divendres, 31 d’octubre de 2008

Els incumpliments sobre habitatge

Subvencions de 4000 € per instal·lació d’ascensors:

· Aregio com a Tinent d’Alcalde d’Hisenda havia deixat signats diversos decrets de pagament de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i durant 18 mesos no s’han fet efectius els pagaments.

· Ens consta que l’actual tinent d’alcalde d’Hisenda, també ha signat alguna concessió i tampoc s’ha fet efectiu el pagament de la subvenció (Escala 125 bloc 7 Sant Salvador). Aquesta subvenció s’ha reclamat fa 1 mes. Què està passant???.

· Altres escales interessades s’han adreçat a nosaltres durant aquest any i mig, per preguntar-nos què està passant?

· SMHAUSA té entre 15 i 20 sol·licituds. Cap ha estat estudiada.

· Preguntada al respecte la presidenta del Consell d’Administració del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes sobre el tema, reconeix que efectivament està tot pendent de resolució. Que no s’ha fet cap tipus d’actuació.

· Cal que es doni resposta a les demandes i que es facin efectius els pagaments a les ajudes concedides amb anterioritat.

· Com és que ha estat anunciat a la web de l’Ajuntament si la convocatòria no estava oberta???. No hi consignació de diners pel 2008.

Excusa de fiscalització que no hi ha convocatòria, doncs que l’obrin i consignin els diners


Lloguer Jove

· La política de l’Ajuntament en lloguer jove, va ser una iniciativa pionera a Catalunya de l’Ajuntament de Tarragona, que va impulsar CIU. Prop de 2.000 joves s’han beneficiat d’aquest ajut municipal a fons perdut prorrogable 5 anys. L’Ajuntament va destinar l’any 2007, 550.000 € a finançar entre el 30% i el 60% el lloguer al joves empadronats a Tarragona.

· El govern socialista ha reduït a la meitat el pressupost d’enguany destinat al Pla de Lloguer Jove. CiU ajudava a 225 habitatges i ara només s’ajuden a 85, perquè aquesta diferència?. Doncs perquè el Servei Municipal de l’Habitatge no ha obert nova convocatòria. No s’accepten nous expedients.

· El Pla de Lloguer Jove està aturat.

· Hem passat de prometre que ampliaríem la forquilla d’edat per acollir-se dels 18 al 22 anys per baix i dels 30 als 35 per dalt, i un augment en la quantitat del lloguer (tenint en compte els preus actuals del mercat) a no modificar les bases que ho possibilitarien. Segurament alguna cosa té a veure la reducció en la partida pressupostària, com fer front al finançament de les subvencions si incrementem la xifra dels potencials sol·licitants???.

· Primer gestionàvem la possibilitat d’activar-ho d’una vegada per totes amb la Consellera Pelegrín, Presidenta del Consell d’Administració de SMHAUSA, empresa municipal encarrega de gestionar el Lloguer Jove.

· Hem demanat una resposta clara que justifiqui aquesta situació: en Comissions Informatives, Consell d’Administració i en el Consell Plenari i no hem obtingut resposta.

Què succeeix??? TENIM DOS CAPS PER A GESTIONAR UN MATEIX TEMA:

· Que aquest lloguer depengui políticament de la Sra. Coloma, ha suposat el retard de 18 mesos en la revisió de les bases. No s’ha fet res.

· Pelegrín responsable de la gestió, però lligada de mans fins que Coloma no revisi les bases. No s’ha activat durant 18 mesos.

Pressupostos 2009: cal que s’adjudiqui una partida suficient i s’hi sumi tot el que no s’ha gastat durant el 2008 (sumar el romanent), tant pel que fa a les subvencions d’instal·lació dels ascensors com al Lloguer Jove.

Promoció de la construcció d’habitatges de promoció pública

· El partit socialista tenia al seu programa un especial interès en desenvolupar accions en relació a l’habitatge de promoció pública per acomplir amb el dret d’habitatge que reconeix la Constitució. Aquesta promesa es concretava amb la construcció de 900 habitatges.

· Bé doncs portem gairebé 18 mesos de govern socialista i només s’han construït 8 habitatges a Sant Salvador i es tracta d’un projecte de CIU. S’estan rehabilitant 9 pisos al C/Smith projecte iniciat també per CIU.

· Per tant ja es pot afanyar el Servei Municipal de l’Habitatge per construir els 892 restants en els 2,5 anys que queden de mandat.

A la vista de tot plegat, resulta que l’empresa que gestiona un dels temes més sensibles per a la ciutadania és un exemple de la desafortunada gestió del govern socialista.

Maria Victòria Forns Fernàndez,

Consellera del Grup Municipal de CiU.

dissabte, 25 d’octubre de 2008

SOBRE EL PAS A NIVELL DE LA PLAÇA DELS CARROS

Ahir la Comissió de Territori de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, trametre a la Dirección de Pasos a nivel del Ministerio de Fomento un nou avantprojecte per tal d’executar el soterrament del pas a nivell de la plaça dels carros.

Els representants del Grup Municipal de CiU van votar favorablement a aquesta iniciativa, i el conseller Jordi Sendra va manifestar que tot i creure necessari aquest soterrament donada la perillositat que avui suposa per la seguretat de les persones i haver estat millorat des del punt de vista estètic, hi havia dos conceptes que havien de quedar molt clars.

1.- Tirar endavant aquest projecte no pot voler dir, de cap de les maneres, ajornar encara més el projecte de soterrament de la via fèrria al seu pas per la façana marítima de Tarragona.

2.- Tal i com ja va manifestar el nostre Grup Municipal en roda de premsa conjunta amb el diputat al Congrés Jordi Jané, el pressupost de l’estat per a aquest any té una partida pressupostària per la Plaça dels Carros de 500.000 €, partida que no és dota econòmicament per a l’any 2009. Per tant aquests diners desapareixen dels pressupostos de l’Estat per a l’any vinent, amb la qual cosa, segons CiU, no es podrà executar immediatament.

SOBRE EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA I EL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ÀMBIT CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA.

En aquests punts el Grup Municipal es va abstenir ahir a la Comissió de Territori de l’Ajuntament.

En primer lloc ho va fer per no haver pogut llegir l’informe pertinent amb el temps necessari per poder tenir una opinió fonamentada.

En segon lloc, i així ho va manifestar el Conseller Jordi Sendra, considerem que aquests Plans suposen una greu ingerència en l’autonomia municipal doncs menystenen les competències municipals en l’àmbit urbanístic, imposant criteris que corresponen a l’Ajuntament de Tarragona.

En tercer lloc, la Generalitat de Catalunya ha ignorat moltes aportacions importants fetes per l’Ajuntament de Tarragona en la consulta prèvia feta als ajuntaments. Entre d’altres:
No admet la possibilitat d’establir una sortida de l’AP7 entre Torredembarra i Tarragona, que hauria d’estar ubicada a La Mora i que és avui del tot necessària.
No admet una connexió ferroviària ràpida, ni model convencional, ni model tramvia, entre l’estació de Tarragona i la del Camp de Tarragona. Així per anar amb tren a l’estació del Camp s’haurà de passar per Reus. La capitalitat de Tarragona es torna a menystenir.
No admet des del punt de vista viari, els vials de connexió per l’interior des de Tarragona fins l’estació del Camp de Tarragona.

Tarragona, 23 d’octubre de 2008.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CiU

divendres, 17 d’octubre de 2008

L'ESTACIÓ DEL CAMP, UNA ERRADA HISTÒRICA DEL GOVERN SOCIALISTA

El Sr. Ballesteros, cada dia ens sopren més amb les seves declaracions, poc fonamentades i poc sòlides.

Cal que tothom sàpiga que el projecte inicial del traçat del TGV, era Madrid-Saragossa-Lleida-Vilafranca-Barcelona, deixant a la nostra ciutat fora del recorregut. Aquest projecte estava recolzat pel Sr. Borrell, aleshores Ministre de Foment i Obres Públiques, i recolzat pel Sr. Ballesteros, aleshores a l'oposició de l'Ajuntament de Tarragona.

L'anterior equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, va lluitar perquè aquesta línia inclogués a Tarragona, ja que això significaria molt per la nostra ciutat, la nostra indústria, i els nostres ciutadans.

Com tots ja sabem, l'alta velocitat necessita gaudir d'un traçat el menys accidentat i el més rectilini possible, per tal d'explotar plenament les seves possibilitats. Així doncs les dificultats orogràfiques, així com la ubicació tant de l’aeroport de Reus, com del complex petroquímic i d’altres indústries que el nostre territori allotja, creava una barrera que impossibilitava l’arribada de l’alta velocitat a la nostra ciutat.

Un cop vist tot això l’única alternativa que quedava era posar l'estació a la ubicació actual. En definitiva, que el que ara cal és que el Sr. Ballesteros i els seus amics de Madrid, ho facin millor que fa uns anys i rectifiquin les seves errades del passat. I si el Sr. Ballesteros té algun dubte del que diu aquesta nota de premsa, li recomanem que faci ús de l'hemeroteca.

 

dissabte, 11 d’octubre de 2008

L’HAN DESAUTORITZAT I HA DE DIMITIR

Que el govern municipal va a remolc de CiU es torna a demostrar amb el Camp del Nàstic.

Si surt el Sr. Cosano i diu que PAI no farà el Camp i es tornarà a fer concurs i CiU calla, aquí no passa res.

Si CiU exigeix que d’una vegada per totes l’Alcalde expliqui als ciutadans què passa amb el nou Camp de Nàstic i que deixi d’amagar l’ou i enganyar als ciutadans, han de sortir el Sr. Ballesteros i la portaveu a desautoritzar al Sr. Cosano i rectificar les seves afirmacions.

Evidentment aprofiten per, una vegada més, desviar l’atenció acusant CiU de tots els mals.

Si la Sra. Floria lamenta que CiU hagi ja demanat 4 dimissions en el temps que portem de legislatura, només cal que facin les coses bé i no xerrin tant de cara a la galeria. Li recordem, també, que ella i el seu cap van demanar la dimissió de l’oposició, cosa insòlita en el món polític.

Per tant reiterem que, si tal i com vam dir en la nostra roda de premsa, l’Alcalde rectifica les declaracions del Sr. Cosano, en veure’s desautoritzat, aquest senyor ha de dimitir.


Tarragona, 10 d’octubre de 2008

Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona.

LA SETMANA MEDIEVAL, LA DISBAUXA I ELS ASSESSORS

De les declaracions fetes en Més Tarragona pel Sr. Josep Maria Marauri, President de l’associació organitzadora de la Setmana Medieval de Tarragona i simpatitzant (sinó militant) del PSC, volem ressaltar un detall que tot i que no ens sorprèn, ens resulta si més no, preocupant.

Al marge del patètic espectacle que des de l’any passat es viu amb la Setmana Medieval (ara es fa, ara no es fa; ara es fa aquí, ara es fa allà), diu el Sr. Marauri que confia que l’any vinent se’n faci càrrec l’Ajuntament . . . AMB ELL D’ASSESSOR.

Els avanço, en base a aquestes declaracions, que l’any que ve un altre amic del govern entrarà a formar part del grupet selectiu de “endollats” al pressupost municipal, un assessor més i un sou més.

Després que no ens diguin del govern que fan tot el que poden per pal•liar la crisi. Deu ser que fan tot el que poden per pal•liar la crisi dels seus amics.


Tarragona, 10 d’octubre de 2008
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona.

AQUESTES SÓN LES MANERES DEL GOVERN MUNICIPAL

Llegim a la premsa que l’Ajuntament de Tarragona va retre ahir homenatge als esportistes més destacats de l’any. En aquest acte, realitzat al saló de Plens de la Ciutat i presidit per l’Alcalde Ballesteros hi van assistir moltes entitats esportives i esportistes a títol personal.
El Sr. Ballesteros, en el seu discurs va dir: ”aquest és un premi de tots els tarragonins i tarragonines”.
Sembla ser que no, que no ho feia en nom de tota la ciutat. Només ho feia en nom de l’equip de govern, doncs als representants municipals de Convergència i Unió, ni tant sols se’ls va convidar a l’acte, tot i ser un acte institucional. Els devia fer por que el món esportiu tarragoní veiés en els representants de CiU als autèntics defensors de les seves entitats a les quals durant molts anys s’ha donat suport.
O forma part del tarannà dialogant d’aquest govern ?
No és la primera vegada que passa i creiem que al Sr. Ballesteros CiU li molesta i per tant actua selectivament a l’hora de comunicar-nos els actes institucionals. Que no ens vinguin dient que fem oposició de baix nivell polític, perquè el baix nivell polític el demostren ells amb coses com aquesta.
Avui mateix farem arribar a l’Alcalde la nostra protesta per aquestes actuacions del tot sectàries.
Tarragona, 10 d’octubre de 2008
Maribel Rubio
Consellera del Grup Municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona.

CIU PRESENTARÀ PROPOSTES EN POSITIU EN EL DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT.

El Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Tarragona celebra que es dugui a terme un Plenari Extraordinari per debatre l’estat de la ciutat. Seria molt interessant que es pogués dur a terme cada any.
És bo que en els moments que estem vivint es pugui debatre quin és el model de ciutat que convé a Tarragona, encara més després de la frustració que estan generant els primers 16 mesos de govern Ballesteros.
I creiem que en aquests moments de dificultat, aquest debat ha de portar al govern a buscar grans acords per millorar la ciutat. Per això pensem que s’haurà de parlar prèviament del marc de discussió de temes d’aquest plenari, d’aquest debat. Una mecànica que no sigui només un discurset d’autobombo de l’Alcalde i un “pimpampum” amb l’oposició. Un debat així no tindrà cap utilitat i no servirà per res més que per decebre una vegada més les expectatives dels ciutadans. Només serà útil si en surt alguna cosa positiva, algun acord. Per això es necessari que es puguin debatre temes molt concrets i que es permeti presentar resolucions d’obligat compliment pel govern per ser votades en aquest Plenari.
Convergència i Unió farà propostes en positiu sobre diversos temes per tal que siguin aprovades. Entre d’altres i no únicament:
• Pressupostos municipals. Mesures d’urgència davant la crisis. Política de contenció de la despesa. Creació de fons per l’ajuda als més dèbils.
• Participació ciutadana.
• Alternatives a la problemàtica del “nou Camp del Nàstic” i instal•lacions esportives adjuntes.
• Obres urgents per la ciutat. Pas a nivell Plaça dels Carros, Façana Marítima, etc...
• Situació referent al traspàs a l’Ajuntament de Tarragona de l’edifici del Banc d’Espanya.
Tarragona, 8 d’octubre de 2008.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Municipal de CiU

dijous, 9 d’octubre de 2008

UNA VEGADA MÉS EL GOVERN MUNICIPAL VA A REMOLC DE CIU

Després de les nostres reivindicacions sobre l’estat de precarietat en què es troben algunes zones de Camp clar i Bonavista, tal i com mostraven les imatges que ja vam presentar a les nostres rodes de premsa, als mateixos barris, veiem que un cop més l’equip de govern va a remolc de CIU.

Un cop feta la denúncia pel nostre Grup Municipal i avalada per les reivindicacions de veïns i fins i tot d’alguna entitat, l’equip de govern va realitzar manifestacions desviant l’atenció, donant excuses per no mostrar la veritat, l’abandonament total de la zona. Però avui han fet públic que pensen concentrar a la brigada d’intervenció ràpida a Camp clar per arreglar els desperfectes que hi hagin, la qual cosa nosaltres celebrem.

Tant sols una cosa més Sr. Antonio Rodríguez, no oblidi que la BIR ha de donar servei a tota la ciutat, i que el compromís que el Sr. Ballesteros va adquirir amb la ciutadania quan va anunciar l’aparició de la mateixa, era reparar els desperfectes en 72 hores.

Enhorabona als veïns de Camp clar i Bonavista perquè veuran com es comença a actuar al seu barri, malgrat hagi estat el Grup Municipal de CiU qui ho ha provocat.

En fi, si així ho vol l’equip de govern, doncs així serà. No pateixi Sr. Ballesteros li continuarem explicant quin és l’estat de la ciutat i com s’ha d’anar treballant per satisfer les necessitats dels ciutadans. És el nostre deure i el seguirem exercint. Perquè a nosaltres sí que ens importen els ciutadans de Tarragona.

Tarragona, 9 d’octubre de 2008
Maribel Rubio


El nou Camp del Nàstic no s'acabarà fent gràcies a l'incompetència de l'Equip de Govern socialista

El Grup Municipal de CiU ja veia venir que el Camp del Nàstic no s'acabaria fent i resulta evident la falta d'interès sobre el tema i també es fa palès que no s'ha negociat per tal de tirar endavant el projecte.

Per això, el Conseller de CiU, e lSr. Raul Font, va demanar ahir en roda de premsa, que l'Alcalde Ballesteros expliqui qui i amb qui ha negociat amb l'empresa encarregada de l a construcció PAI per tal de desanquilosar la construcció de l'equipament.

Font també va criticar les declaracions del Conseller d'esports, el Sr. Cosano, en les que deia que es seguirien fent, al marge de la construcció de l'estadi, les altres instal·lacions annexes ja que en els nous pressupostos no es contemplen les partides relatives al cost de 6-7 milions d'euros necessaris per a dur-les a terme.

Finalment, Font va apuntar que l'actual Equip de Govern socialista viu de declaracions buides de contingut sense desencallar cap dels projectes dels que presumeixen.

Segons el també Conseller del Grup Municipal de CiU, el Sr. Jordi Sendra, si tot s'hagues fet sense les modificacions imposades pel Sr. Ballesteros a hores d'ara ja hauríem de veure alguna cosa més que un solar ple d'herbes i destacava que l'actual crisis que patim no és la principal causa de la no construcció del nou Camp del Nàstic sinó que la incompetència de l'Equip de Govern és l'única culpable de la pèrdua d'aquest importantíssim equipament per a la nostra ciutat i per la zona que havia d'acollir-lo.

Per això va demanar al Sr.Ballesteros que corroborés les declaracions del Conseller d'esports i en aquest cas va suggerir la necessitat de que aquest dimitís ja que ha demostrat la seva incapacitat per a tirar endavant aquest projecte.

En la mateix roda de premsa, la Consellera Maribel Rubio, va destacar la importància d'aquest projecte, juntament amb la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra per dignificar la zona i engegar així un procés de rehabilitació del barri amb tots els beneficis per als veïns que això comporta.

D'altra banda, la Sra. Rubio, va lamentar que els Sr Ballesteros només creui el riu per anar a recollir vots quan s'acosten les eleccions.

dimarts, 7 d’octubre de 2008

LA FAÇANA MARÍTIMA NO TÉ NI UN EURO

El Sr. Ballesteros ha respost a les declaracions del Conseller Municipal de CiU Jordi Sendra en que aquest denunciava que per als pressupostos de l’Estat de l’any 2009 no hi havia ni un EURO per al Projecte de Soterrament del ferrocarril per la façana marítima de Tarragona, mostrant-se a la societat com realment és, un dèspota intolerant : “no en tenen ni idea. Que es dediquin a altres coses i ens deixin a nosaltres, els que volem treballar per Tarragona”.

I com sempre fa un estirabot contra CiU per amagar la crua realitat de les coses. El Projecte de Façana Marítima de Tarragona NO TÉ UN EURO EN EL PRESSUPOST DEL 2009. S’hi posi com s’hi posi, digui les excuses que digui està enganyant als ciutadans de Tarragona. Que no surti amb falsos arguments d’un suposat “FONS” del Ministeri de Foment per la Façana. També hi haurà un Fons per al soterrament del Pas a nivell de la Plaça dels Carros? I per a traspassar el Banc d’Espanya? I pel Passeig de la Platja Llarga. I els famosos 3 milions de la Sra. Chacón pel Mercat Central?.

Una vegada més els diputats socialistes tarragonins no han estat al lloro i els han colat un gol des de Madrid. I el Sr. Ballesteros i el seu govern, com sempre més preocupats del autobombo i la imatge, acaben matant al missatger.

Reconegui Sr. Alcalde que li han marcat un gol per l’esquadra i posi ordre entre els diputats socialistes que teòricament han de defensar els interessos de la nostra ciutat. Els nostres ja ho fan denunciant aquesta manca d’inversió en temes cabdals per Tarragona com els que hem esmentat.

Tarragona, 07 d’octubre de 2008.
Jordi-Miquel Sendra Vellvè

PUJADA EN MÉS D'UN 30% EL PREU DE LES PISICINES MUNICIPALS

Davant de les diferents noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, relatives a l’increment de preus, aprovats ahir en Comissió de govern d’aquest ajuntament referents a preus públics del Patronat municipal d’esports, el grup municipal de CiU vol denunciar el parany que comporta la informació presentada per la senyora Floria.

Volem desmentir rotundament que es tracti només d’un increment del 3% tal com s’ha publicat. En realitat estem parlant d’un increment que supera 30%. En aquest moments de crisi econòmica entenem que és una puja desmesurada i que perjudica greument i en especial als grups més desafavorits (estudiants, jubilats,...).

L’increment és 6 vegades superior a l’IPC.

Aquesta és una prova més de la manca de sensibilitat del govern del Sr. Ballesteros. De l’engany amb el qual presenten les xifres i del nou tarannà: increment de la taxa d’escombraries, increment del preu de la grua municipal, increment del preu dels aparcaments, etc...

Si be és cert que aquest increment permetrà als usuaris accedir a d’altres serveis oferts pel PMET, també és ben cert que l’immensa majoria dels usuaris només volen fer ús del servei de piscina exclusivament i per tant, es tracta d’una pujada encoberta pròpia de l’estil de fer política de l’actual Equip de Govern.

El Grup Municipal de CiU demana al Consell Rector del Patronat d’Esports i al Conseller d’Esports que rectifiquin aquest preu públic

dilluns, 6 d’octubre de 2008

Nota de premsa de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) a Tarragona sobre la manifestació del 12 d'octubre.

El col·lectiu de la JNC de Tarragona es posiciona en contra de la celebració de la manifestació convocada per al proper dia 12 d’octubre pel partit d’extrema dreta Alianza Nacional degut a que entenem que la seguretat dels ciutadans de la nostra ciutat es veu compromesa.

Entenem que les conseqüències d’aquesta manifestació afecten de manera directa i contundent a la convivència de les gents de la nostra ciutat i va en contra del civisme del que Tarragona sempre ha fet gala.

Remarquem que desaprovem la celebració d’aquest acte ja que no veiem garantida la seguretat de les persones que es puguin veure afectades pels possibles aldarulls que pugin sorgir així com la integritat del mobiliari urbà present en el recorregut d’aquesta manifestació.

Entenem també la presencia de símbols preconstitucionals i la voluntat de suspendre les autonomies Basques, Gallegues i Catalanes, que propugna el partit convocant, com una provocació en contra de l’estat democràtic establert.

A més, tots aquest factors es veuen agreujats per la convocatòria de la contarmanifestació programada per a les 11:30h del mateix dia a l’estàtua dels Despullat de la Rambla Nova de Tarragona que, tot i que encara no ha rebut l’aprovació pertinent, pot acabar esdevenint, en els pitjors dels casos, un greu problema per a la seguretat de totes les persones, tan dels manifestant com com de les persones que fortuïtament s'hi puguin veure involucrades.

Així doncs, instem a la Subdelegada del Govern de l’Estat de la nostra demarcació a que consideri, en vista del pendent informe dels cossos de seguretat i dels possibles d’anys col·laterals que de resultes d’aquest acte puguin esdevenir, la no concessió de la pertinent autorització en pro de la bona convivència, del civisme i de la seguretat ciutadana que tots tant desitgem.

 

Col·lectiu de la JNC de Tarragona.

MANIFESTACIÓ NEOFEIXISTA A TARRAGONA

El nostre Grup Municipal ha enviat avui aquest escrit al Sr. Ballesteros. Restem a la espera de la immediata resposta.

Benvolgut Alcalde,

He llegit en diversos mitjans de comunicació que s’està organitzant per al 12 d’octubre una manifestació neofeixista a la nostra ciutat per celebrar el dia de la “Hispanidad”, acompanyada el dia abans de concerts de música amb participació de grups d’ideologia “neonazi”.

Davant la preocupació pròpia i la que m’han manifestat diversos ciutadans davant els aldarulls que aquests esdeveniments pugui provocar a Tarragona, et pregaria m’informessis de si teniu coneixement d’aquest fet, si s’ha fet alguna gestió davant la Subdelegació del Govern, i quines actuacions penseu articular per garantir la seguretat dels ciutadania.

Atentament,Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller Municipal de Convergència i Unió

Tarragona 6 d’octubre de 2008.

dimecres, 1 d’octubre de 2008

Així està Camp Clar

Ens trobem davant d’una situació insostenible per les persones que viuen en aquesta zona de la ciutat, persones que tenen que conviure amb actuacions incíviques de molts veïns de la zona i molts que no ho són, persones que tenen que patir una inseguretat ciutadana d’alt risc, que es veurà encara més agreujada amb la crisi econòmica que patim, persones que en moltes ocasions es veuen obligades a no permetre baixar als seus fills al carrer per por al que els pugui succeir.

Joves del barri que per anar a les 7h. del matí a estudiar al IES de la Canonja, no tenen cap autobús que els porti, i es veuen obligats a desplaçar-se a peu. Aquest fet en aquesta època de l’any és fins a cert punt acceptable, perquè encara tenim bona temperatura, però en ple hivern serà bastant cruel. Parades que no tenen una afluència de persones acceptables, i desprès de les repetides propostes per part del nostre grup al consell d’administració de l’empresa de transports, segueixen sense realitzar cap canvi.

Voreres que porten a l’església del barri que no estan pavimentades, i obliguen a les persones a caminar per la carretera o bé a travessar en un dels carrers més transitats i perillosos en quant a circulació, que hi han al barri, i que nosaltres afegíem a la nostra sol·licitud de passos elevats de vianants.

Un centre cívic que porta construït temps suficient com per haver-lo obert fa més d’un any, i pel contrari la imatge que ofereix es d’abandonament total, tenint en compte el deteriorament que pateix una construcció si no se li dona ús.

Una zona en que els solars sense construir són molts, i la vegetació ajuda a promoure la brutícia que s’acumula en aquestes zones.

Unes pistes esportives que són impracticables, i per tant no es pot promoure l’esport al barri en condicions i propiciem que els nens no tinguin ocupacions sanes.

Un barri que forma part de la nostra ciutat i que el nostre equip de govern no hauria de permetre que es trobes en aquesta situació, amb l’excepció que al Sr. Ballesteros ja li estigui bé tal i com està que és el que nosaltres pensem.

Per l’actual Alcalde la zona de Ponent sembla que no li mereix cap respecte. En campanya electoral va prometre la construcció del camp del Nàstic i la ciutat esportiva, va prometre la construcció de la comissaria dels mossos. Està clar que l’equip dels socialistes no té cap intenció de creuar el riu. Per ells només existeix ponent i camp clar per anar a demanar els vots quan toca, prometre viatges, vídeos i berenars i no tornar a aparèixer més, o enviar al regidor de barri que a tot respon “cap problema” però que no soluciona res.

El Grup Municipal de CIU exigeix al Sr. Ballesteros que sigui conseqüent amb les seves paraules i compleixi amb les seves promeses electorals ja, i compleixi amb les seves obligacions. No sabem si tot això ha de formar part dels seus projectes de micropolítica, de la famosa transparència o la participació ciutadana que sembla ser que només practiquen amb els seus simpatitzants. Però que ho inclogui en el que vulgui i actuï urgentment, evitant així una major degradació de la zona.


Descarrega't la presentació en Power Point sobre l'estat Camp Clar