dilluns, 31 de març de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU per encarregar el Projecte d’il·luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Tarragona (URV)

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU per encarregar el Projecte d’il·luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Tarragona (URV), el text de la qual és el següent:

«El patrimoni monumental de la ciutat de Tarragona va més enllà del món romà.

La nostra ciutat compta amb un ampli patrimoni modernista. Un dels seus exponents és l’edifici de l’actual Rectorat i Antic Escorxador.

La il.luminació del referit edifici és incompleta i insuficient. Els dos cossos laterals queden a les fosques. El cost d’una correcta il.luminació i posada en escena de l’edifici no ha de ser pas econòmicament onerós.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1.     Encarregar el Projecte d’il.luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitatde Tarragona.

2. Procedir a l’execució del Projecte d’il.luminació a la major urgència possible, per tal de donar-li la importància que l’edifici té per al patrimoni històric de la ciutat.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU per acordar la publicació del llibre dels pregons corresponents als últims 4 anys

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU per acordar la publicació del llibre dels pregons corresponents als últims 4 anys, el text de la qual és el següent:

«L’Ajuntament de Tarragona publica cada quatre anys un llibret que recull els pregons de Santa Tecla i de Setmana Santa. Toca, seguint la periodicitat cronològica, fer- ho al 2008.

A la Comissió Informativa de Cultura això va ser proposat pel nostre grup municipal, i la resposta va ser que una comissió de publicacions ho decidiria.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Publicar sense més dilacions el llibre dels pregons corresponents als últims quatre anys, tal com és tradició pacífica i continuada a la nostra ciutat.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

dijous, 27 de març de 2008

AIXÒ NO ÉS MICROPOLÍTICA. ÉS POLÍTICA DE MÍNIMS

Davant la notícia publicada als mitjans locals segons la qual la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament rebaixa el projecte de la Casa de la Festa per tal de poder obrir al maig, el Grup Municipal de CiU vol dir el següent :

· La casa de la festa és un dels pilars bàsics per garantir el relleu generacional i mantenir la il·lusió de la recuperació festiva que s’ha protagonitzat en les darreres dècades.

· Es denota una vegada més una clara ineptitud i ineficàcia de la direcció política del Govern de la ciutat, en ser incapaços de donar continuïtat a un projecte que s’estava desenvolupant per part del Govern de Convergència i Unió en l’anterior legislatura.

· Han trigat 6 mesos, des del mes de setembre en que van traslladar-s’hi una sèrie d’entitats i elements del seguici, a instal·lar una alarma per protegir el valor patrimonial que constitueixen els elements del seguici de la ciutat. I ho denunciem específicament perquè un regidor de l’equip de govern actual (el Sr. López Pasca) va dir al setembre del 2007 a l’emissora municipal que en menys d’una setmana estaria instal·lada una alarma connectada amb la Policia Local.

· Aquest Govern aposta per fer una política de mínims, i això no és micropolítica.

· No es pot deslluir el patrimoni immaterial més important que té la ciutat que són les Festes obrint l’equipament al públic havent-hi realitzat només obres menors.

· Si de veritat la previsió és obrir-lo la segona quinzena del mes de maig, no podrà programar-se’n visites escolars (el calendari de les escoles és el que és), per tant creiem que no resulta prudent obrir un equipament als turistes que no ressalti tota la majestuositat de la Festa Major de la ciutat.

· Per tant demanem que es suplementi el crèdit, i que s’aprofiti, des de l’abril fins al setembre, per accelerar al màxim l’acondicionament de la infraestructura. Els 7 mesos que queden fins a Santa Tecla, és temps suficient per acondicionar-ho molt més adequadament.

· Fer ara quatre petites instal·lacions, a banda de la dificultat que pot resultar el seu reaprofitament per a la instal·lació definitiva, demostra el poc interès que desperta la Festa, per a l’actual regidora de Cultura de la ciutat, la qual ha desplaçat la situació “a problemes administratius”, sense assumir la responsabilitat que com a dirigent de l’àrea hauria de saber capitanejar.

· Ni ella, ni el màxim responsable de Cultura, com a càrrec de confiança, els interessa la Festa, ni han sabut davant de l’alcalde defensar la importància d’aquesta infraestructura. “De moment esperarem fins al 2009, però llavors també dependrà de la partida pressupostària de què disposem...”, doncs serà la partida que ella defensi, si en sap, i si vol, davant l’alcaldia i el tinent d’alcalde d’hisenda. El contrari és falta de voluntat política.

· Recordar finalment que des de CiU apostem per un model de gestió externalitzada de la Casa de la Festa.

dimarts, 18 de març de 2008

JORDI SENDRA RECORDA QUE L’AJUNTAMENT HA INVERTIT MOLTS MILIONS D’EUROS EN EL MANTENIMENT DE LA CIUTAT EN ELS DARRERS ANYS.

Davant les declaracions del Conseller Antonio Rodríguez en relació a la brigada d’intervenció ràpida en que afirma “la veritat és que hi ha molta feina per fer. La ciutat ha estat molt descuidada al llarg dels darrers anys” així com d’altres de l’Alcalde voldria manifestar el següent:

1. En primer lloc, si bé és cert que encara queda feina per fer, doncs Tarragona és una ciutat de grans dimensions amb un desgast considerable i que s’ha d’anar mantenint i que alguns (afortunadament pocs) ciutadans no entenen el concepte del bé comú i no ajuden al manteniment de la ciutat, no és menys cert que en els darrers anys el Govern Municipal de CiU ha invertit molts milions d’euros dels ciutadans en aquest manteniment. A destacar:

1.1. En els darrers 2 anys aproximadament 800.000 € en manteniment de la via pública
1.2. En els darrers 2 anys, aproximadament 4.000.000 € en manteniment de jardineria
1.3. En els darrers 2 anys aproximadament 900.000 en 735 guals per a minusvàlids.
1.4. En els darrers 2 anys aproximadament 600.000 € en el manteniment de la xarxa semafòrica.
1.5. En els darrers 2 anys aproximadament 3.000.000 € en el manteniment de l’enllumenat públic.
1.6. En els darrers 2 anys aproximadament 2.800.000 € en el manteniment d’edificis municipals.
Això sense comptar els milions d’euros invertits en obra nova de remodelació de carrers i espais de la ciutat (la llista seria molt llarga).
Per tant li agrairia al Sr. Conseller que s’estalviï les frases de manual que li han ensenyat a dir i reconegui la feina feta pel govern municipal anterior.

2. L’Alcalde ha dit que la Brigada d’intervenció ràpida es posarà en marxa abans de finalitzar el mes vinent. Això no és cert. No entrarà en funcionament el mes de març, doncs encara ni tant sols ha estat iniciada la seva licitació. Li recomano al Sr. Alcalde i al Sr. Rodriguez que es repassin les lleis de contractes de les administracions públiques on es pot intuir que entre l’inici de la licitació d’un concurs públic i l’inici de la prestació del servei poden passar perfectament més de 2 mesos. Comprenc que a l’Alcalde el perd la necessitat d’anunciar coses, doncs la ciutadania ja comença a entreveure que de totes les promeses fetes en campanya poques n’han complert, que se’ls ha venut molt de fum.

3. Per cert en el programa electoral del Sr. Ballesteros aquesta brigada d’actuació ràpida havia de resoldre les peticions dels ciutadans en un termini de menys de 48 hores. Ara ja són 72.
Jordi Miquel Sendra

JORDI SENDRA AGRAEIX AL SR. ANTONIO RODRIGUEZ QUE PUBLICITI LA TASCA FETA PEL GOVERN DE CIU A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

Davant les declaracions del Conseller Antonio Rodríguez fent balanç de les actuacions de la Brigada Municipal durant l’any 2007 volem manifestar el següent:

1. S’ha dit i repetit en els darrers 9 mesos per part del Sr. Ballesteros i diversos regidors de l’equip de govern, com a primer i gran argument de la inactivitat del govern socialista, que això era degut a que no els havíem deixat calers quan vam deixar el govern municipal el passat mes de juny.
2. En base a aquest argument entenem que tot el balanç de les actuacions de la Brigada Municipal que el Sr. Antonio Rodríguez ha fet avui en roda de premsa es correspon a les tasques desenvolupades per aquesta brigada durant el primer semestre de 2007, encara sota govern de CiU, i també a les tasques planificades i pressupostades per l’anterior govern municipal executades durant el segon semestre de l’any passat.
3. Per tant volem agrair que el Sr. Rodríguez reconegui públicament la tasca feta per CiU en el darrer any.
4. En relació a la Brigada d’Intervenció ràpida volem reiterar que, després que el Sr. Ballesteros vengués a la ciutadania que estaria en funcionament abans d’acabar el mes de març, s’ha complert el pronòstic que va fer CiU en el seu dia dient que com a mínim això no succeiria fins al mes de juliol.
5. Aquesta gran promesa electoral, iniciarà la seva activitat 1 any després d’haver arribat els socialistes al govern de la nostra ciutat, temps suficient com per haver dut a terme aquest projecte i algun altre, bastant abans d’aquesta data. A més, inicialment aquesta brigada havia d’actuar en un termini màxim de 48 hores, tal i com prometien en el seu programa electoral. Ara ja son 72 hores.... i al juliol ja veurem.
Jordi-Miquel Sendra Vellvè

dilluns, 17 de març de 2008

CIU LI DEMANA AL PSC QUE NO ES POSI NERVIÓS I NO ENGANYI AL CIUTADÀ AMB EL TEMA DE L’AIGUA DONCS ELLS SÓN ELS AUTÈNTICS TRASVASSADORS I SI S’HAN EQUIV

Davant les declaracions de la Portaveu del Govern Municipal en relació a una plataforma creada per evitar que es trasvassi aigua dels pous de Tarragona a Barcelona volem manifestar el següent :

· La primera notícia de la creació d’aquesta plataforma l’han tingut els regidors del Grup Municipal de CiU a través dels mitjans de comunicació d’ahir diumenge 16 de març de 2008.
· Els únics interessos que prima Convergència i Unió en aquest tema, i en tots, són els dels ciutadans de Tarragona. Quan aquests interessos no siguin defensats pel Govern municipal, CiU adoptarà aquells plantejaments que cregui convenient. Per això estem valorant donar recolzament a aquesta plataforma doncs l’errada del govern municipal és clarament contrària als interessos dels ciutadans de Tarragona.
· El PSC no té cap autoritat moral per demanar a CiU que faci una oposició constructiva, doncs durant els seus anys a l’oposició no va predicar amb l’exemple.
· Qualsevol moviment d’aigua entre conques, és un TRASVASSAMENT. I l’enviament de 4.400.000.000 de litres d’aigua dels pous de Tarragona a Barcelona també ho és. Que no l’intentin camuflar.
· Que si els pous de Tarragona avui poden tornar a subministrar aigua, gràcies a la portada d’aigües de l’Ebre que el PSC va votar en contra, que aquesta serveixi per reduir el consum d’aigua de l’Ebre i que això repercuteixi també en el rebut del ciutadà de Tarragona. Això és SOLIDARITAT. Amb l’Ebre i amb Tarragona.
· El Delegat del Govern de la Generalitat Sr. Xavier Sabaté el dia 6 de febrer va declarar en un mitjà de comunicació local “S’ha de portar aigua d’on sigui i si és de l’Ebre no passa res”.
· El mateix President de la Generalitat Sr. José Montilla va manifestar la setmana passada en el Parlament de Catalunya que el seu Govern “portarà l’aigua des d’on n’hi hagi”.
· El mateix dia que el govern municipal fa aquestes declaracions, l’Alcalde de Barcelona Sr. Jordi Hereu declara defensar el trasvassament d’aigua de Tarragona a Barcelona per “garantir l’aigua de consum per tots i cadascun dels catalans”.
· El mateix dia que el govern municipal fa aquestes declaracions, surt en un mitjà català que el Departament de Medi Ambient vol perllongar el minitrasvassament de l’Ebre al Camp fins a Barcelona mitjançant una conducció de 14 kilòmetres que uniria la xarxa de l’Ebre amb la del Ter-Llobregat.
· El Departament de Medi Ambient també està preparant un trasvassament d’aigua del Riu Segre, afluent de l’Ebre.

Per tant ja n’hi ha prou de parlar del PHN perquè el PSC és l’autèntic trasvassador d’aigua i és una burla a la ciutadania que si abans ells i els seus companys de govern municipal es posaven darrera de totes les pancartes ara des del govern facin exactament el contrari.

En relació a la presència de persones afins a CiU en aquesta Plataforma, la portaveu del govern municipal oblida un principi fonamental de l’estat de dret que sembla ser que no lliga amb el manual del PSC: Tothom és lliure de participar a títol personal o en representació de la seva entitat en qualsevol activitat sempre que aquesta sigui lícita. I malgrat no li pugui agradar al Govern Municipal, la reivindicació d’aquesta plataforma és del tot legítima.

Una vegada més aquesta senyora es posa molt nerviosa perquè s’adona que el govern municipal s’ha equivocat i desvia l’atenció fent l’únic que sap fer: parlar molt i acabar criticant CiU.
Jordi Sendra i Maribel Rubio

EL “SANT JORDI” HA DE SER NOMÉS UN EQUIPAMENT ESPORTIU

Davant les recents informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació referides a la reforma del complex esportiu St. Jordi de l’Avinguda Andorra, el Grup municipal de CiU vol recordar que aquest equipament ha de ser única i exclusivament esportiu.

Alhora, el grup manifesta:

1) Les obres s’han d’engegar amb la màxima rapidesa i diligència possible ja que aquest equipament haurà estat tancat durant quatre estius degut a la incompetència manifesta del Govern tripartit de la Generalitat i la seva poca operativitat. Els ciutadans de la zona de l’eixample de TGN no es mereixen aquest “càstig”.
2) S’hauria de primar, en el concurs, la rapidesa en la realització de l’obra. És inacceptable que l’equipament no pugui reobrir fins d’ací 3 anys (any electoral). La paciència dels ciutadans té un límit. L’interès electoral no pot perjudicar més els interessos dels ciutadans. L’obra es pot fer en 18 mesos.
3) L’espai ha d’ésser d’ús exclusiu per a activitat esportiva. No s’han d’efectuar construccions per a equipament hoteler ni per a ubicar-hi departaments territorials de la Generalitat obligant a enterrar-hi els espais esportius tal i com diu algun mitjà de comunicació. Les instal·lacions han de poder tenir ventilació natural.
4) CiU considera que, com a màxim, s’hi accepti la ubicació d’algun equipament social en cas d’excedència de cúbic (com ara una guarderia o un centre social i/o cívic).
5) Demanem a la Generalitat que, en tractar-se d’un espai d’ús bàsicament municipal, permeti que els grups polítics de l’Ajuntament i les diferents associacions veïnals, puguin valorar les diferents propostes.
6) Recordar que l’anterior equip de Govern i, en concret, el Grup municipal de CiU va instar repetitivament al Govern de la Generalitat que no bloquegés més temps la reforma del “St. Jordi” sense obtenir-ne cap resposta.

En total, l’espai esportiu, haurà estat tancat al públic durant 7 estius. Això és inaudit en ple segle XXI, i és un exemple més dels desacords interns i desavinences entre ERC i PSOE. !!!

Raül Font

divendres, 14 de març de 2008

L’AJUNTAMENT TANCA EL MERCAT MUNICIPAL DEL FÒRUM: MES DE 5.000 CIUTADANS PRIVATS D’AQUEST SERVEI MUNICIPAL.

El passat dijous, dia 13 de març, el consell d’administració d’ESPIMSA va aprovar, amb l’únic vot en contra del representant de Convergència i Unió, la “desafectació” Mercat municipal del Fòrum de la Part Alta.

Front a aquesta inexplicable decisió que comporta el cessament d’aquest model tradicional de comerç i el tancament del Mercat, el Grup Municipal de CiU vol manifestar el segúent:

1) En aquests moments en que s’està treballant en l’aplicació de la Llei de Barris que pretén revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat el que cal és prendre mesures de revitalització i no de retrocés.
2) Que aquesta zona de la ciutat té un alt índex de població d’edat i que l’estudi de debilitats i amenaces (DATO) presentat, aprovat i conveniat amb la Generalitat ja detectava que una de les debilitats era la feble activitat comercial a l’interior del barri. Això és incompatible amb l’eliminació d’aquest servei públic.

Per tant, tal com diu l’estudi de la Llei de Barris, una de les estratègies previstes i plantejades en el projecte era “impulsar la dinamització de l’oferta comercial per aconseguir una millora cultural, econòmica i turística del barri”. Entenem, doncs, que cal un pla per fer viable aquest Mercat i no desafectar-lo i tancar-lo al públic.

Aquesta mesura, a més, es contradiu amb els programes electorals i promeses del Sr. Ballesteros i d’ERC, que deien que calia potenciar els nuclis comercials a partir de la xarxa de mercats municipals.

El Mercat del Fòrum és necessari, doncs, com a equipament públic però també com a vertebrador de la resta de comerç tradicional de la zona.

Un cop més la burla i l’engany s’han materialitzat.

CiU lliutarà amb totes les mesures legals possibles per a què aquest tancament i desafectació no es duguin a terme.
Raül Font

L’AJUNTAMENT TANCA EL MERCAT MUNICIPAL DEL FÒRUM: MES DE 5.000 CIUTADANS PRIVATS D’AQUEST SERVEI MUNICIPAL.

El passat dijous, dia 13 de març, el consell d’administració d’ESPIMSA va aprovar, amb l’únic vot en contra del representant de Convergència i Unió, la “desafectació” Mercat municipal del Fòrum de la Part Alta.

 

Front a aquesta inexplicable decisió que comporta el cessament d’aquest model tradicional de comerç i el tancament del Mercat, el Grup Municipal de CiU vol manifestar el segúent:

 

1)    En aquests moments en que s’està treballant en l’aplicació de la Llei de Barris que pretén revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat el que cal és prendre mesures de revitalització i no de retrocés.

2)     Que aquesta zona de la ciutat té un alt índex de població d’edat i que l’estudi de debilitats i amenaces (DATO) presentat, aprovat i conveniat amb la Generalitat ja detectava que una de les debilitats era la feble activitat comercial a l’interior del barri. Això és incompatible amb l’eliminació d’aquest servei públic.

 

Per tant, tal com diu l’estudi de la Llei de Baris, una de les estratègies previstes i plantejades en el projecte era “impulsar la dinamització de l’oferta comercial per aconseguir una millora cultural, econòmica i turística del barri”. Entenem, doncs, que cal un pla per fer viable aquest Mercat i no desafectar-lo i tancar-lo al públic.

 

Aquesta mesura, a més, es contradiu amb els programes electorals i promeses del Sr. Ballesteros i d’ERC, que deien que calia potenciar els nuclis comercials a partir de la xarxa de mercats municipals.

El Mercat del Fòrum és necessari, doncs, com a equipament públic però també com a vertebrador de la resta de comerç tradicional de la zona.

 

Un cop més la burla i l’engany s’han materialitzat.

 

CiU lliutarà amb totes les mesures legals possibles per a què aquest tancament i desafectació no es duguin a terme.

divendres, 7 de març de 2008

Valoració dels Pressupostos segons en Joan Aregio.

"No volem fer discursos catastrofistes, a l'estil que el PSC ens tenia acostumats quan estaven a l'oposició. Vàrem prometre una oposició constructiva i així ho farem. Evidentment hi ha aspectes positius en aquests pressupostos. Fer una valoració global exigeix dir al veritat. La majoria de projectes són projectes ja en fase d'implementació i que venen de la legislatura passada, i és clar que ho trobem positiu.

Però com ens és impossible votar per partides, el nostre vot no pot ser favorable perquè creiem que en la balança els aspectes negatius guanyen per gol average.

Són uns pressupostos que no reflecteixen l'ambició que Tarragona necessita. No són uns pressupostos valents i, el que és pitjor, no són uns pressupostos que compleixin el que el PSC va prometre durant la campanya electoral.

Els aspectes a destacar:

 

1)     No són uns pressupostos "socials". Amb  aquests pressupostos el primer no són les persones, els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.

·       Motius:

§  Disminueix el pressupost de l'iMSS i decreix el pressupost pel programa de lloguer jove i, ni de lluny, es compleixen les expectatives en quant a la creació de noves guarderies.

§  Aquest pressupostos es caracteritzen per un increment de l'esforç fiscal dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona que, evidentment, es va prometre que mai es tocaria.

 

2)     No són uns pressupostos que reflecteixin l'equilibri territorial pregonat durant la campanya. On és la guarderia de Llevant? La rehabilitació de les cases de la Part baixa que ocupava part del seu programa, on és? i el Serrallo i el seu pla especial? i sant Salvador?

3)     No veiem cap partida per projectes que sí són estratègics i fonamentals: Façana marítima, mercat central

4)     Ens venen un desglos en 4 anys en el que podem veure com el pressupost de Tarragona es doblarà l'any 2011 amb aportacions exteriors. Això és creure en els Reis Mags. Les aportacions d'altres institucions es fan en base a projectes i convenis concrets, però mai he vist un Ajuntament que depengui en un 50% de la voluntat externa per dur a terme la seva estratègia.

5)    I, per últim, però fonamental: han decidit augmentar els sous dels Consellers i conselleres un 37%. Bé jo no vull fer demagògia però em sembla una autèntica barbaritat demanar esforç als ciutadans i augmentar el sous d'aquesta manera. Perquè poder és cert que l'Ajuntament de Tarragona paga pitjor que ningú, però les coses no es fan així. Ell creuen que tenen per davant 3 anys per que la gent oblidi, i això em sembla d'una hipocresia total. Crec que es poden anivellar els sous als de la resta de Catalunya però progressivament, i estudiant el context socioeconòmic del moment per veure quan convé fer-ho.


Joan Aregio