dijous, 31 de desembre de 2009

COM APROFITA EL NADAL EN BALLESTEROS?

El dia 22 de desembre es van anunciar les subvencions i ajuts per a obres d’arranjaments de façanes, baixant, instal·lacions d’ascensors, soterrament de cablejat elèctric i eliminació de dipòsits d’aigua per connexió directa, a les que poden acollir-se els veïns de la Part Alta, amb un termini de presentació que va finalitzar ahir, dia 30 de desembre. Dels 8 dies, tres festius.


Per sort en algun mitjà han avisat d'aquest fet, i el boca-orella ha funcionat. Potser aquest govern municipal pensa que tots llegim el Butlletí Oficial de la Província en pic ens llevem.


És una falta de seriositat que cal denunciar, era necessària més publicitat tractant-se d’una convocatòria com aquesta i sobretot mantenir informades de manera puntual a les AAVV de la Part Alta, de manera que la comunicació amb les veïns sigui directa.


Per altres coses aquest govern ha demostrat tenir una capacitat comunicativa que arriba fins a l'últim racó de la ciutat, sobretot per tot el que té a veure amb la pròpia imatge, però en aquest cas pel que sembla no hi juguen els mateixos interessos.


I ens preguntem perquè ha passat això? perquè aquesta manca de rigor en uns ajuts que beneficien una part de la ciutat que en veritat necessita arranjar els seus habitatges?, d'una zona de la ciutat que cal preservar de manera sensible.


Estem desaprofitant el Pla de Barris a la Part Alta, impulsat i aprovat pel govern municipal de CiU. Ara la desídia i inoperància del govern de Ballesteros resulten certament alarmants.


I quin pot ser el resultat? Doncs que acabem perdent els recursos econòmics concedits des de la Generalitat .El panorama econòmic no està ara mateix com per deixar perdre fonts de fiançament que reverteixen de manera directa en el benestar i la millora de la ciutat.


El que està clar és que no és de rebut que en èpoques nadalenques l’Ajuntament aprofiti per obrar d’aquesta manera. Una mostra més de com el govern municipal viu d'esquena al ciutadà. Cal superar la política d’estètica, de maquillatge i anar per feina i retrobar-se amb el ciutadà. Cal recuperar la política de proximitat. Cal que tots els Tarragonins i Tarragonines se sentin representats per aquest govern, ara mateix no és així.

Es fa necessari replantejar-se les inversions al PIPA. Ja hem denunciat en altres ocasions que no és de rebut en el moment de crisi actual, invertir la meitat de la dotació del Pla Integral de la Part Alta en la reforma de Ca l'Agapito, amb un total de cinc milions d'euros, i ara ho rematen propiciant aquest nyap comunicatiu, amb un termini massa curt.


Caldria fer actuacions més globals i no parcials, com el soterrament de totes les línies d’electricitat, com l’arranjament de tot el clavegueram o la substitució dels dipòsits d’aigua per connexió directa de la Part Alta. Aquestes són només algunes de les accions d’urgència a la Part Alta que els veïns reclamen reiteradament i que CiU ja va recollir en el PIPA.


De debò que esperem que es torni a obrir la convocatòria, i que el termini sigui de mínim 15 dies. La preparació de tota la documentació d’una comunitat de veïns que volen arranjar una façana o instal·lar un ascensor es de tal complexitat que es fa necessari ampliar els dies de preparació i presentació de documentació, si volem servir al ciutadà.Victòria Forns


Regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió

Ajuntament de Tarragona

Tarragona, 31 de desembre de 2009dimecres, 23 de desembre de 2009

Ja n'hi ha prou de males olors Ballesteros! Actua ja!


EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DENUNCIA LA NULA EFICIÈNCIA I EFECTIVITAT PER PART DE L’AJUNTAMENT A L’HORA D’ATURAR ELS REITERATS EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.

Hem estat assistint, al llarg d’aqueixos darrers mesos, a diversos episodis relacionats amb fuites i emissions de gasos tòxics a l’atmosfera. El passat dilluns al migdia va ser especialment alarmant l’olor de sofre que va ser detectada per molts tarragonins en diferents indrets de la ciutat i, molt especialment, als barris de ponent. No era gens difícil, fins i tot per al neòfit, detectar allò que popularment s’anomena amb l’expressió d’olor a “ous podrits”.

Aqueixa particular i desagradable olor és produïda per l’àcid sulfhídric, més recentment anomenat sulfur d’hidrogen (H2S). D’entrada val a dir que es tracta d’un gas tòxic. Les seves fonts d’emissió són, entre d’altres, les indústries papereres, les refineries, industries de l’adobament de pells, depuradores d’aigües residuals...El problema és que aqueix gas es transforma fàcilment en diòxid de sofre, que esdevé picant i irritant i d’un alt poder corrosiu.

Segons l’estat de l’atmosfera i depenent del vent que bufa, pot residir a l’atmosfera des de 12 hores a 6 dies, d’aquí passar a triòxid de sofre i, finalment, convertir-se en àcid sulfúric originant pluja àcida si és arrossegat per l’aigua de pluja (recordem que aqueix dilluns va ploure gairebé tot el dia).

Per sort, els compostos de sofre són els més fàcilment detectats per l’olfacte humà. Així l’àcid sulfhídric té un llindar de percepció dels més baixos i ja l’olorem a concentracions de 0,00047 parts per milió i a aqueixes concentracions realment baixes ja produeixen molèsties molt significatives.

Des de CiU ens fem una pregunta: Si amb el sofre, que és tan fàcilment detectable, ens enganyen i no se’n surten, que pot arribar a passar amb d’altres substàncies molt més tòxiques que no fan olor i mai no arribem a detectar amb el simple olfacte humà?

Són variats els efectes que es produeixen sobre la població: irritació a les vies respiratòries, asma, lesions pulmonars, irritació a mucoses, conjuntivitis, mal de cap, fatiga...que sovint no es relacionen amb aqueixes emissions descontrolades.

Darrerament es tenen més en compte els nivells d’immissió més que no pas els d’emissió, ja que es tracta de valorar les concentracions de contaminants presents en l’aire d’un determinat indret independentment de la font d’on procedeixen ja que el vent els transporta i dispersa o concentra. Doncs bé, a Tarragona el passat dilluns hi va haver un elevat augment d’ immissió de gasos de sofre a la nostra ciutat i, paradoxalment, l’administració pública responsable, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ni ens ho explica ni actua.

Son masses els dies que, setmana darrera setmana, es van repetint aqueixos alarmants i molestos episodis, per tant, exigim una ràpida resposta per part dels responsables polítics municipals i del Sr. Ballesteros que, fins avui, han estat incapaços de resoldre la desagradable situació que els veïns dels barris de Ponent, SPSP, Sant Salvador i Nou Eixample Nord estan, majoritàriament patint.

Ja ho vam sol·licitar en un plenari de finals de setembre sense que l’Equip de Govern hagi actuat ni defensat la insostenible i freqüent situació generada.

Raül Font

Tarragona, 23 de desembre de 2009

CiU a Tarragona us desitja Bon Nadal!

dimarts, 22 de desembre de 2009

L’IRRESPONSABLE ÉS EL SR.BALLESTEROS PERQUÈ NO ESCOLTA LA GENT

Jordi Sendra, Conseller del Grup Municipal de CiU ha fet les següents manifestacions en relació a l’aprovació avui en plenari de l’adaptació de la normativa municipal a la Directiva Europea de Serveis en el Plenari:


L’Alcalde, aprofitant la potestat de dir la darrera paraula sense dret a rèplica, m’ha acusat d’irresponsable, d’insensat i de crear alarma social en determinades zones de la ciutat com la Part Alta o la Part Baixa perquè he dit clarament el que pensen molts ciutadans en referència a l’Ordenança de Limitacions quantitatives i territorials en la implantació d’activitats de serveis.


L’autèntic irresponsable i insensat és ell perquè ha abandonat definitivament als ciutadans de la Part Alta i la Part Baixa de Tarragona. El Sr. Ballesteros hauria de baixar de la seva torre de marfil i escoltar més la gent que està molt i molt preocupada per les conseqüències de la decisió que avui ha pres ell i el seu govern.


L’alarma social no la crea un servidor ni la directiva, la crea la interpretació derrotista davant de la mateixa que en fa el govern municipal.

Hem dit obertament que aprovar-la tal com està és una rendició de l’Ajuntament en la defensa del benestar dels ciutadans de Tarragona que viuen a la Part Alta i a la Part Baixa de la ciutat.


Decidint avui que les restriccions a l’establiment de bars, clubs, sales de festa, en aquestes zones són directament incompatibles amb la directiva, ha posat en risc els avenços que, tot i que puguin ser insuficients, hem fet per garantir els drets dels ciutadans a no patir molèsties provocades per les activitats econòmiques legítimes de lleure (soroll, manca d’higiene, incivisme). Nosaltres estem convençuts que establir limitacions a l’establiment de bars, clubs i altres locals d’oci a la Part Alta i a la Part Baixa de Tarragona està totalment permès a la Directiva.


Per això avui amb l’aprovació d’aquesta Ordenança el Sr. Ballesteros ha aconseguit que la Part Alta no sigui un gran lavabo públic només per Santa Tecla sinó que ben aviat ho sigui tot l’any i que la Part Baixa mori del tot.

Això sí, hauran donat una gran alegria i satisfacció al bar-disco-sala de ball il·legal més famós de la Part Alta.


Els ciutadans de la Part Alta i del Barri del Port mereixen que es lluiti una mica més per ells i per això, a més d’haver votat en contra d’aquesta Ordenança, presentarem al·legacions en temps i forma per tal que es retiri la derogació d’aquestes limitacions, en ser, al nostre entendre, perfectament compatibles amb la Directiva Europea de Serveis. Els hi devem als veïns de la Part Alta i la Part Baixa.


Tarragona, 21 de desembre de 2009.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

dijous, 17 de desembre de 2009

L'ASSISTENCIA AL CAP DE LA GRANJA NO POT CONTINUAR AIXÍ!!!

DENUNCIEM EL DESASTRÒS MODEL SANITARI QUE LA
GENERALITAT HA DEFINIT PER A TARRAGONA.

AQUEST ÉS EL MODEL SANITARI QUE VOL L’ALCALDE PER TOTS
NOSALTRES?

Les famílies de Ponent assignades per rebre assistència al CAP de la Granja,
continuen patint una discriminació vers a molts altres ciutadans que estan
assignats a altres centres de salut de la ciutat. I no estem parlant de l’atenció
que presten els professionals que treballen al centre, estem denunciant la
MANCA DE MÉS PROFESSIONALS I UN CENTRE NOU QUE DESCONGESTIONI
AQUEST que tenim davant.

Si fem un petit recordatori històric, arribem al maig de 2008, data en que veïns
de la zona recollien més de 800 signatures per demanar que els serveis i
l’atenció d’aquest CAP milloressin.

  • Al març de 2008, al butlletí digital de l’Institut Català de la Salut es parlava de la construcció del CAR (Centre d’urgències d’alta resolució) a Camp Clar.
  • A l’octubre de 2008, els veïns de Ponent demanaven la construcció d’un nou CAP a Ponent, degut al nefast servei que s’estava oferint al CAP de la Granja.
  • El 30 de gener, el nostre portaveu Joan Aregio, feia una roda de premsa aquí mateix, per denunciar els problemes que patien els usuaris d’aquest centre, recordem més de 12 dies per a veure al metge de capçalera i més de 6 mesos per a veure a l’especialista.
Com sempre, practica habitual dels socialistes, el 10 de febrer s’anunciava a la
premsa que el tantes vegades demanat i reivindicat CAR a Camp Clar per fi
semblava que veuria la llum. La gerent de l’ICS deia que en un mes (recordem
febrer 2009) es licitarien les obres, i que la construcció estava prevista dins de
l’exercici 2009.

Doncs bé, totes aquestes paraules s’ha quedat en això, només paraules.

CIU ACUSA DE MENTIR AL GOVERN DEL SR. BALLESTEROS PEL QUE FA REFERÈNCIA A LA PUJA D’IMPOSTOS I TAXES A LA CIUTAT DE TARRAGONA.

Avui s’ha celebrat a l’Ajuntament de Tarragona la comissió d’Hisenda en la que el govern del Sr. Ballesteros s’ha desdit del seu anunci de disminuir alguns impostos i taxes que paguen els ciutadans de Tarragona.


CiU ha destacat que entre el 14 i el 16 d’octubre d’enguany el Sr. Ballesteros i el Sr. Pau Pérez van anunciar, i així es va publicar en tots els mitjans de comunicació, que baixaria algunes taxes municipals i fins i tot alguns impostos.

Aquesta notícia s’ha demostrat en aquesta comissió informativa d’avui que era una gran falsedat.


L’Ajuntament ha decidit no abaixar cap taxa ni cap impost, deixant-los tots com l’any passat i tot això, ha dit Joan Aregio, “en uns moments que l’IPC ha estat baixant durant tot un any”.


El Sr. Ballesteros està malmetent encara més la difícil situació econòmica per la que passen les empreses i els ciutadans de Tarragona.

No pot dir tan sols fa dos mesos que rebaixarà un 1,1% algunes ordenances fiscals i ara oblidar-se’n i deixar-les igual que l’any passat.


D’això se’n diu enganyar als ciutadans.


Joan Aregio i Navarro

Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 17 de desembre de 2009

CiU aconsegueix una rebaixa en el preu de venda dels Habitatges de Protecció Oficial de Sant Salvador promoguts pel servei mpal. d’habitatge

CiU es felicita d’haver aconseguit que l’Ajuntament accepti la proposta d’aquest grup municipal, en relació a la rebaixa del preu de venda de la promoció d’habitatges de protecció oficial de Sant Salvador, inaugurat durant el mes de juny; donat que fins al moment no s’havia produït cap compra d’habitatge en aquest immoble.


El preu s’ha rebaixat respecte del de sortida en un 20%. Així mateix CiU va manifestar en el Consell d’Administració celebrat el propassat dimarts 15 de desembre que estarien disposats a proposar una rebaixa superior si fos necessària, donat els bons resultats econòmics de la gestió del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, durant el mandat de CiU, que va tancar amb un resultat positiu de 800.000 € i la situació de crisi econòmica en la que el país està immergida.


M. Victòria Forns Fernández

Consellera del Grup municipal de CiU

Ajuntament de Tarragona

Tarragona, 16 de desembre de 2009

EL NÀSTIC I L'AJUNTAMENT

Aquests dies el Nàstic ha estat notícia i no pels resultats esportius, sinó per les trifulgues del Consell d’Administració de la SAD. Tot ha estat generat per l’afany de protagonisme d’alguns i per la diferent interpretació dels balanços dels altres.

Jo no se qui te raó, ni ara és el cas parlar-ne, però està clar que l’Ajuntament i en Ballesteros tenen gran part de culpa del que ha passat. Ballesteros va ser qui va treure la representació de l’Ajuntament del Consell d’Administració de la SAD, cosa que ha significat que el màxim accionista del Nàstic (que és l’Ajuntament) no s’hagi assabentat de res del que passava a la SAD.

Cosa que, tenint en compte que els diners que utilitza l’Ajuntament son públics, ha estat (per part d’en Ballesteros) una deixadesa imperdonable dels seus deures com Alcalde.

Ara en Ballesteros diu que si els números de la SAD no son correctes, intervindrà. Està clar que aquest Alcalde es passa la vida rectificant errors.

dimecres, 16 de desembre de 2009

dilluns, 14 de desembre de 2009

Sopar de Nadal CDC 2009

“L’últim Nadal abans de que Artur Mas sigui president de la Generalitat de Catalunya"

La nit del divendres 11 de desembre es va celebrar el tradicional sopar de Nadal de CDC Tarragona al Hotel Ciutat de Tarragona

La vetllada, a la que hi van assistir 300 persones, va comptar amb l’assistència de Joan Aregio, president local de CDC a Tarragona, Josep Poblet, President de la Diputació, Quim Nin, President de la Federació de CDC a les comarques de Tarragona i la presidència del sopar va anar a càrrec de Jordi Jané, Vicepresident de la mesa del Congrés de Diputats.

Tots quatre van realitzar parlaments en la línia de que el proper any ha de ser l’any decisiu per tal de canviar el govern i fer que Catalunya millori en tots els aspectes, especialment en economia i infraestructures.