dimecres, 23 de desembre de 2009

Ja n'hi ha prou de males olors Ballesteros! Actua ja!


EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DENUNCIA LA NULA EFICIÈNCIA I EFECTIVITAT PER PART DE L’AJUNTAMENT A L’HORA D’ATURAR ELS REITERATS EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.

Hem estat assistint, al llarg d’aqueixos darrers mesos, a diversos episodis relacionats amb fuites i emissions de gasos tòxics a l’atmosfera. El passat dilluns al migdia va ser especialment alarmant l’olor de sofre que va ser detectada per molts tarragonins en diferents indrets de la ciutat i, molt especialment, als barris de ponent. No era gens difícil, fins i tot per al neòfit, detectar allò que popularment s’anomena amb l’expressió d’olor a “ous podrits”.

Aqueixa particular i desagradable olor és produïda per l’àcid sulfhídric, més recentment anomenat sulfur d’hidrogen (H2S). D’entrada val a dir que es tracta d’un gas tòxic. Les seves fonts d’emissió són, entre d’altres, les indústries papereres, les refineries, industries de l’adobament de pells, depuradores d’aigües residuals...El problema és que aqueix gas es transforma fàcilment en diòxid de sofre, que esdevé picant i irritant i d’un alt poder corrosiu.

Segons l’estat de l’atmosfera i depenent del vent que bufa, pot residir a l’atmosfera des de 12 hores a 6 dies, d’aquí passar a triòxid de sofre i, finalment, convertir-se en àcid sulfúric originant pluja àcida si és arrossegat per l’aigua de pluja (recordem que aqueix dilluns va ploure gairebé tot el dia).

Per sort, els compostos de sofre són els més fàcilment detectats per l’olfacte humà. Així l’àcid sulfhídric té un llindar de percepció dels més baixos i ja l’olorem a concentracions de 0,00047 parts per milió i a aqueixes concentracions realment baixes ja produeixen molèsties molt significatives.

Des de CiU ens fem una pregunta: Si amb el sofre, que és tan fàcilment detectable, ens enganyen i no se’n surten, que pot arribar a passar amb d’altres substàncies molt més tòxiques que no fan olor i mai no arribem a detectar amb el simple olfacte humà?

Són variats els efectes que es produeixen sobre la població: irritació a les vies respiratòries, asma, lesions pulmonars, irritació a mucoses, conjuntivitis, mal de cap, fatiga...que sovint no es relacionen amb aqueixes emissions descontrolades.

Darrerament es tenen més en compte els nivells d’immissió més que no pas els d’emissió, ja que es tracta de valorar les concentracions de contaminants presents en l’aire d’un determinat indret independentment de la font d’on procedeixen ja que el vent els transporta i dispersa o concentra. Doncs bé, a Tarragona el passat dilluns hi va haver un elevat augment d’ immissió de gasos de sofre a la nostra ciutat i, paradoxalment, l’administració pública responsable, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ni ens ho explica ni actua.

Son masses els dies que, setmana darrera setmana, es van repetint aqueixos alarmants i molestos episodis, per tant, exigim una ràpida resposta per part dels responsables polítics municipals i del Sr. Ballesteros que, fins avui, han estat incapaços de resoldre la desagradable situació que els veïns dels barris de Ponent, SPSP, Sant Salvador i Nou Eixample Nord estan, majoritàriament patint.

Ja ho vam sol·licitar en un plenari de finals de setembre sense que l’Equip de Govern hagi actuat ni defensat la insostenible i freqüent situació generada.

Raül Font

Tarragona, 23 de desembre de 2009