dilluns, 6 d’octubre de 2008

MANIFESTACIÓ NEOFEIXISTA A TARRAGONA

El nostre Grup Municipal ha enviat avui aquest escrit al Sr. Ballesteros. Restem a la espera de la immediata resposta.

Benvolgut Alcalde,

He llegit en diversos mitjans de comunicació que s’està organitzant per al 12 d’octubre una manifestació neofeixista a la nostra ciutat per celebrar el dia de la “Hispanidad”, acompanyada el dia abans de concerts de música amb participació de grups d’ideologia “neonazi”.

Davant la preocupació pròpia i la que m’han manifestat diversos ciutadans davant els aldarulls que aquests esdeveniments pugui provocar a Tarragona, et pregaria m’informessis de si teniu coneixement d’aquest fet, si s’ha fet alguna gestió davant la Subdelegació del Govern, i quines actuacions penseu articular per garantir la seguretat dels ciutadania.

Atentament,Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller Municipal de Convergència i Unió

Tarragona 6 d’octubre de 2008.

1 comentari:

Quim Amorós Le-Roux ha dit...

A Tarragona,la convivencia ciudadana sempre ha sigut modèlica, I el respecte a les institucions democràtiques escollides per el poble en les succesives eleccions ha estat sempre asumit respetuosament per els ciutadans. No es pot permetre ara que un partit polític, amb banderes i signes feixistes, sense cap recolzament popular a les urnes, vingui a perturbar la normal convivencia a la nostra ciutat.
Tant L'Ajuntament de Tarragona, com la subdelegació del Govern han de vetllar per mantenir aquesta convivència i no permetre que se desenvolupi aquesta citada manifestació neonazi.
STOP AL FEIXISME.