dimarts, 30 de setembre de 2008

CiU demana la dimissió de l'Alcalde Ballesteros.


El Grup Municipal de CiU, juntament amb el Grup Municipal de PPC, han demanat públicament la dimissió de l’Alcalde Ballesteros a resultes de l’engany que han patit CiU i PP al no obtindre les informacions que l’Alcalde va assegurar que rebrien si aquests grups municipals tornaven a la Junta Directiva de Tarragona 2017.

Per tal de poder saber si el Sr. Rigau va dir o no la veritat quan assegurava que TECNIGÈNIA havia avançat 120.000 € a la candidatura, són imprescindibles les factures dels treballs subcontractats per TECNIGENIA i que la direcció de TGN 2017 es nega a facilitar.

El Sr. Ballesteros no pot permetre que es negui informació d’un projecte de ciutat a l’oposició per molt que es tracti d’una entitat privada i més quan va prometre la màxima transparència. A més no pot permetre que s’acusi a l’Auntament de no donar suport econòmic a la Candidatura sense comprovar si l’abans esmentat avançament per part de TECNIGENIA és cert.

Així doncs, l’Alcalde hauria d’aclarir si són certes les acusacions del Sr. Rigau sobre la falta de suport econòmic de l’Ajuntament ja que el seu silenci desprestigia encara més la gestió de la Candidatura. A data d’avui no ho ha fet i a més s’enroca en el seu suport al president de la Junta Directiva, Sr. Mario Rigau.

Els grups de CiU i PP hem recolzat l’Alcalde i la Candidatura en tot moment acceptant la proposta personal del Sr. Ballesteros en ares del consens tot i els dubtes que generava la designació del Sr. Rigau. També vam seguir les instruccions que l’Alcalde ens va donar per aconseguir tota la informació un cop iniciada tota la polèmica. Tot i així, ha estat impossible aconseguir el que sol·licitàvem torejant-nos constantment.

Per tots aquest motius DEMANEM LA SEVA DIMISSIÓ per ocultar informació a l’oposició i ser el màxim responsable del desprestigi de la Candidatura de Tarragona 2017, de la qual és President d’Honor.

Així mateix els representants de CiU i PP a la Junta Directiva presentaran aquesta setmana l’escrit pertinent de denúncia davant el Síndic de Greuges.

Tarragona 30 de setembre de 2008 

divendres, 26 de setembre de 2008

Responsabilitat vs. alcohol

Sembla que s’acaben els dies de festa , els dies de més disbauxa i els més tradicionals, els dies dels petits i també els dies dels més grans, en definitiva allò que conforma la millor festa del món, que és Santa Tecla.

Per Santa Tecla sembla que tothom hi troba el seu lloc, i també el seus motius per sortir al carrer i disfrutar d'allò que Tarragona ens ofereix, “si el temps ho permet”.

Tot i així, hi ha coses que no funcionen prou correctament, aspectes de la festa que haurien de ser corregits, i que molts d’ells tenen una mena de responsabilitat col·lectiva, i unes conseqüències molt delicades.

Voldria centrar-me en un d’ells, que és el de l’alcohol. Sembla que no hi ha festa sense beguda, i el seu consum moderat i racional, és acceptable, i més en dies festius. Suposo que en això tots hi estarem d’acord amb tots els matisos que vulgueu. Però també estarem tots d’acord, en que això es circumscriu estrictament a les persones majors d’edat i mai a noies i nois de 14, 13 o 15 anys.

Aquests dies de festa, tots hem pogut veure el desaforat consum d’alcohol de menors.

Jo pregunto: si està prohibida la venda d’alcohol a menors d’edat, com pot ser que no existeixi cap tipus de control al voltant d’aquest fet?. Els que venen l’alcohol són conscients del delicat que és la seva feina i la repercussió que té la seva venda a menors ?. Són els pares conscients del què fan els seus fills ? Com pot ser que a l’empalmada del Camp de Mart tot i estant present la Guàrdia Urbana i les ambulàncies amb menors d’edat absolutament etílics, no passes res??

Quantes sancions s’han imposat per la venda d’alcohol a menors?

Sé que aquest és un tema delicat i difícil, però cal afrontar-lo i cal ser valent a l’hora de fer-ho.

Pot ser el primer és parlar-ne.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ REDACTORA DEL PLA DIRECTOR DEL COMPLEX CULTURAL DE LA TABACALERA.

 

Fruit del malaurat tancament de la històrica fàbrica de Tabacs d’Altadis a Tarragona, l’Ajuntament va tenir clar d’inici que aquest gran complex podia revertir en el patrimoni de la ciutat.

El grup municipal de CiU va apostar des de sempre perquè la Tabacalera esdevingués un espai bàsicament destinat a patrimoni romà de la ciutat i a ser la gran porta d’entrada a la Tàrraco Patrimoni de la Humanitat.

En els darrers temps i fruit dels acords signats amb Altadis l’any 2006 i de la voluntat de l’Ajuntament de Tarragona s’ha treballat per tal de recuperar l’edifici de la Tabacalera per al  gaudi de tots els tarragonins i tarragonines, amb l’objectiu de crear un gran equipament cultural de ciutat.

El passat 9 de juliol de 2008 amb l’entrega de claus, Tabacalera fa el traspàs de l’edifici a l’Ajuntament de Tarragona. Això suposa la possibilitat de concretar definitivament el gran projecte cultural de Tarragona. Més de 34.000 m2 on es situarà el Museu Nacional Arqueològic, a més de 3.000m2 dels edificis de la part posterior que també seran espais culturals. Cal encara decidir la destinació global d’aquests espais.

Donada l’ àmplia coincidència en el destí que se li ha de donar a aquest gran  complex cultural, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA :

1.- La creació d’una Comissió redactora del Pla director del Complex cultural de la Tabacalera.  

2.- L’Asemblea General d’aquesta Comissió estarà integrada pels següents membres:

a)   La Presidenta de la Comissió, que correspondrà a la Tinent d’Alcalde de Cultura, Sra. Rosa Rossell i Rigau.

b)   El president de la Reial Associació Arqueològica Tarraconense.

c)    Un representant del Govern de la Generalitat.

d)   Un representant de cada grup polític amb representació municipal.

e)   Un representant de cadascuna de les entitats veïnals de la zona.

f)     Ciutadans de reconeguda trajectòria intel·lectual, interessats en col·laborar en la promoció d’accions culturals, que tindran la consideració de “membres convidats”.

g)   Un tècnic municipal de l’àrea de cultura i patrimoni.

3.- Trametre l’acord plenari a tots els integrants d’aquesta Comissió.

 

Tarragona, 22 de setembre de 2008-09-22

 

Joan Aregio i Navarro

Conseller Portaveu del Grup Municipal de CiU

 

AQUESTA MOCIÓ SERÀ DEFENSADA PEL CONSELLER MUNICIPAL SR. JOAN AREGIO

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A LA RETOLACIÓ EN LLENGUA CATALANA DELS EDIFICIS ADMINISTRATIUS DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT A TARRAGONA

 

Transcorreguts ja gairebé 30 anys des de l’aprovació de la Constitució del 78 i gairebé 29 anys de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 79 i un cop aprovat el nou Estatut de 2006 que consagra el Capítol III del Títol I als Drets i Deures Lingüístics, hom observa un cert relaxament per part de determinades oficines administratives i dependències de certes Delegacions de l’Administració del Govern de l’Estat pel que fa a l’aplicació de determinats aspectes relatius per exemple a la retolació de certs edificis administratius en llengua catalana, tant pel que fa a cartells interns (la relació és tan extensa que la fan impossible de citar en un document com el present) com de cartells externs i rètols de façanes, dels quals en son exemples flagrants l’edifici de la Plaça Imperial Tàrraco que aglutina diferents delegacions administratives o el nou i flamant immoble de l’INSS a la Rambla Nova, els quals només estan redactats en llengua castellana.

Això representa, al nostre entendre, una vulneració dels articles 32, 33 i 34 del vigent Estatut d’Autonomia de 2006 que predica que totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques.

D’altra banda, l’article 6 de l’Estatut proclama: “La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya...”

És per tot això el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA:

1.- Requerir el Govern Central i, en especial la Subdelegació del Govern que instin als responsables de les diferents unitats administratives i les unitats privades que en depenguin i exerceixin funcions públiques, la correcta instal·lació i difusió en llengua catalana de cartells informatius, rètols, pancartes, indicadors i tota altra informació escrita.

2.- Trametre còpia d’aquesta moció a l’estament competent del Govern de la Generalitat per tal que, d’acord amb el que diu l’article segon de l’Estatut estableixin les mesures necessàries per facilitar l’exercici d´aquests drets.

 

Tarragona, 22 de setembre de 2008.

 

Joan Aregio i Navarro

Conseller Portaveu del Grup Municipal de CiU

 

AQUESTA MOCIÓ SERÀ DEFENSADA PEL CONSELLER SR. RAÜL FONT

dilluns, 22 de setembre de 2008

DISCULPES

Disculpes a la Banda Unió Musical d’Alberic, per la poca atenció que han rebut durant el decurs de la visita guiada a la ciutat, ja que eren unes 120 persones i han disposat d’un únic guia per mostrar la nostra ciutat i rebre la habitual informació d’interès dels indrets més destacats que tenim a la nostra ciutat. Disculpes per haver permès que es realitzés el seu concert en un escenari tant inadequat, i disculpes per no haver estat a l’alçada de l’atenció rebuda a la Ciutat d’Alberic, quan la Banda Unió Musical de Tarragona els varen visitar el passat 28 de juny.


Disculpes a tots els ciutadans i ciutadanes que habitualment gaudeixen amb els concerts de la BUMT, i que pensaven que aquest concert de celebració dels 15 anys, seria un concert de la categoria dels que ens tenen habituats a sentir, i en canvi en aquesta ocasió el consistori ha cregut convenient, que el lloc idoni per fer aquest concert era la Plaça de la Font, en un escenari on a part d’estar a uns dos metres de terra, amb la conseqüent pèrdua de so, també podíem gaudir de la música de fons causada pel soroll de plats, copes, coberts dels restaurants i bars del voltant de l’escenari, les habituals criatures jugant i corrent al davant del mateix, amb l’habitual soroll de fons ocasionat per les moltes persones que habitualment, i en un dia festiu més, parlen, riuen i criden a la plaça. El més sorprenent és que si tot això que els explico no fòs poc, l’execució d’una de les peces va estar enriquida per una traca que es va llençar molt a prop de la plaça de la Font.


Disculpes a la Banda Unió Musical de Tarragona, i al seu director el senyor Joan Baptista Messeguer, (responsable de que ens visiti una Banda d’aquesta categoria i a cost zero per l’Ajuntament), pel tracte tant inadequat que han rebut, dons en lloc de trobar facilitats per la realització del concert, tan sols han trobat entrebancs:
- En primer lloc no se’ls ha permès realitzar el concert al Palau de Congressos (escenari que era l’alternatiu en cas de pluja i el més adient per aquest tipus d’acte).
- Dos dies abans del concert els diuen que la recepció demanada a l’Ajuntament, no es podria celebrar, ja que ni l’Alcalde ni cap regidor del govern podia assistir-hi. (Finalment van concórrer dos regidors a la recepció, però no va ser una recepció del tipus a les que estem acostumats, ni tant sols havia una trista copa de cava).
- Habitualment s’oferia una col·laboració a la Banda, amb l’habitual ram de flors, al acabar la seva interpretació per cada un dels dos directors de les dos bandes que intervenien en el concert. Aquest any tampoc va ser atesa, no havia pressupost... (això sí, per pujar a l’escenari i lliurar el ram de flors que l’ajuntament no ha volgut pagar i sortir a la foto si que s’està disposat).
- L’altra col·laboració que demanava la Banda, era l’ampolla d’aigua que se’ls dona habitualment als musics, o el dinar o el sopar dels músics de la Banda convidada, pel que evidentment, tampoc ha hagut pressupost i no se’ls ha donat.


Voldria que aquest escrit ens fes reflexionar a tots els membres del consistori, i servís perquè una situació com aquesta, amb tant poc tacte, tant desafortunada, i tant inapropiada no es torni a repetir.

M. Carme Duch Torrelles
Regidora de l’Ajuntament de Tarragona


dissabte, 20 de setembre de 2008

El Grup Municipal de CiU demana explicacions sobre l'accident de la Gavarra

Des de CIU de l’Ajuntament de Tarragona volem denunciar, la lentitud, l’ineficàcia i la
falta d’explicacions de l’accident de la Gavarra enfonsada al moll ara ja fa més d’una setmana.

No sembla de rebut la manca d’informació a la que està sotmès tot aquest tema des de que va enfonsar-se la gavarra, i al nul·la preocupació que sembla tenir el Sr. Ballesteros, Alcalde de Tarragona.

Preguntes com era legal una gavarra ”monocasco”?

S’està fent tot amb la deguda celeritat i de manera tècnicament correcta?

L’ Intervenció de la Capitania Marítima a servit per agilitar les feines o per alentir-les.

L’Autoritat Portuària, o l’Ajuntament de Tarragona han preparat algun tipus de suport legal o econòmic per els possibles afectats?? (bàsicament vaixells de pesca del Serrallo)

Quines mesures s’estan preparant per netejar tot el chapapote que inunda tota la zona de l’antic “varadero”, totes les zones contaminades i en especial la qualitat de l’aigua?

Quins plans d’emergència i contingència varen ser activats?

En resum cal exigir responsabilitats sobre el que ha passat, i la màxima transparència del que s’està fent, per tot això des de CIU demanarem als nostres diputats al Parlament de Catalunya, i al Congrés dels diputats que preguntin als respectius governs sobre les causes de l’accident i si les solucions son i han estat correctes des de el primer moment.

Així mateix exigirem que es depurin les responsabilitats que puguin existir.

Properament també us informarem de les iniciatives que portarà a terme el nostra diputat al Congres de Madrid el Sr. Jordi Jané.

divendres, 19 de setembre de 2008

El Braç de Santa Tecla

Dijous passat, els Consellers del Grup Municipal de CiU varen participar, com cada any, en el repartiment del tradicional i dolç braç de Santa Tecla que es va exaurir en poc més de mitja hora.

dijous, 18 de setembre de 2008

Elecció del nou Comitè Local de Convergència Democràtica de Catalunya.Ahir al vespre, l’hotel Ciutat de Tarragona va ser l’escenari de la celebració de la jornada electoral de Convergència Democràtica de Catalunya on va resultar escollit el nou Comitè Local de Tarragona que serà l’encarregat de determinar el rumb que el partit ha de portar durant els pròxims quatre anys.

Aquesta jornada va fer evident l’ampli suport rebut per la candidatura a la Presidència Local de Convergència Democràtica de Catalunya del nostre company Conseller Municipal i Portaveu de CiU a l’Ajuntament de Tarragona, Joan Aregio.

El també conseller municipal Jordi Sendra va ser elegit Conseller Nacional del partit per als propers 4 anys.

Així doncs, la llista que va encapçalar Joan Aregio era una barreja d’experiència i joventut gràcies a que comptava tant amb gent amb un ampli bagatge i llarga trajectòria dins del partit com membres provinents de les joventuts.

La jornada va finalitzar amb un sopar multitudinari, on van assistir-hi dues-centes persones, que va comptar amb les intervencions dels presidents electes i va ser clausurat amb un parlament del Secretari General Adjunt de CDC, Felip Puig.

COMUNICAT DELS GRUPS DE CIU I PP EN RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE L’AUDITORIA DE LA CANDIDATURA TARRAGONA 2017

Els grups Municipals de CiU i PP continuem considerant inacceptable que l’Alcalde de Tarragona i President d’Honor de la Candidatura Tarragona 2017 Josep Fèlix Ballesteros ES NEGUI A FACILITAR LA INFORMACIÓ QUE DEMANEM SOBRE LA GESTIÓ DE LA CANDIDATURA.

La seva excusa continua sent la d’assegurar que el problema és que els representants dels nostre grups a l’Associació ja no assisteixen a les reunions i que SI TORNESSIN SE’LS FACILITARIA IMMEDIATAMENT.

Tot i que no entenem la postura de l’Alcalde, volem transmetre un gest de bona voluntat ASSISTINT A LA REUNIÓ DE D’AVUI 17 DE SETEMBRE EXCLUSIVAMENT PER RECOLLIR EL RESULTAT DE L’AUDITORIA I DEMANAR LA DOCUMENTACIÓ QUE HEM SOL·LICITAT EN EL CAS QUE L’AUDITORIA NO LA INCLOGUI.

Hem de dir que hores d’ara desconeixem quina és l’empresa que farà l’Auditoria i com s’ha contractat, donada la política de silenci de la Candidatura.

Els nostres representants, com a Vice-Presidents de la Candidatura demanaran per escrit la següent informació:

Relació de TOTS els cobraments i pagaments efectuats als comptes corrents a nom de la Candidatura.

Totes les factures DESGLOSSADES PER CONCEPTES enviades a nom de la Candidatura de les següents empreses I DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES REALITZADES PER CADA FACTURA:

TECNIGENIA
SERVICE SOLUTION PROVIDERS
DIRECT SERVEIS
EDITIO SOFTWARE


Relació de tots els materials gràfics editats i impresos i quina empresa concretament ha fet cada treball.


D’altra banda, el Sr. Rigau ha assegurat als mitjans de comunicació que l’empresa TECNIGENIA HA AVANÇAT 120.000 EUROS A LA CANDIDATURA, per poder fer front a la poca implicació municipal que només hauria aportat uns 10.000 euros.

És de vital importància confirmar les manifestacions del Sr. Rigau. Per això demanem:

Totes les factures DESGLOSSADES de les empreses subcontractades per TECNIGENIA.
La relació dels pagaments efectuats als proveïdors per part de Tecnigenia fins a un total de 120.000 euros, COMPULSADA PER LES ENTITATS BANCÀRIES CORRESPONENTS.

En el cas que aquesta informació NO ESTIGUI INCLOSA A L’AUDITORIA, els nostres representants l’aniran a recollir a la seu de la Candidatura el proper dilluns 22.
Entenem que es un temps més que prudencial per poder recopilar-la.

dimarts, 16 de setembre de 2008

EMATSA RECTIFICA EN RELACIÓ A LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT.

En el Consell d’Administració de l’empresa EMATSA de 30-06-08 i degut a que les adjudicacions de les obres de l’Agència Catalana de l’Aigua per les actuacions del decret de sequera havien provocat tensions en la tresoreria de l’empresa i que properament seria necessari pagar 3,9 milions d’euros als accionistes en concepte de dividends del 2007, es va acordar concertar una pòlissa de crèdit de 2,5 milions d’euros per fer front a aquestes circumstàncies. Aquest acord es va prendre amb el vot en contra del representant de CiU que va al·legar no estar d’acord en què l’empresa EMATSA hagués d’endeutar-se per fer front a despeses que corresponen a l’ACA.

A posteriori el portaveu del Grup Municipal de CiU va manifestar que si EMATSA no deixava clar que el pagament de dividends als accionistes no tenia res a veure amb la concertació d’una pòlissa de crèdit i que qualsevol despesa directa o indirecta originada pel Decret de Sequera seria pagada per l’ACA i no per l’empresa municipal, que impugnaria aquest acord en ser lesiu pels interessos dels ciutadans de Tarragona.

Ha estat en el Consell d’Administració d’EMATSA de 9 de setembre que la direcció de l’empresa ha RECTIFICAT i ha fet palès que:

El pagament de beneficis als accionistes de l’empresa NO TÉ res a veure amb la concertació d’una pòlissa de crèdit.
Que totes els despeses, directes o indirectes, ocasionades per l’aplicació del Decret de Sequera SERAN PAGADES ÍNTEGRAMENT PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

El representant de CiU ha acceptat la rectificació i, per tant, CiU no impugnarà l’acord de concertació d’una pòlissa de crèdit.

divendres, 12 de setembre de 2008

Reunió amb el Secretari General d’UGT


El passat dia 10, el Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Tarragona ha estat rebut pel  Secretari  General  d’UGT i la seva executiva, per tal de tenir un canvi d’impressions de temes en general relacionats amb el dia a dia de la nostra ciutat. Aquesta és una reunió que s’emmarca dins de les relacions d’un dels sindicats més importants de la nostra ciutat i el principal grup de la oposició.

dijous, 11 de setembre de 2008

NOSALTRES SI L'HEM PENJADA

El Grup Municipal de CiU de l'Ajuntament de Tarragona, en veure que per part dels partits del govern de la ciutat, i molt especialment ERC, no han pres la iniciativa de penjar l'estelada al balcó de la Casa Consistorial en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, hem decidit penjar-la nosaltres al balcó del Grup Municipal (Carrer Sant Domènec) per commemorar el centenari del seu naixement.

dijous, 4 de setembre de 2008

COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PPC SOBRE LES DARRERES INFORMACIONS APAREGUDES SOBRE LA CANDIDATURA TARRAGONA 2017


1. Els nostres respectius Grups Polítics continuem sense rebre la informació detallada que vam demanar a l’Alcalde. Continuem pensant que és absolutament inacceptable en democràcia que es negui a l’oposició tota la informació sobre un projecte de Ciutat.

2. En els darrers dies han aparegut noves informacions que posen sobre la taula, de manera encara més evident, la necessitat de transparència informativa. La negativa de l’Alcalde a donar informació incrementa dia a dia la sensació que al voltant de la Candidatura Tarragona 2017 s’ha creat tota una xarxa clientelar per pagar favors polítics.

3. Ha aparegut una nova empresa propietat del Sr. Luengo, SERVICES SOLUTION PROVIDERS S.L. que ha facturat a la Candidatura 38.995 euros. Segons notícies aparegudes en el dia d’avui a diversos mitjans de comunicació, entre els mesos de juliol de 2007 i juny de 2008 aquesta empresa va tenir com a únic treballador el Sr. AGUSTÍ MALLOL, i l’increment de la despesa de personal de l’empresa va ser de 35.913 euros.

4. L’Alcalde es nega a facilitar-nos més informació, quan es evident que és necessària per poder eliminar qualsevol dubte sobre quins serveis ha facturat SERVICES SOLUTION PROVIDERS S.L. a la Candidatura.

5. Si l’Alcalde manté la seva actitud de negar informació als representants legítims de la ciutadania DEMANAREM EMPARA AL SÍNDIC DE GREUGES i ens plantejarem demanar les màximes responsabilitats polítiques a L’ALCALDE BALLESTEROS.

Tarragona 4 de setembre de 2008.

dimarts, 2 de setembre de 2008

RODA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL PARKING JAUME I

Des de CiU volem fixar la nostra posició en el tema del pàrking Jaume I, tot fugint de la barreja intencionada que fa l’equip de govern, de tot un seguit d’aspectes que han de ser valorats un a un i sobre els que en alguns casos cal fer la vista en darrera, per fer-los del tot comprensius.

Cal també, des del nostre punt de vista, reconèixer que aquesta ha estat una obra difícil, molt difícil, que a més ha estat farcida de múltiples circumstàncies gens fàcils de gestionar, que tenen molt especialment a veure amb el soci privat de l’UTE de la que també forma part l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona: Sistemas ALEM i el seu concurs de creditors. Per tant, tot el que direm creiem que s’ha d’emmarcar en l’escenari que ara hem esmentat.


PRIMER.-

Existeix per part de l’equip de govern, i molt especialment per l’Alcalde, el Sr. Ballesteros i la regidora Dolors Herrera (especialment en l’article aparegut ahir en un mitjà de comunicació de Tarragona), un intent d’instal·lar en l’opinió pública la idea de que el pàrking, dins de la muralla és una mena d’error històric, base i origen de tot el que ha passat després.

Cal doncs, fer aquí una primera parada i donar quatre dades:

1.- L’any 1989 es va plantejar la construcció d’un aparcament, fora muralla, al passeig de Sant Antoni. El plec de clàusules va ser aprovat per l’Ajuntament amb els vots en contra del PSC, entre ells el del llavors regidor Sr. Ballesteros (aquest concurs va quedar desert doncs cap empresa s’hi va presentar).

2.- El PSC va votar a favor de fer el pàrking, Jaume I, el 27 de juny de l’any 2000 en el plenari de l’Ajuntament.

3.- El 28 de maig del 2001, s’acorda per unanimitat en el Consell d’Administració de l’Empresa d’Aparcaments constituir una UTE amb Sistemas ALEM per concursar en l’obra de l’aparcament. L’aprovació va ser per unanimitat, i actualment hi ha en el plenari de l’Ajuntament tres persones d’aquelles que hi van votar a favor, que són: el Sr. Lopez Pasca, el Sr. Sanahujes i el Sr. Ballesteros, tots del PSC i tots ells en aquell moment membres del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aparcaments.

4.- Tant és així que fins l’any 2005 el PSC va votar a favor de TOT el que fa referència a aquest pàrking en el Consell d’Administració.

Cal doncs aquí, treure tres conclusions molt clares.

· Els socialistes i el Sr. Ballesteros NO van voler fer l’aparcament fora muralles.
· Els socialistes i el Sr. Ballesteros van recolzar l’execució d’aquesta obra i la creació d’una UTE amb Sistemas ALEM.
· Per tant, els socialistes i el Sr. Ballesteros es van apuntar al carro quan les coses anaven bé, però quan van començar els problemes tècnics del pàrking van oblidar misteriosament les seves decisions anteriors. D’AIXÒ SE’N DIU COBARDIA POLÍTICA.


SEGON.-

Durant els anys de govern de CiU a Tarragona s’han construït molts pàrkings, alguns de superfície com Battestini, Torroja, Francesc Bastos, Cala Romana, Parc del Francolí i La Mora i d’altres subterranis com Joan XXIII, Lluís Companys, Avinguda Catalunya, Rambla Nova (Balcó), Rambla Nova (Font del Centenari), Plaça Corsini, Plaça de la Font i La Pedrera.

La construcció de la majoria d’aquests darrers ha estat revestida de complicacions durant la seva execució (recordeu la Plaça de la Font? o el fetge de gat del balcó? o l’immens forat de l’Avinguda Catalunya?). Complicacions que van requerir sempre de valentia i decisió per poder tirar endavant i acabar aquestes obres importants.. CiU va tenir aquesta valentia i decisió.

Després de més d’un any de govern socialista a Tarragona hem tingut tot un seguit de declaracions (s’adjunten fotocòpies) on l’Alcalde i la Sra. Lola Herrera, ens han assegurat que el pàrking obriria i seria robòtic. Cal destacar, per la seva importància, que les darreres declaracions varen ser fetes pel Sr. Ballesteros ara fa tot just tres mesos i pocs dies.

CAL DONCS, PREGUNTAR-SE PER QUÈ AQUEST CANVI D’ACTITUD I DE PLANTEJAMENT, SI QUAN ES FEIEN AQUESTES DECLARACIONS JA EXISTIA UNA EMPRESA INDEPENDENT QUE FEIA L’ESTUDI DE VIABILITAT I JA SABIEN EL COST TOTAL DEL PÀRKING.

Imprudència?, inexperiència? o pura rendabilitat política, que ha consistit durant quasi un any en culpar de totes les desgràcies del pàrking a l’equip anterior, i voler aparèixer darrerament com els que sí serien capaços d’obrir-lo.

DONCS PEL QUE SEMBLA, NO, NO SÓN CAPAÇOS D’OBRIR-LO.


TERCER.-

Sobre l’informe que ha elaborat l’empresa Àgora, i que havent-lo demanat en Junta de Portaveus no se’ns ha entregat amb excuses del tipus que el tema està “sub-iudice” , volem manifestar, en primer lloc, que dilluns hem entrat una petició per escrit al registre de l’Ajuntament exigint còpia dels documents (s’adjunta còpia de l’escrit presentat).

Per tant, tot el que direm ara queda sempre circumscrit a la poca informació que hem pogut aconseguir. Aquest informe, com dèiem, enfoca la problemàtica del pàrking amb una anàlisi tant tècnica com econòmica.

Sobre l’aspecte tècnic, en no tenir el document poca cosa podem dir més enllà que ENLLOC de l’informe diu que el pàrking en versió robòtica i reduint places no pugui funcionar. Ans al contrari (veure pàg. 9 de l’extracte de l’informe de l’empresa AGORA).

Sobre l’aspecte econòmic, fa uns plantejaments que haurien de ser analitzats amb profunditat, especialment tot el que es diu sobre els costos negatius de l’explotació en cas d’acabar el pàrking robotitzat.

També cal destacar que segons números del propi equip de govern, la diferència econòmica d’acabar el pàrking de manera robòtica, o convencional és de ± 1’5 milions d’euros.

Per tant, acabar el pàrking d’una manera o d’una altre, és una decisió política de l’actual equip de govern, que segons manifesta és estrictament una decisió en funció de costos d’explotació.
L’empresa d’aparcaments municipals, és titular d’altres pàrkings a la ciutat, i sempre ha estat una empresa amb equilibri financer. Amb això volem dir que si existís per part dels socialistes una visió de ciutat en conjunt, entendrien que els aparcaments, avui, a l’igual que el transport públic, tenen més una vessant de rendabilitat social que estrictament econòmica, i pot ser que existeixin pàrkings rendibles econòmicament, i pàrkings que no. L’important és el servei que donen a la societat tarragonina i, en tot cas, l’equilibri financer dins la pròpia Empresa d’Aparcaments.


QUART.-

En darrer terme cal parlar dels costos de l’obra, fixats en data d’avui en ± 24 milions d’euros. Això sobre l’adjudicació significaria uns 20 milions de desviament. Sobre això volem fer un seguit de puntualitzacions:

1.- Cal dir que quan es compara el preu d’adjudicació amb el cost actual, no es pot oblidar que en el moment de l’adjudicació, l’Ajuntament era propietari del 51% del pàrking i ara ho és del 100% . Això vol dir que si no haguessin existit els problemes amb el soci Sistemas ALEM, avui el desviament per a l’Empresa d’Aparcaments Municipal seria de la meitat dels 20 milions, és a dir 10, aixó sí, només seríem propietaris de la meitat del pàrking.

2.- Sobre el pressupost original, es fan 180 places més.

3.- Sobre el pressupost original, es construeix un centre cívic, s’urbanitza tot l’entorn amb la creació d’una plaça de 2500 metres quadrats i es refan serveis com clavegueram en els carrers del voltant.

4.- Es produeix un altre augment del cost per les despeses d’excavació, donada l’extrema dificultat de foradar el terreny.

5.- Quan es parla del sobrecost, mai es parla dels ingressos que generarà la venda de places, i que evidentment reduirà el dèficit.

6.- Cal tenir en compte que Sistemas ALEM està condemnada a pagar 5 milions d’euros a l’Ajuntament.

Atenent tots aquets aspectes, creiem que el desviament real atribuïble a l’obra és ± el 25% de les xifres que es diuen, fet que des del nostre punt de vista fa viable l’explotació en qualsevol circumstància.

Per acabar, des de l’opinió del nostre grup, cal pensar que en el seu moment, l’equip de govern de CiU va tirar endavant un projecte viable (va ser votat per tots els regidors excepte els d’ERC i IC-V-LP que van abstenir-se) el va licitar i el va adjudicar a una empresa municipal de la que l’actual alcalde, el Sr. Ballesteros, n’era membre del Consell d’administració (això demostra que el Sr. Ballesteros considerava perfectament realitzable l’obra, doncs el Consell d’Administració va proposar un pàrking robòtic, quan el plec de clàusules no obligava a que ho fos) i finalment, quan varen sortir les dificultats, els dirigents d’aquell moment vàrem donar la cara, prenent la decisió de tirar endavant, i sobre tot no vàrem mai renunciar allò que crèiem bo per la nostra ciutat.

No sabem si tothom pot dir el mateix, (especialment els que, d’esquenes a l’Ajuntament i quan ja estàvem pleitejant amb Sistemas ALEM, negociaven amb aquests per perjudicar al govern de CiU) però mai abans i mai ara ens arrugarem davant les dificultats, ni deixarem de defensar les nostres posicions en allò que considerem bo per Tarragona.


CINQUÈ.-

En quant a la creació d’una comissió d’investigació, el nostre Grup Municipal no té res a objectar a que s’investigui el que es cregui convenient. En tot cas reclamem que la mateixa celeritat per crear comissions d’investigació existís per l’assumpte del Fortí de la Reina o de la presidència de la Candidatura Tarragona 2017.


CONCLUSIONS

1.- QUAN TOT ANAVA BÉ TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS VAN RECOLZAR EL PARKING FINS L’ANY 2005. ENTRE ELLS L’ACTUAL ALCADE SR. BALLESTEROS, TANT EN LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR COM EN LA QUE ÉS MÉS RELLEVANT, LA DE MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA D’APARCAMENTS.


2.- EL SR. BALLESTEROS I EL SEU EQUIP DE GOVERN NO HAN TINGUT MAI CLAR QUE HAVIEN DE FER AMB EL PÀRKING I LA PROVA MÉS EVIDENT D’AIXÒ ÉS TOT EL SEGUIT DE DECLARACIONS QUE HAN ESTAT FENT DURANT UN ANY I MIG, LA MAJORIA D’ELLES CONTRADICTÒRIES AMB LA DECISIÓ QUE HAN PRES ARA.

3.- DESPRÉS D’UN ANY DE GOVERN ENCARA NO HAN APRÉS A GOVERNAR. CONTINUEN PENSANT QUE ESTAN A L’OPOSICIÓ.

4.- QUAN ES PARLA DELS COSTOS, CREIEM QUE LA DESVIACIÓ REAL ATRIBUIBLE A L’OBRA ÉS DEL 25% DE LES XIFRES QUE ES DIUEN.

5.- L’OBLIGACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL ÉS BUSCAR LA MANERA QUE SIGUI L’EMPRESA MUNICIPAL QUI GESTIONI I FINANCÏI EL DÈFICIT QUE EXISTEIXI AL FINAL DE TOT EL PROCÉS, PER TAL QUE NO RECAIGUI EN LES ARQUES MUNICIPALS, I PER TANT EN EL CIUTADÀ.


Tarragona 2 de setembre de 2008