dimecres, 26 de novembre de 2008

EL SR. BALLESTEROS NO ÉS SENSIBLE A LA CRISI ECONÒMICA

Davant la crisi econòmica que conviu amb nosaltres, ja fa uns mesos, el nostre grup municipal va demanar a l’equip de govern que congelés tots els impostos i taxes que siguin responsabilitat d’aquest Ajuntament.
En perjudici de tots els ciutadans de Tarragona, l’equip de govern es va negar a la nostra petició.
Ara toca aprovar els pressupostos, i el nostre grup municipal torna a sol·licitar el següent:
Que es revisi el càlcul de taxes i impostos, que s’aplicaran al 2009, ja que s’han calculat en base a un IPC del 4,7%, i actualment és bastant més baix, i pot acabar a finals d’any, prop del 2,5%, segons el President Rodríguez-Zapatero.
I això perquè ho demanem:
Els salaris dels Tarragonins es revisaran en base al IPC de desembre(possiblement sobre un 2%), però per contra els impostos i taxes que hauran de pagar seran en base al 4,7% que havia al mes de setembre.

PER TANT, DEMANEM RESPONSABILITAT A UN EQUIP DE GOVERN, QUE SEMPRE S’HA OMPLERT LA BOCA DIENT QUE REALITZARIA PRESSUPOSTOS PER LES PERSONES. DONCS SI ÉS AIXÍ, CONGELIN O REBAIXIN ELS IMPOSTOS I TAXES PEL 2009.

dilluns, 24 de novembre de 2008

Vot afirmatiu de CiU a la segona aprovació inicial del POUM

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU VA VOTAR AFIRMATIVAMENT A LA SEGONA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE TARRAGONA PERQUÈ :

·      La responsabilitat política de les conselleres i consellers del Grup Municipal de Convergència i Unió no ens fa pensar en res més que en Tarragona i els seus ciutadans.

·      Tarragona necessita el Pla d’Ordenació Urbanística i el necessita ja.

·      El nostre posicionament no ha estat fruit del consens polític perquè no ens ha estat mai ofert.

·      El nostre posicionament és fruit d’un acte de responsabilitat política en que nosaltres SÍ que posem els interessos generals de la ciutat per damunt dels estrictes interessos de partit.

·      El POUM continua sent bo, i ho és perquè manté en gran mesura els criteris generals planificats pel govern anterior i aprovats inicialment el 15 de maig de 2007.  Difícilment haguéssim pogut votar afirmativament un document que hagués canviat substancialment la filosofia i els objectius del nostre.

·      És un vot afirmatiu amb voluntat absolutament constructiva, i per això i com que no podem estar d’acord amb tot el que conté fem propostes per millorar aquest document. Propostes per ser parlades i consensuades amb el govern, evidentment si el govern hi està disposat.

·      Però no és pas un xec en blanc i també és un vot crític i per tant vam fer en el Plenari un repàs històric dels darrers anys pel que fa al POUM on vam ressaltar algunes de les incoherències de socialistes i republicans i les seves maldestres actuacions durant els darrers anys.

dimarts, 11 de novembre de 2008

SR. BALLESTEROS, ÉS HORA DE PASSAR DE LES PARAULES ALS FETS

En un debat de l’estat de la ciutat, cal, des de el punt de vista de CIU, donar-li una estructura que serveixi no solsament per l’estricte confrontació d’idees, models etc, si no també per fer un anàlisi i diagnosi de Tarragona avui, en que les propostes serveixin per millorar i projectar la nostra ciutat cap al futur.
Sembla que això avui no serà així. A CIU ens dol que ni el PP ni el PSC ni ERC, s’hagin plantejat un format on després del debat, i mitjançant propostes de resolució, poguéssim, com passa a tots els debats d’aquesta característiques, fer plantejaments d’ample abast, que moguessin als consensos en els grans temes de ciutat. Ja avanço que nosaltres portarem a la Junta de portaveus l’estructura dels futurs debats, per poder donar-hi major utilitat.
En tot cas Sr. Alcalde el meu grup i durant la nostra intervenció, si plantejarà diferents propostes que esperem siguin tingudes en compte per l’equip de govern. No seran una carta als Reis, estigui tranquil, això ho deixo per els que prometen allò que no poden complir (ex. el seu programa electoral). Les nostres seran concretes i avaluables, i el que és mes important, de fàcil consens.
Anem doncs a donar compliment a l’enunciat del plenari!
Quin és l’estat de Tarragona avui, 6 de Novembre??, doncs molt senzill Sr. Alcalde ATURAT, PARAT, amb una barreja de perplexitat i desencís dels que varen pensar (jo no evidentment) que vostès eren capaços de governar i de prendre decisions en moments difícils, que vagin mes enllà de les declaracions d’intencions, i de la propaganda institucionalitzada, ÉS HORA DE PASAR DE LES PARAULES ALS FETS SR. BALLESTEROS.
Anem camí dels dos anys del seu mandat, Sr. Alcalde, dos anys que han passat vostès una estona criticant els governs anteriors, un altre dient que no tenien diners, i un altre fent plans, i plans i estudis, i més estudis, vestint una realitat virtual, que avui ja comença a no creure’s ningú. SEGUEIX SENT HORA DE PASAR DE LES PARAULES ALS FETS SR. BALLESTEROS.
D’alguna manera, aquest temps passat, ha servit par guanyar temps, però no per Tarragona, si no per vostès, TARRAGONA, no hi ha sortit guanyat Sr. Ballesteros, de moment i surt perdent.
Ara com diu el conte, EL REI ESTA DESPULLAT, potser els seus no li diuen, Sr. Alcalde, però el REI ESTA DESPULLAT, i ja no pot amagar-se més sota excuses i més excuses, vostè presideix aquesta ciutat i li toca governar i prendre decisions Sr. Ballesteros les fàcils i les difícils també.
Perquè avui, desprès de quasi dos anys de les eleccions, i del mateix període de govern socialista, on és Tarragona?, quines assignatures pendents a aprovat en aquest temps?, quin model de ciutat te vostè Sr. Ballesteros?( Evidentment digui’m alguna cosa diferent q que la del pla general) Estem cansats de realitats virtuals, de màrqueting polític, de realitats de paper, cal arromangar-se i PASAR DE LES PARAULES ALS FETS SR. BALLESTEROS.
Que ha canviat de l’Ajuntament, mes enllà que ara, estem molt mes assessorats que abans, doncs tenim assessors per parar un tren? On son els grans propòsits del seu mandat, o les seves interminables promeses electorals?? Ja li diré jo on son, enlloc, van desaparèixer el mateix endemà de les eleccions , i van ser canviades per l’estricte aplicació del manual socialista, amb la creació del ja prou conegut regim o estàs amb mi o estàs contra mi. I aquest regim avui el presideix vostè Sr. Ballesteros.
Totes les obres que vostè ha inaugurat fins avui, o si més no les mes importats, venen de la legislatura passada, La casa de la festa, el parc del francolí, l’Omac de sant Pere i sant Pau (per cert com estan les obres de l’Omac de les cotxeres de la Granja, que és el mateix que preguntar com està el procés de descentralització de l’Ajuntament.)

Tenim la Rambla Nova asfaltada, tenim alguna cosa més?? Doncs si declaracions, plans somriures, un cert abús del SI SI, com a resposta a tot i a tothom, i els ciutadans també els te Sr. Ballesteros, però en aquest cas els te desencisat de tant soroll i tants poques nous. Anem a fer un anàlisis mes pormenoritzat per els diferents temes de ciutat:,
Hem trigat un any i mig en revisar, poc, un pla general que ja estava fet, i que ja els auguro que serà bàsicament igual que l’anterior excepte en les àrees de reforma urbana, per això calien quasi dos anys?, estan diferents ara d’abans, o hem avançat en la direcció correcta en temes com la façana marítima, el banc d’Espanya, l’escola d’idiomes, el mercat central, la comissaria dels mossos, el difunt Camp del nàstic, la savinosa, el parc tecnològic, o la independència de la Canonja etc etc. Son masses temes pendents, i ara ja no hi ha excusa Sr. Alcalde, tot son gobiernos amigos, si realment creu vostè que cal aprofitar-ho li torno a reiterar l’oferiment que vaig fer-li fa ja un any, li oferim la nostra col·laboració en un gran pacte d’equipaments per Tarragona, on des de les altres administracions vegin als 27 regidors de Tarragona com una sola veu en defensa de la nostra ciutat. Valori aquest oferiment Sr. Ballesteros, el més fàcil seria intentar que vostè no se’n sortís ( suposo que ja m’entén i ja coneix aquest sistema) jo i el meu grup, podem ajudar, vostè mateix.


Més coses, sabem com afrontar des de la vessant municipal el període de crisis en que estem ficats?, podem fer alguna cosa per alleugerir, les dificultats en que es troben molts conciutadans? No ho sembla, res fa pensar que en el pressupostos de l’Ajuntament, hi hagin línees estratègiques per afrontar la crisis, en un ciutat en que l’atur ja supera el 7% .En un any ha pujat vostè la pressió fiscal sobre els ciutadans un 37%, ha fet un pressupost, el del 2008 en que les despeses per les persones perdien un 1% en respecte a l’últim govern de CIU, hem augmentat la despesa supèrflua (propaganda, viatges, despeses de representació) etc mes d’un 30% en respecte a l’últim pressupost de CIU. Una nòmina que s’engreixa a base de llogar coneguts i pagar favors polítics, tot això no sembla la millor recepta per a fer un pressupost en època de crisis, època en la que els ingressos, Sr. Pérez, no seran gaire galdosos, i per això, ja li avanço Sr. Alcalde que el meu grup li fera una sèrie de propostes, (serioses Sr. Pérez, no com aquelles llistes interminables d’obres que feia vostè) i que aquestes determinaran el sentit del nostre vot, que volem i ens agradaria que en una situació com aquesta pogués ser positiu. Ja li avanço una d’elles, EN TEMPS DE CRISIS, CAL FER UNA APOSTA DECIDIDA PER LES INVERSIONS I PER LA CAPACITAT DE FER-LES POSSIBLES i CAPTARLES DES DE L’ADMINISTRACIÓ, PER AIXÓ LI PROPOSEM LA CREACIO D’UNA OFICINA DESTINADA A LA TRAMITACIÓ DE TOT TIPUS DE PERMISOS LLICENCIES ETC. DE TOTA CLASE D’INVERSIÓ QUE PUGUI GENERAR RIQUESA O LLOCS DE TREBALL. MOLTS COPS LA DECISIÓ DE COL·LOCAR UNA INVERSIÓ EN UN LLOC O EN UN ALTRE DEPEND DE L’AGILITAT I RAPIDES DE L’ADMINISTRACIÓ. Avui aquesta mesura te més sentit que mai, i és més necessària que mai.

En època de crisi cal intensificar les POLÍTIQUES SOCIALS, però observem molts dèficits en les del govern socialista del nostre Ajuntament, en aquest àmbit.
Tenim política d’habitatge Sr. Ballesteros? Portem construïts 8 habitatges a Sant Salvador, i aquest era un projecte de CIU. Per tant ja es poden afanyar a SMAHUSA per construir els 892 restants en els 2 anys i mig i escaig que li queden de mandat. Cal ser més realistes en els programes electorals, no podem enganyar, i tant al ciutadà.
Segueixen venent fum, ens anuncien “bombo i platillo” habitatges del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, però vostè més que ningú ha de saber que un POUM és complex d’articular i la seva execució és a llarg termini. Podem fins i tot parlar de 30 anys.
Ens preocupen els joves i la seva possibilitat de donar resposta a un dret Constitucional, l’accés a l’habitatge. On estan les polítiques d’ajudes als joves?. Com podem haver virat tant la tendència. CIU va ser pioner en aquest Ajuntament pel que fa al LLOGUER JOVE. Posem les coses a lloc. Amb CIU més de 2.000 joves s’han beneficiat d’aquest ajut municipal. L’Ajuntament va destinar l’any 2007, 550.000 €, el govern socialista ha reduït a la meitat el pressupost del 2008. Aquest Ajuntament no ha generat més expedients, està ATURAT. No s’han revisat les bases que havien de possibilitar-ho. És aquest tot l’interés?, gairebé 2 anys d’incompetència.
Si parlem d’ajudes d’habitatge, aquella que possibilita la instal·lació d’ascensors en els immobles més antics de Tarragona, què estan ocupats en un % molt elevat pels nostres avis, i que poden presentar més dificultats de mobilitat, també han estat aturades. No s’ha obert convocatòria. Anem bé!!!.

Abordem ara els Plans integrals, que dir que ja no haguem denunciat en diferents fòrums, el Pla integral de Camp clar endarrerit 1 any per l’equip de govern, tant sols s’ha activat una part “veïns actius” i s’ha fet aquest mes d’octubre, 1 any per endegar el PIPA. De moment la política ha estat solsament la de contractar gent i concretar poc les accions.

Sr. Ballesteros vivim en un món global i tenim un deute amb aquells que no han arribat als nivells de Benestar del que gaudim nosaltres. El primer món té un compromís amb el 3er i això es concreta amb les polítiques de COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. El famós 0,7, i he de dir famós perquè també hem fet en aquests gairebé dos anys un seguiment intensiu des de CIU.

Des del començament han jugat vostès a la rebaixa amb el 0,7. S’ha contractat un tècnic a costa del 0,7 (35.000 €), i ha aparegut despesa per a la sensibilització de la ciutadania, també a costa del 0,7 (50.000 € més). En definitiva que ens queda només un 53% del 0,7 per a projectes d’acció directa en els països del tercer món amb els que tenim el compromís de cooperar i treballar per al seu desenvolupament.

En Polítiques socials no podem deixar de fer referència a l’aplicació d’una Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Per vostès actualment aquesta ha de ser la base de les polítiques socials, “la pedra angular”. Però es fa més que evident que la insuficiència de finançament i recursos, i una cartera de serveis poc definida, dificulta la gestió des dels SS del nostre Ajuntament. Es col·lapsen els serveis, les resolucions són lentes, no es dona la resposta adequada a les necessitats dels sol·licitants...

Es tracta d’una llei que té dèficits en el seu plantejament. Més greu encara, la Generalitat i l’Estat amenacen amb retallar-li el finançament. Amb les necessitats de les persones no es juga, no es poden crear falses expectatives a les famílies que passen per situacions difícils. Sembla doncs que la que havia de ser la quarta pota de l’Estat del Benestar trontolla, perquè les seves bases no són prou sòlides, per tant des dels Ajuntaments hem de donar una resposta clara i efectiva a tot això. No podem seguir sent un convidat de pedra i hem de passar a l’acció, per tant des de CIU li proposem que
Convoqui una cimera de tots els alcaldes, presidents de Consells Comarcals i Associacions municipalistes de tot Catalunya, i liderem des de Tarragona l’efectiva aplicació de la llei de la Dependència, o la seva reforma o qualsevol altra actuació o pressió al govern de l’estat i de la Generalitat perquè la llei sigui una realitat palpable.

Desprès d’haver parlat d’urbanisme, o d’economia, o de politiques socials, molts altres temes tindrien cabuda en un debat d’aquestes característiques, i tots importants, però és evident, que en un debat mal plantejat com aquest i que sembla fet per cobrir l’expedient, doncs dins de dos hores tindrem que acabar, totes elles no hi caben, però no per això puc deixar d’enunciar-les.
Què dir de la CULTURA? , l’Ajuntament ha d’esdevenir el catalitzador del conjunt de totes les formes i expressions de la nostra societat. La cultura transmet valors, principis, reflexió sobre l’existència humana i el comportament de l’home. La cultura transcendeix a la pròpia societat.
La promoció de la cultura des de l’Ajuntament s’ha de fer amb un enfocament holístic, donat que la nostra societat és complexa. Malgrat que això que plantejo puguin semblar evidències, en nostre Ajuntament s’ha perdut en la necessitat de vendre’s innovació, una falsa innovació. El canvi pel canvi no resulta mai efectiu. I això ha quedat més que demostrat. Aquesta innovació ha consistit en trencar amb tot lo anterior per dissort dels Tarragonins. Han fet “tabula rasa” amb tot el que podia recordar a l’antic equip de govern. Cosa que ha estat més que discutida pels ciutadans. Els nous aires volen esborrar tot que s’ha aconseguit a base d’una programació seriosa i equilibrada, i l’han substituït per “pa i circ”, festa al carrer amb gresca i xerinola, com a única programació.
Tarragona havia aconseguit ser la 3a pota de la cultura catalana, juntament amb les programacions del GREC de BCN i Peralada a Girona. On estem ara?, hem desfet un camí en el que emmirallar-nos, per a començar de vell nou, un camí no sé sap cap a on.
Aquesta pèrdua de rumb, també es manifesta en polítiques de mobilitat. Que estem fent en política d’aparcaments a part de suprimir places de zona blava (dificultant cada cop més l’aparcament), on son els 15 primers minuts gratuïts en els pàrkings, on son el aparcaments dissuasoris, tot això promeses de vostè, sr. Ballesteros?? És política d’aparcament apujar als abonaments de Saavedra, Torroja o Francesc Bastos entre un 7 i un 10%.??,
Parlem d’un altre tema, un dels aspectes que ens els darrers anys ha patit una més i millor transformació a la nostra ciutat, ha estat l’àmbit esportiu, tant en els equipaments que hem construït, com en els èxits esportius que hem assolit. Miri sr. Alcalde, en política esportiva no tot s’ha de basar en els grans esdeveniments, (tot i la seva innegable importància) i l’esport de base? Cal preocupar-se tant de la construcció de la ciutat esportiva de Tarragona a Camp clar com de posar llum en un camp de petanca o en unes pistes de pàdel. Si no som capaços de fer això en un any i mig difícilment tindrem capacitat per organitzar res. Tornem a parlar d’esport de base,
Perquè, i aquí va una quarta proposta NO RECUPEREM LES OLIMPIADES INTERBARRIS COM A MODEL D’ESPORT PER A TOTHOM, DE RELACIÓ CIUTADANA, DE PARTICIPACIÓ I D’ESPORT DE BASE.

Podríem seguir, amb més coses sr. Alcalde, com per exemple, on és el centre d’Informació i orientació de les Famílies, o l’observatori d’anàlisis de la salut, o les 4 llars d’infants de nova creació, o, i (no es broma, els centres de thalasoterapia) del Port Esportiu i de la Residencial, (ja que parlem d’aigua, el més calent a l’aigüera), o l’screnning de salut mental per els joves, tot això promeses seves Sr. Ballesteros, o saber si finalment posarem aparells de videovigilància a la Part Baixa, com estava previst, o no, etc., etc., etc. Ah!!, no puc deixar de dir-ho Tarragona està ara més bruta que mai, vaja, que les coses van pitjor que amb el regidor anterior sra. Crespo, suposo que amb això queda clara quina és la situació.
Sr. Ballesteros, després de resumir molt i molt les carències del seu projecte per Tarragona i de les actuacions del seu equip de govern en aquest any i mig, torno a incidir en el que ja l’hi he dit al principi del meu discurs, el meu grup i jo li hem ofert quatre propostes positives per a la ciutat, i podem lògicament aportar-ne d’altres que de ben segur seran d’utilitat per Tarragona i pels seus ciutadans. Tant sols cal que vostè estigui disposat a escoltar i a passar de les paraules als fets.


dimecres, 5 de novembre de 2008

FINALMENT S'HA FET JUSTICIA

En els darrers anys, instaurada ja la democràcia en tots els estaments i institucions públics i privats, he vist amb tristesa i preocupació com certes persones fan reiteradament un abús i un mal ús d’allò que, en principi, és un dret indiscutible que tots tenim però que sempre s’ha d’usar amb prudència, amb fonamentada raó i amb “consciència del que es fa”.
Em refereixo al dret que tenim d’actuar contra altres persones acudint fins i tot davant dels tribunals de justícia quan es tracta de demandes justes i justificades. Mai s’ha de fer per assumptes venals i sense comptar amb les degudes proves inculpatòries dels suposats delictes que es pretén esventar davant la Justícia.
Els que així actuen ho fan explícitament motivats per aquella dita tan coneguda de “difama que algo queda” amb l’únic interès de la revenja per no haver aconseguit els seus propòsits personals a través dels canals normals. I amb la seva actitud queden tan cofois malgrat que tot el que acaben aconseguint és fer el mal.
Ara fa quasi bé tres anys la denominada plataforma “Veu Ciutadana” va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Tarragona per un suposat delicte contra el patrimoni natural arqueològic, delicte de prevaricació i delicte de malversació de fons públics contra els regidors Marcia Mercè Martorell, Santiago Pallàs i jo mateix. Deixeu-me saludar molt efusivament als dos companys ex-regidors que com jo mateix, han patit durant tres anys.
Tot i tenir ple respecte i confiança en la justícia, per a mi va ser un cop fort doncs era un nouvingut en els afers públics i havia exercit les meves noves responsabilitats municipals amb dignitat i honradesa, valors personals adquirits del meu pare, el meu autèntic referent humà i polític.
No va ser fàcil ser portada dels mitjans de comunicació i haver de respondre no tants sols a les preguntes d’una jutgessa sinó també a les dels ciutadans que es preguntaven que hi havia de cert en tot plegat, havent d’escoltar també i durant 3 anys les insidioses afirmacions dels denunciants, fetes en tots els foros possibles.
És clar que si els que posen aquestes denúncies infundades no tenen raó, la Justícia no els la donarà. Però ells hauran satisfet els seus desitjos perquè, abans que això finalment passi, degut a la lentitud de les resolucions judicials, s’ha pogut fonamentar en la opinió ciutadana una errònia impressió envers persones molt dignes, envers ciutadans que han estat honrats en el desenvolupament de tasques al serveis dels ciutadans. No es pot estar tant de temps sota sospita.
Han estat tres anys d’angoixa però finalment avui la justícia ha fet això: “justícia”, arxivant definitivament totes les actuacions i la denúncia de la Plataforma Veu Ciutadana, en un cas que malauradament no ha estat el primer ni serà el darrer en la vida política ciutadana.
Reclamo avui que aquesta fosca manera d’actuar s’eradiqui de la vida municipal, al cap i a la fi, també s’acaba fent mal a la democràcia, a la justícia, a la llibertat i la dignitat de les persones i institucions.
Finalment, vull recordar avui, una sessió plenària del dia 11-04-06 en la qual, en l’apartat de precs i preguntes l’aleshores regidora del Grup Municipal Socialista va demanar a l’alcalde, com consta en l’acta del plenari que us adjunto, que complís i fes complir la llei als seus regidors.
Aquesta senyora ens va sentenciar, va donar per sentat que erem culpables i menystenint un dels principis bàsics de l’estat de dret com és de la pressumpció d’innocència va fer una acusació gravíssima que en cap moment va ser contestada pel portaveu del Grup Municipal Socialista, l’avui Alcalde Ballesteros.
Per tant, tres anys després, demano públicament QUE LA SENYORA ELICES DEMANI DISCULPES PÚBLICAMENT PER LES ACUSACIONS FETES EN EL SEU DIA POSANT EN DUBTE LA INNOCÈNCIA DE LA SRA. MARTORELL, DEL SR. PALLÀS I LA MEVA PRÒPIA. I SI NO HO FA, QUE SIGUI EL SR. BALLESTEROS QUE HO FACI.

dissabte, 1 de novembre de 2008

TRAÏTS PER LES CONFUSIONS I LA DESINFORMACIÓ

Veure comunicat Consellera Pelegrín

Sra. Pelegrín no descobreix res en el seu article. Torna a fer pal·les que la gestió de les polítiques d’habitatge són lentes i no donen els resultats que vostès preveien en el seu programa electoral. De moment ens movem en el terreny de les promeses encara, tot i haver arribat a l’any i mig del seu mandat.
Primerament voldria demanar-li prudència abans de titllar de falses les meves declaracions. Em tinc per persona prudent i abans d’emetre cap comunicat m’asseguro que les dades que utilitzo siguin reals. Cosa que li recomano que faci vostè també.
Crec que la Consellera té una confusió, que queda més que pal·les en les seves declaracions pel que fa als expedients vius del Lloguer Jove. Consultades diverses fonts de l’Ajuntament la xifra era ja fa uns dies de 85 expedients, que a hores d’ara deuen ser menys.
Tinc la sensació que desconeix els expedients i a més a més confon el Lloguer Jove amb la Renda d’Emancipació Jove, renda que d’altra banda paga la Generalitat directament i no passa ni per l’Ajuntament i fins i tot és possible que no arribi ni als 129 expedients dels que la Consellera parla. Confon el Ministerio de la Vivienda amb el Departament de Medi i Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Ni tant sols té clar qui paga la renda al joves Catalans.
D’altra banda pel que fa a la lentitud en la gestió, els tempos no poden estar de cap manera en els 18 mesos als que faig referència. De tota manera es contradiu la Consellera, com pot apel·lar a la lentitud del sistema, si ni tant sols s’ha tramitat un sol expedient nou de lloguer jove o subvenció per instal·lació d’ascensors. Vostè mateixa reconeix que a Tarragona no s’ha aprovat ni una sola subvenció per aquests temes .
Aclarir que els ajuts aprovats, per instal·lació d’ascensors, als que vaig fer referència no s’han pagat segons informen els interessats per manca de dotació pressupostària i de bases d’adjudicació que també fa 18 que esperem.
Torna a confondre’s la Consellera, en cap moment jo faig referència en les meves declaracions al conveni que s’ha signat amb la Generalitat per subvencionar el 60% del cost d’instal·lació dels ascensors a Sant Salvador. Ara bé ja que vostè ho treu que quedi clar que això ho paga la Generalitat i no l’Ajuntament de Tarragona. Per tant n o s’apuntin els mèrits d’altres. En tot cas el que si demanem és que l’Ajuntament medii de la mateixa manera per altres zones de la de la ciutat.
Si és veritat que hi ha una consignació de 90.000 € encara és més gros tot plegat, el que han de fer és pagar els expedients aprovats pel Sr. Aregio i pel Sr. Pérez. Esperem que finalment ens pugui aclarir què està passant.
Parlem ara de construcció d’habitatges, Smith és un edifici antic rehabilitat amb ajudes de la Generalitat, SMHAUSA poc a posat. Al mateix temps Smith, St. Salvador I Part Alta tots són projectes aprovats i pressupostats per SMHAUSA en l’Ajuntament de CIU.
Com a Consellera de SMHAUSA confirmo que s’ha aprovat fa 8 dies el projecte de 52 de Rodolat del moro. Només aclarir que els tràmits per engegar-ho són de tal complexitat, que és possible que d’aquí a 1 any no s’hagi posat ni la 1ª pedra. Així mateix confirmo que els 30 de Santyan (antigues casernes de la Polícia Nacional), tot i haver pagat SMAHUA els trasllats dels vehicles, l’Ajuntament ha estat incapaç d’aconseguir el retorn de la caserna ja que l’edifici és propietat municipal. Tot plegat, “el més calent a l’aigüera”.
Pel que fa a sòl públic n’hi ha: Pati de l’Antiga Chartreusse, solar en façana al propi Ajuntament a la Rambla Vella, i si no s’haguessin pol·lït uns solars a PP2 i a la zona Avinguda Catalunya (al costat de la Universitat). Cal tenir també en compte els solars de la zona prop de l’antic Barri de l’Esperança, zona de la Budallera i Terres Cavades, sinó haguessin paralitzat el POUM. Estic segura que l’anterior Gerent Carles Ferrer coneixedor de tots aquests extrems hores d’ara hagués endegat molts més habitatges. No és així per dissort dels Tarragonins.
Pel que fa als 2000 habitatges del Pla d’Ordenació Urbana Municipal ( i no Pla General), només aclarir-li que és un pla generat, i en aprovació inicial per CIU i com tots els Plans són d’execució al llarg dels propers 30 anys.
Sra. Pelegrín d’aquests 107 habitatges que diu s’han posat en marxa, cal precisar que 82 d’ells la primera pedra possiblement no la posarem ni al 2010. Pel que fa als 172 del 2009 li preguntaré al respecte en el proper Consell d’Administració de SMHAUSA.
En definitiva d’aquí a 2,5 anys i mig ja passarem comptes, ja li avanço que celebraré amb satisfacció que acompleixen amb la seva promesa electoral de construir 900 habitatges de promoció pública.
M’alegra molt assabentar-me de la quantitat de lloguer just, ara bé m’estranya que una dada tant significativa com aquesta no l’hagi informat mai en cap Consell d’Administració, i no hagi estat explotada mediàticament com ens tenen acostumats des que governen. Només torno a aclarir que aquest lloguer com el de la Renda d’Emancipació Jove els paga la Generalitat.
Sense que se’m titlli de pretensiosa vull significar que CIU va construir i entregar 60 habitatges de lloguer protegit. Vam ser pioners en la subvenció de lloguer jover, amb felicitació inclosa del Molt Honorable President Pasqual Maragall. Vam iniciar la creació de l’Oficina Local de l’Habitatge. Per la qual cosa vostès només han fet una actuació continuista. A cadascú lo seu.
En tot cas aquesta Consellera ofereix els seus coneixements i capacitat de treball per plegats donar un bon servei a la ciutadania.

M. Victòria Forns
Consellera de CiU