dijous, 20 de desembre de 2007

Balanç dels primers 6 mesos.

En Joan Aregio, Portaveu del Grup Municipal de CiU ha realitzat una conferència de premsa per analitzar el sis primers mesos de govern del PSC I ERC a l'Ajuntament de Tarragona.

"La decisió de fer un balanç de sis mesos no ha estat del meu grup CiU. Nosaltres no tenim ànim inquisidor. Però és que en aquest cas qui ha posat el termini d'aquest balanç ha estat el mateix alcalde Ballesteros quan només era un candidat. Amb l'únic objectiu de guanyar vots I sense importar-li destrossar tots els consensos treballats durant molt de temps a l'Ajuntament de Tarragona, el mateix Ballesteros va marcar els temps. És just doncs que fem balanç del que han dit, promès o fet, ells, els que tenen la responsabilitat de governar i veiem quina nota treuen en aquest hipotètic examen. I la veritat és que la nota és força decebedora, IMATGE, IMATGE, i res més, BONA CARA i res més, però anem a pams:

1.- Les noves maneres i el “talante” han quedat reduïdes a amiguisme, clientelisme, i no acceptar cap proposta de la oposició, ni les fàcils, com per exemple el pacte per els equipaments que vaig proposar fa uns mesos i del que no he sabut res, això sí, ens dediquem a fer Juntes de Portaveus per explicar-nos coses de gestió que tindrien que resoldre ells sense més comèdies.

2.- Irresponsabilitat, que vol dir fer responsables de tot als altres, als dolents, als d'abans, com si el Sr. Ballesteros, que fa 20 anys que està a l’Ajuntament, arribes ara i per exemple, quedes sorprès que a l'EMT si ha de posar diners per part de l'Ajuntament. O tantes altres coses que em fan dubtar que fins ara s'hagi assabentat d'alguna cosa.
Això sí, quan moltes de les coses que han passat aquests sis mesos, son fruit de l'acció del govern anterior, llavors es produeix un silenci clamorós, com per exemple l'inici de les obres del Camp del Nàstic.

3.- Incompliments:

- Façana marítima. Van prometre que en 6 mesos tindríem resolts tot els nostres dubtes, I francament tothom va entendre que en 6 mesos les màquines es posarien a treballar. Doncs bé han passat 6 mesos I no sabem QUIN projecte de Façana Marítima defensa el Sr.Ballesteros si el que ell mateix va votar a favor o el que volen des de Barcelona. Tampoc sabem QUAN començaran a fer alguna cosa perquè no es saben posar d'acord ni amb els polítics del seu partit. Quan el Sr.Ballesteros dona lliçons de "talante" es deu referir a fer-se fotos amb gent, perquè el que es negociar I obtenir beneficis I projectes per Tarragona res de res.
- Prometen Transport escolar gratuït pels escolars. De moment ningú en sap res.
- Prometen No apujar impostos I el primer que fan es pujar brossa i aigua.
- Gratuïtat dels quinze primers minuts de pàrquing, no s'ha complert.
- Medi ambient, menys diners.
- Cooperació, menys diners.
- Acusen l'anterior govern de deixar les arques buides I el primer que fan és augmentar un 37% els sous dels regidors I doblar el sou de l'alcalde.
- Menys diners per les polítiques que incideixen en la qualitat de vida de les persones.
- Prometen crear àrees d'aparcament dissuasori, i van i es carreguen el pàrking de Battistini.

4.- L'Equip de govern està francament descompensat, i dona la sensació de que hi han regidors "estrella" i altres els que a penes els em sentit parlar. I quan ho fan és per dir el que li diuen que digui, algun o alguna de les que mana al PSC. I d'ERC no en parlem, semblen en aquesta festa aquell convidat de pedra, que després de (això si nombrosos, viatges) torna a casa es menja sense dir res tot allò que li posen a taula, encara que no li agradi, no sigui que li caigui un calbot, o el facin fora de la taula.
Però be aquest panorama desolador, a nosaltres el que ens fa es motiva'ns encara més per continuar apostant per polítiques en positiu per la nostra ciutat. I així ho continuarem fent en el proper plenari. Nosaltres proposarem que es reprengui el projecte de Façana Marítima aprovat per tothom i que la partida del 0,7 destinada a la cooperació no hagi de suportar els costos d'un contracte de personal. El primer com exemple de projecte de ciutat en el que la manca de lideratje del sr. Ballesteros ens fa perdre un temps preciós i el segon com exemple d'un manera de fer que només pretén justificar cara a la galeria un "talante" que no existeix.
Joan Aregio

dilluns, 17 de desembre de 2007

moció sobre la façana marítima presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre la façana marítima, el text de la qual és el següent:

 

«Si algun projecte és important per la Tarragona del futur, aquest és el de la supressió de la barrera que significa el pas de la via del tren per la nostra ciutat. La barrera entre la ciutat i el mar hauria d’ésser suprimida en uns moments en que tècnicament aquest tipus d’obra és perfectament possible i socialment és una de les il·lusions col·lectives més importants de la nostre ciutat.

Tot i així avui (a sis mesos de les eleccions) es produeix en aquest tema una situació paradoxal. Sembla que no hi ha projecte, no hi ha diners, i no hi ha consens sobre el que s’ha de fer.

Quan diem que no hi ha projecte, ens referim a que, sembla ser que per la via dels fets consumats, l’equip de govern ha decidit canviar l’avantprojecte existent de soterrar la via del tren en el seu traçat actual des del pont d’armes i fins l’altre costat del riu Francoli, per un suposat nou traçat contemplat en el Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona elaborat per la Generalitat.

Cal dir que ni el propi Ajuntament entèn ni veu clar aquest Pla Territorial , al qual

ha de presentar al·legacions perquè no fa desaparéixer la via existent desde l’estacio actual cap al sud i que, a més, arrosega un munt d’interrogants sobre el seu pas per zones habitades de la nostre ciutat i per l’ubicació de la nova estació.

Quan diem que no hi ha diners per fer-ho ens referim a les contradiccions entre les declaracions de l’Alcalde de la ciutat dient que no caldria fer habitatges per  finançar l’obra i les del Conseller de la Generalitat Joaquim Nadal, dient que sí. Voldríem recordar que el projecte de soterrar la via en el seu traçat actual pot autofinançar-se amb la construcció d’habitatges, molts d’ells de protecció oficial.

Quan diem que no hi ha consens, ens referim a que fins avui l’únic projecte que per unaniminat ha estat votat reiteradament en aquest Ajuntament (també pels partits de l’equip de govern actual) és el de soterrar la via per el seu traçat actual, sense que cap altre opció hagi tingut el més mínim debat ni polític ni ciutadà. Tot el que sabem els Consellers d’aquest Ajuntament, ho llegim als diaris.

Per tant, avui per avui, l’únic treball seriós des de la vessant tècnica, urbanística, econòmica, i per tant realitzable en un termini raonable, és el de soterrar la via per el seu traçat actual.

Aquests tres motius, més la promesa electoral del Sr. Ballesteros de que en sis mesos la Façana Marítima estaria consensuada amb tothom i no ens veuríem, com ens veiem ara, en l’obligació de anar presentant al·legacions a un pla fet des de la Generalitat, que deixa tota la part baixa de Tarragona i  tot el Serrallo amb la mateixa via del tren que tenen actualment (sembla que més que anar endavant, anem endarrera) ens porten a sol.licitar d’aquest consell plenari i de tots els grups polítics que sols fà un any estaven d’acord en el soterrament en el traçat actual, a prendre els següents acords.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

PRIMER: Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Tarragona es comprometen a respectar totes les votacions fetes en aquest ajuntament i treballar amb l’horitzó de soterrar la via en el seu traçat actual i fins passat el Riu Francolí.

SEGON: Requerir al Ministeri de Foment a que, juntament amb la Generalitat de Catalunya , RENFE, l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament de Tarragona, crei una empresa pública per la gestió d’aquest projecte des de l’inici fins al seu acabament. La presidència d’aquesta empresa hauria de recaure en l’Alcalde de Tarragona.

TERCER: Procedir, un cop constituïda aquesta Empresa, a la licitació, mitjançant concurs públic, de la redacció del Projecte executiu i obra en base a l’avant projecte aprovat per l’Ajuntament de soterrament de la via en el seu traçat actual.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Moció sobre projectes de cooperació presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre projectes de cooperació, el text de la qual és el següent:

 

«En el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, celebrat en data 19 de novembre de 2007 es va informar de la creació d’un nou lloc de treball, aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament aquell mateix matí. Aquesta nova figura aglutinaria les funcions d’estudi de les sol·licituds de subvenció i aplicació dels criteris d’assignació de les subvencions. Es fa del tot necessari recordar que aquestes funcions les venia acomplint l’anterior directora-gerent de l’IMSS, sense que això suposés un cost addicional per l’Ajuntament, ni una rebaixa en el total del pressupost destinat a projectes de cooperació a través del  0,7.

Entre els membres del Consell de Cooperació i Solidaritat es va obrir un debat en relació a la fórmula establerta per a sufragar el cost de les retribucions d’aquest tècnic, que segons resa en el pressupost 2008 es farà restant del total del 0,7 de cooperació, el que suposa una rebaixa de 34.674,75 € en la inversió directa als projectes de solidaritat i cooperació que atenen tant a necessitats personals i socials dels més desfavorits com a situacions d’emergència.

Sensibles a la necessitat de sumar i no restar recursos econòmics a  una àrea de tanta repercussió i amb una funció social reconeguda, es va proposar en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat esmentat, estudiar la possibilitat que les retribucions d’aquest tècnic no es sufraguin amb el pressupost ordinari del 0,7 sinó des de l’Ajuntament, no essent ni tant sols passat a votació.

Tot i creure innecessària la creació d’un nou lloc de treball per aglutinar les funcions d’estudi de les sol·licituds de subvenció i aplicació dels criteris d’assignació de les subvencions, tasca que fins a la data ja es venia realitzant pel personal de lMSS, essent com és que aquesta decisió és discrecional del govern municipal,  el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que es prengui el següent acord.

En conseqüència, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona acorda:

Que les retribucions corresponents a aquest nou lloc de treball no es paguin de la partida destinada a projectes de cooperació a través del 0,7% i siguin destinats aquests diners (34.674,75€) a la seva veritable funció, la inversió directa en projectes de solidaritat i cooperació que atenen tant a necessitats personals i socials dels més desfavorits com a situacions d’emergència.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Moció sobre passos de vianants presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre passos de vianants, el text de la qual és el següent:


«Degut al creixement de la nostra ciutat, s’ha produït l’obertura de nous carrers i vials de circulació ràpida, que tot i millorar ostensiblement la circulació de vehicles,

manifesten problemes de seguretat per als vianants a l’hora de creuar determinats passos zebra que no estan regulats semafòricament.

Es per això que per tal de garantir la seguretat d’aquests ciutadans, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents acords.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Que la partida “CONSTRUCCIONS BADENS” del pressupost d’inversions per a l’any 2008, dotada amb 50.000€, sigui incrementada amb la quantitat suficient i necessària per poder afrontar la construcció, durant el primer trimestre de l’any 2008, de passos de vianants elevats als següents carrers i avingudes de la ciutat:

Av. Vidal i Barraquer

Av. Francesc Macià

Av. Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau, tram zona universitària.

C. Riu Llobregat a Camp Clar

C/ Gaià de Torreforta.

Avinguda del Mediterrani de La Móra.

Segon. Que s’elabori un estudi acurat d’altres carrers i avingudes susceptibles de patir aquesta problemàtica i que la previsió pressupostària dels anys 2009-2010-2011, inclogui la dotació econòmica suficient per afrontar la construcció de passos de vianants elevats en aquells llocs.

Tercer. Que en les futures obres de remodelació de carrers que tingui previst realitzar el Govern Municipal es prevegi la construcció de passos de vianants elevats en aquells llocs on sigui necessari.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

dijous, 13 de desembre de 2007

Balanç dels primers 6 mesos.

En Joan Aregio, Portaveu del Grup Municipal de CiU ha realitzat una conferència de premsa per analitzar el sis primers mesos de govern del PSC I ERC a l'Ajuntament de Tarragona.

 

"La decisió de fer un balanç de sis mesos no ha estat del meu grup CiU. Nosaltres no tenim ànim inquisidor. Però és que en aquest cas qui ha posat el termini d'aquest balanç ha estat el mateix alcalde Ballesteros quan només era un candidat. Amb l'únic objectiu de guanyar vots I sense importar-li destrossar tots els consensos treballats durant molt de temps a l'Ajuntament de Tarragona, el mateix Ballesteros va marcar els temps. És just doncs que fem balanç del que han dit, promès o fet, ells, els que tenen la responsabilitat de governar i veiem quina nota treuen en aquest hipotètic examen.  I la veritat és que la nota és força decebedora, IMATGE, IMATGE, i res més, BONA CARA i res més, però anem a pams:

 

1.- Les noves maneres i el “talante” han quedat reduïdes a amiguisme, clientelisme, i no acceptar cap proposta de la oposició, ni les fàcils, com per exemple el pacte per els equipaments que vaig proposar fa uns mesos i del que no he sabut res, això sí, ens dediquem a fer Juntes de Portaveus per explicar-nos coses de gestió que tindrien que resoldre ells sense més comèdies.

 

2.- Irresponsabilitat, que vol dir fer responsables de tot als altres, als dolents, als d'abans, com si el Sr. Ballesteros, que fa 20 anys que està a l’Ajuntament, arribes ara i per exemple, quedes sorprès que a l'EMT si ha de posar diners per part de l'Ajuntament. O tantes altres coses que em fan dubtar que fins ara s'hagi assabentat d'alguna cosa.

Això sí, quan moltes de les coses que han passat aquests sis mesos, son fruit de l'acció del govern anterior, llavors es produeix un silenci clamorós, com per exemple l'inici de les obres del Camp del Nàstic.

 

3.- Incompliments:

 

§  Façana marítima. Van prometre que en 6 mesos tindríem resolts tot els nostres dubtes, I francament tothom va entendre que en 6 mesos les màquines es posarien a treballar. Doncs bé han passat 6 mesos I no sabem QUIN projecte de Façana Marítima defensa el Sr.Ballesteros si el que ell mateix va votar a favor o el que volen des de Barcelona. Tampoc sabem QUAN començaran a fer alguna cosa perquè no es saben posar d'acord ni amb els polítics del seu partit. Quan el Sr.Ballesteros dona lliçons de "talante" es deu referir a fer-se fotos amb gent, perquè el que es negociar I obtenir beneficis I projectes per Tarragona res de res.

§  Prometen Transport escolar gratuït pels escolars. De moment ningú en sap res.

§  Prometen No apujar impostos I el primer que fan es pujar brossa i aigua.

§  Gratuïtat dels quinze primers minuts de pàrquing, no s'ha complert.

§  Medi ambient, menys diners.

§  Cooperació, menys diners.

§  Acusen l'anterior govern de deixar les arques buides I el primer que fan és augmentar un 37% els sous dels regidors I doblar el sou de l'alcalde.

§  Menys diners per les polítiques que incideixen en la qualitat de vida de les persones.

§  Prometen crear àrees d'aparcament dissuasori, i van i es carreguen el pàrking de Battistini.


4.- L'Equip de govern està francament descompensat, i dona la sensació de que hi han regidors "estrella" i altres els que a penes els em sentit parlar. I quan ho fan és per dir el que li diuen que digui, algun o alguna de les que mana al PSC. I d'ERC no en parlem, semblen en aquesta festa aquell convidat de pedra, que després de (això si nombrosos, viatges) torna a casa es menja sense dir res tot allò que li posen a taula, encara que no li agradi, no sigui que li caigui un calbot, o el facin fora de la taula.
Però be aquest panorama desolador, a nosaltres el que ens fa es motiva'ns encara més per continuar apostant per polítiques en positiu per la nostra ciutat. I així ho continuarem fent en el proper plenari. Nosaltres proposarem que es reprengui el projecte de Façana Marítima aprovat per tothom i que la partida del 0,7 destinada a la cooperació no hagi de suportar els costos d'un contracte de personal.  El primer com exemple de projecte de ciutat en el que la manca de lideratje del sr. Ballesteros ens fa perdre un temps preciós i el segon com exemple d'un manera de fer que només pretén justificar cara a la galeria un "talante" que no existeix.

dilluns, 3 de desembre de 2007

En relació a la informació apareguda ahir als mitjans de comunicació sobre la voluntat del Govern municipal de transformar la Rambla Vella

En relació a la informació apareguda ahir als mitjans de comunicació sobre la voluntat del Govern municipal de transformar la Rambla Vella, el Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Tarragona, vol manifestar el següent :

1.- Celebrem que, a diferència d’altres projectes com el de la façana marítima, aquesta vegada l’equip de govern municipal hagi decidit executar un dels projectes del govern de CiU de la darrera legislatura: la remodelació de la Rambla Vella, per tal que deixi de ser una carretera i es converteixi en un autèntic carrer de la ciutat. Aquest projecte estava redactat a petició del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme d’aleshores i preparat per executar conjuntament amb la reforma de la zona de vianants (Comte de Rius, August, Sant Agustí i Joan Maragall). Donada la magnitud d’aquest superprojecte, es va decidir dividir-lo en dos i afrontar primer la reforma dels carrers de vianants, que avui llueixen amb satisfacció dels ciutadans i botiguers de la zona.

2.- El projecte de la Rambla Vella fet per CiU incloïa deixar dos carrils de circulació de vehicles, habilitant-ne un de tercer per a càrrega i descàrrega, parades de taxis, parada d’autobús i parada d’ambulàncies a l’alçada de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. D’aquesta manera, amb l’eliminació del quart carril es guanyava espai de vorera per al vianant. Cal recordar que la política duta a terme en els darrers anys a l’hora d’executar obres de remodelació de carrers ha estat de guanyar espais al vianant en detriment dels vehicles.

3.- Ens preguntem, però, que si a més dels dos carrils de circulació i el carril habilitat per a càrrega i descàrrega, autobús, ambulància, etc. (el qual considerem absolutament prioritari i necessari), l’àrea de Mobilitat vol habilitar un altre carril per circulació de vehicles de serveis públics, d’on es treurà l’espai per ampliar les voreres i així donar més pas als vianants?.

4.- No entenem, tampoc, que per executar aquest projecte l’equip de govern consigni 600.000€ l’any 2009 i esperi fins el 2011 per consignar 400.000€ més, quan es tracta d’una obra a executar tota de cop.

5.- Essent com és un projecte encarregat i elaborat pel govern de CiU, celebrem i agraïm que tant l’Associació de Veïns de la Part Alta com la federació d’Unió de Botiguers acullin amb satisfacció l’execució d’aquesta obra.