial Tàrraco en relació al trànsit i mobilitat que aquesta ubicació representaria i es realitzi un estudi d’aparcament necessari que reequilibri la demanda i oferta d’aparcament inclosa la zona blava

3. Que si s’ha d’ubicar la Comissaria en aquesta zona de Battestini, es tinguin també en conte aspectes urbanístics que millorin la permeabilitat “peatonal” d’accés al parc de la ciutat

4. Que es valori i prevegi l’impacte a la zona si es confirma la supressió d’aquestes places d’aparcament i s’intenti reduir el menor nombre possible.»

 

La moció i no és aprovada per 14 vots en contra d’ERC i del PSC

dilluns, 12 de novembre de 2007

MOCIONS PRESESENTADES PER CIU

MOCIÓ CAOS RENFE.

Moció introduïda el 12-11-07 CiU ha defensat des del primer dia els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona afectats pel caos de la RENFE. Desprès de la darrera decisió de la Ministre de Fomento, Magdalena Alvarez, de fer gratuït el bitllet de tren de rodalies fins la fi de la paralització del servei, creiem que la situació dels tarragonins i tarragonines queda en una desavantatge intolerable respecte als de l'àrea metropolitana. No entenem com els partits polítics de Tarragona I sobre tot el PSC que és qui governa la ciutat, no hagi sortit a defensar els nostres interessos, i s'amagui darrera del silenci per justificar el seu seguidisme de Barcelona.

Per això CiU presenta la següent moció per:

1.- Demanar implicació directe de l'Ajuntament de Tarragona en la defensa dels ciutadans i ciutadanes afectats pel caos en les infrastructures.

2.- Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat que aturin les obres del TAV si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors de l'obra i dels ciutadans. La prioritat ha de ser restablir la normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE i FCC Gencat, doncs són necessàries per la mobilitat obligada de centenars de milers de catalans.

3.- Demanar al govern espanyol que cessi a la ministre i al secretari d'estat d'infrastructures, Victor Morlan per la seva ineficàcia en la gestió al capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar.

4.- Exigir al Govern de la Generalitat i al seu President que afronti amb valentia la crisi i exigeixi públicament solucions al govern espanyol. El nostre President està per lluitar per la defensa els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

5.- Sol·licitar el traspàs de rodalies a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el previst a l'Estatut.

6.- EXIGIR DEL GOVERN DE L'ESTAT QUE ELS CIUTADANS I CIUTADANES DE TARRAGONA TINGUIN EL MATEIX TRACTE ECONÒMIC QUE ELS USUARIS DEL TRANSPORT DE RODALIES.MOCIÓ MOSSOS I PARQUING BATTESTINI


Més enllà d'allò de positiu que comporta la notícia que significa la construcció de 2 casernes dels Mossos d'Esquadra a la nostra ciutat, volem fer palès el nostre desacord amb la improvisació que hi ha hagut en aquesta presa de decisió per part de l'equip de govern – recordem que primer la caserna ocupava tot l'espai, després compensació a Espimsa per la pèrdua de places d'aparcament, i finalment la comissaria només ocuparà ¼ part de l'espai i es mantindran algunes places de pàrking -.
Volem recordar que Tarragona recuperarà l'edifici de la seva propietat al Carrer Santiyan que fins ara era ocupat per la Policia Nacional, desprès del conveni signat per l'anterior equip de govern amb la Dirección General de la Polícia. També volem recordar que el Pàrking de Battestini un dels més usats de la ciutat, per la seva proximitat a un dels nusos de comunicació més importants de la nostra ciutat com és la Plaça Imperial Tarraco.

Doncs bé, tenint en compte tot això, presentem la següent moció, per que creiem convenient:

1.- Que, més enllà dels innegables avantatges que comporta una segona caserna de policia autonòmica, s’estudiïn reflexivament i tècnica tots els avantatges i desavantatges de les diferents ubicacions possibles (inclosa la de Santiyan)

2.- Que es valorin els interessos del comerç i dels ciutadans usuaris dels diferents serveis administratius de la zona de la Pl. Imperial Tarraco en relació al trànsit i la mobilitat que aquesta ubicació representa i es realitzi un estudi d'aparcament necessari que reequilibri la demanda i l'oferta d'aparcament inclosa la zona blava.

3.- Que, si s'hi ha d'ubicar la Comissaria en aquesta zona de Battestini, es tinguin també en compte aspectes urbanístics que millorin la permeabilitat peatonal d’accés al parc de la ciutat.

4.- Que es valori i prevegi l'impacte a la zona si es confirma la supressió d'aquestes places d'aparcament i s'intenti reduir el menor nombre possible.JUNTAMENT AMB TOTS ELS PARTITS.

MOCIÓ PAPERS SALAMANCA.


1.- Reclamar al Ministeri de Cultura que reemprengui sense mes dilacions el procés de devolució de la documentació confiscada amb motiu de la guerra civil iniciat a rel de l'aprovació de la llei 21/2005 de 17 de novembre.

2.-
Reiterar la voluntat del consell plenari de recuperar, per al patrimoni documental de la ciutat, la documentació que li fou confiscada i que ha estat localitzada a l'Archivo Histórico nacional – Sección Guerra Civil, de Salamanca.

3.- Comunicar el present acord al Dep. Cultura GENCAT, Ministeri de Cultura, ACM, FMC i Comissió per la dignitat.