dilluns, 19 de novembre de 2007

moció sobre la instal.lació d’una caserna dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre la instal.lació d’una caserna dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini, el text de la qual és el següent:

«Aquests darrers dies hem tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació i per “entregues”, de la intenció de l’equip de govern d’aqueix Ajuntament d’instal·lar una Comissaria dels Mossos de l’Esquadra a la zona del carrer del Dr. Battestini. Més enllà d’allò de positiu que comporta la notícia que tindrem dues casernes a la nostra ciutat, ha sobtat la sensació d’improvisació que s’ha donat a entendre al llarg del procés mediàtic al qual ha estat sotmesa la notícia que ha donat la impressió que la idea s’ha anat gestant a cop de destral i segons ha anat bufant el vent: primer s’havia d’ocupar tot el carrer, després s’havia de cercar alguna solució “per a compensar a ESPIMSA per les pèrdues de places d’aparcament” i...finalment, la Comissaria només ocuparà ¼ part de l’espai però, curiosament, respectarà 2/3 parts de les places. Potser eldia de la realització del Plenari on es discuteixi aquesta proposta hi haurem d’afegir algun

nou element que ara encara no ens ha estat notificat...

Aquest és un tema que, per la seva transcendència, importància i magnitud creiem que no es pot improvisar ja que hi ha molts aspectes col·laterals que poden condicionar molta de la projecció de futur de la zona de la ciutat afectada i que poden no tenir marxa enrera.

La ciutat de Tarragona recuperarà alhora l’immoble de la seva propietat del carrer Santiyán com a conseqüència del conveni realitzat ara fa pocs mesos entre la Gerència d’Infrastructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat, adscrita al Ministeri de l’Interior, i l’Ajuntament de Tarragona. Aquest edifici és ara ocupat pel Cos de la Policia Nacional.

L’aparcament del carrer Battestini és un dels més usats de la ciutat. Les seves més de 150 places son ocupades amb una rotació entre setmana de 6 vehicles diaris. Es tracta doncs d’un aparcament dels anomenats “dissuasoris” per a aquells que visiten el centre provinents dels barris de ponent i dels municipis del sud de la província. L’aparcament ha de penjar el cartell de “complet” matins i tardes com a conseqüència del seu alt índex d’utilització. La seva supressió total o parcial, unida a la recent i indiscriminada eliminació de places d’aparcament de la zona blava de l’Avinguda de Roma, faran més complexos els processos circulatoris dels entorns de la Plaça Imperial Tàrraco. Zona administrativa, comercial i de serveis emblemàtica de la ciutat.

El carrer Battestini permet l’accés al gran parc urbà anomenat “parc de la ciutat”

on s’hi troba ubicat el “Quintà de Sant Rafael”. La seva conversió en edificis, total o parcial, acabaria gairebé aïllant aquesta zona verda que ara ja sembla excessivament tancada als ciutadans ja que es troba encerclada quasi tota en tot el seu perímetre per edificis residencials particulars.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda.

1. Que més enllà dels innegables avantatges que comporta una segona caserna de Policia Autonòmica, s’estudiïn reflexivament i tècnica tots els avantatges i desavantatges de les diferents ubicacions possibles (inclosa la de Santiyán).

2. Que es valorin els interessos del comerç i dels ciutadans usuaris dels diferents serveis administratius de la zona de la Plaça Imperial Tàrraco en relació al trànsit i mobilitat que aquesta ubicació representaria i es realitzi un estudi d’aparcament necessari que reequilibri la demanda i oferta d’aparcament inclosa la zona blava

3. Que si s’ha d’ubicar la Comissaria en aquesta zona de Battestini, es tinguin també en conte aspectes urbanístics que millorin la permeabilitat “peatonal” d’accés al parc de la ciutat

4. Que es valori i prevegi l’impacte a la zona si es confirma la supressió d’aquestes places d’aparcament i s’intenti reduir el menor nombre possible.»

 

La moció i no és aprovada per 14 vots en contra d’ERC i del PSC