divendres, 26 de setembre de 2008

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ REDACTORA DEL PLA DIRECTOR DEL COMPLEX CULTURAL DE LA TABACALERA.

 

Fruit del malaurat tancament de la històrica fàbrica de Tabacs d’Altadis a Tarragona, l’Ajuntament va tenir clar d’inici que aquest gran complex podia revertir en el patrimoni de la ciutat.

El grup municipal de CiU va apostar des de sempre perquè la Tabacalera esdevingués un espai bàsicament destinat a patrimoni romà de la ciutat i a ser la gran porta d’entrada a la Tàrraco Patrimoni de la Humanitat.

En els darrers temps i fruit dels acords signats amb Altadis l’any 2006 i de la voluntat de l’Ajuntament de Tarragona s’ha treballat per tal de recuperar l’edifici de la Tabacalera per al  gaudi de tots els tarragonins i tarragonines, amb l’objectiu de crear un gran equipament cultural de ciutat.

El passat 9 de juliol de 2008 amb l’entrega de claus, Tabacalera fa el traspàs de l’edifici a l’Ajuntament de Tarragona. Això suposa la possibilitat de concretar definitivament el gran projecte cultural de Tarragona. Més de 34.000 m2 on es situarà el Museu Nacional Arqueològic, a més de 3.000m2 dels edificis de la part posterior que també seran espais culturals. Cal encara decidir la destinació global d’aquests espais.

Donada l’ àmplia coincidència en el destí que se li ha de donar a aquest gran  complex cultural, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA :

1.- La creació d’una Comissió redactora del Pla director del Complex cultural de la Tabacalera.  

2.- L’Asemblea General d’aquesta Comissió estarà integrada pels següents membres:

a)   La Presidenta de la Comissió, que correspondrà a la Tinent d’Alcalde de Cultura, Sra. Rosa Rossell i Rigau.

b)   El president de la Reial Associació Arqueològica Tarraconense.

c)    Un representant del Govern de la Generalitat.

d)   Un representant de cada grup polític amb representació municipal.

e)   Un representant de cadascuna de les entitats veïnals de la zona.

f)     Ciutadans de reconeguda trajectòria intel·lectual, interessats en col·laborar en la promoció d’accions culturals, que tindran la consideració de “membres convidats”.

g)   Un tècnic municipal de l’àrea de cultura i patrimoni.

3.- Trametre l’acord plenari a tots els integrants d’aquesta Comissió.

 

Tarragona, 22 de setembre de 2008-09-22

 

Joan Aregio i Navarro

Conseller Portaveu del Grup Municipal de CiU

 

AQUESTA MOCIÓ SERÀ DEFENSADA PEL CONSELLER MUNICIPAL SR. JOAN AREGIO

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Acabo de llegir que el Sabaté reconeix no tenior diners per la Escola Oficial de Idiomes. I ara què?.

Maribel Rubio ha dit...

Doncs ara, estarem pitjor que al principi, no tindrem una Escola Oficial de Idiomes en condicions, no tenen diners, i a sobre han enganyat a tothom en campanya, dient i prometen que es faria l'escola. Però si observeu la premsa, en general tots els projectes tenen les mateixes mancances. Falta de pressupost i promeses incomplertes. Aquest és l’estil Socialista.