dilluns, 24 de novembre de 2008

Vot afirmatiu de CiU a la segona aprovació inicial del POUM

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU VA VOTAR AFIRMATIVAMENT A LA SEGONA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE TARRAGONA PERQUÈ :

·      La responsabilitat política de les conselleres i consellers del Grup Municipal de Convergència i Unió no ens fa pensar en res més que en Tarragona i els seus ciutadans.

·      Tarragona necessita el Pla d’Ordenació Urbanística i el necessita ja.

·      El nostre posicionament no ha estat fruit del consens polític perquè no ens ha estat mai ofert.

·      El nostre posicionament és fruit d’un acte de responsabilitat política en que nosaltres SÍ que posem els interessos generals de la ciutat per damunt dels estrictes interessos de partit.

·      El POUM continua sent bo, i ho és perquè manté en gran mesura els criteris generals planificats pel govern anterior i aprovats inicialment el 15 de maig de 2007.  Difícilment haguéssim pogut votar afirmativament un document que hagués canviat substancialment la filosofia i els objectius del nostre.

·      És un vot afirmatiu amb voluntat absolutament constructiva, i per això i com que no podem estar d’acord amb tot el que conté fem propostes per millorar aquest document. Propostes per ser parlades i consensuades amb el govern, evidentment si el govern hi està disposat.

·      Però no és pas un xec en blanc i també és un vot crític i per tant vam fer en el Plenari un repàs històric dels darrers anys pel que fa al POUM on vam ressaltar algunes de les incoherències de socialistes i republicans i les seves maldestres actuacions durant els darrers anys.