dimarts, 18 de març de 2008

JORDI SENDRA RECORDA QUE L’AJUNTAMENT HA INVERTIT MOLTS MILIONS D’EUROS EN EL MANTENIMENT DE LA CIUTAT EN ELS DARRERS ANYS.

Davant les declaracions del Conseller Antonio Rodríguez en relació a la brigada d’intervenció ràpida en que afirma “la veritat és que hi ha molta feina per fer. La ciutat ha estat molt descuidada al llarg dels darrers anys” així com d’altres de l’Alcalde voldria manifestar el següent:

1. En primer lloc, si bé és cert que encara queda feina per fer, doncs Tarragona és una ciutat de grans dimensions amb un desgast considerable i que s’ha d’anar mantenint i que alguns (afortunadament pocs) ciutadans no entenen el concepte del bé comú i no ajuden al manteniment de la ciutat, no és menys cert que en els darrers anys el Govern Municipal de CiU ha invertit molts milions d’euros dels ciutadans en aquest manteniment. A destacar:

1.1. En els darrers 2 anys aproximadament 800.000 € en manteniment de la via pública
1.2. En els darrers 2 anys, aproximadament 4.000.000 € en manteniment de jardineria
1.3. En els darrers 2 anys aproximadament 900.000 en 735 guals per a minusvàlids.
1.4. En els darrers 2 anys aproximadament 600.000 € en el manteniment de la xarxa semafòrica.
1.5. En els darrers 2 anys aproximadament 3.000.000 € en el manteniment de l’enllumenat públic.
1.6. En els darrers 2 anys aproximadament 2.800.000 € en el manteniment d’edificis municipals.
Això sense comptar els milions d’euros invertits en obra nova de remodelació de carrers i espais de la ciutat (la llista seria molt llarga).
Per tant li agrairia al Sr. Conseller que s’estalviï les frases de manual que li han ensenyat a dir i reconegui la feina feta pel govern municipal anterior.

2. L’Alcalde ha dit que la Brigada d’intervenció ràpida es posarà en marxa abans de finalitzar el mes vinent. Això no és cert. No entrarà en funcionament el mes de març, doncs encara ni tant sols ha estat iniciada la seva licitació. Li recomano al Sr. Alcalde i al Sr. Rodriguez que es repassin les lleis de contractes de les administracions públiques on es pot intuir que entre l’inici de la licitació d’un concurs públic i l’inici de la prestació del servei poden passar perfectament més de 2 mesos. Comprenc que a l’Alcalde el perd la necessitat d’anunciar coses, doncs la ciutadania ja comença a entreveure que de totes les promeses fetes en campanya poques n’han complert, que se’ls ha venut molt de fum.

3. Per cert en el programa electoral del Sr. Ballesteros aquesta brigada d’actuació ràpida havia de resoldre les peticions dels ciutadans en un termini de menys de 48 hores. Ara ja són 72.
Jordi Miquel Sendra