dilluns, 17 de desembre de 2007

moció sobre la façana marítima presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre la façana marítima, el text de la qual és el següent:

 

«Si algun projecte és important per la Tarragona del futur, aquest és el de la supressió de la barrera que significa el pas de la via del tren per la nostra ciutat. La barrera entre la ciutat i el mar hauria d’ésser suprimida en uns moments en que tècnicament aquest tipus d’obra és perfectament possible i socialment és una de les il·lusions col·lectives més importants de la nostre ciutat.

Tot i així avui (a sis mesos de les eleccions) es produeix en aquest tema una situació paradoxal. Sembla que no hi ha projecte, no hi ha diners, i no hi ha consens sobre el que s’ha de fer.

Quan diem que no hi ha projecte, ens referim a que, sembla ser que per la via dels fets consumats, l’equip de govern ha decidit canviar l’avantprojecte existent de soterrar la via del tren en el seu traçat actual des del pont d’armes i fins l’altre costat del riu Francoli, per un suposat nou traçat contemplat en el Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona elaborat per la Generalitat.

Cal dir que ni el propi Ajuntament entèn ni veu clar aquest Pla Territorial , al qual

ha de presentar al·legacions perquè no fa desaparéixer la via existent desde l’estacio actual cap al sud i que, a més, arrosega un munt d’interrogants sobre el seu pas per zones habitades de la nostre ciutat i per l’ubicació de la nova estació.

Quan diem que no hi ha diners per fer-ho ens referim a les contradiccions entre les declaracions de l’Alcalde de la ciutat dient que no caldria fer habitatges per  finançar l’obra i les del Conseller de la Generalitat Joaquim Nadal, dient que sí. Voldríem recordar que el projecte de soterrar la via en el seu traçat actual pot autofinançar-se amb la construcció d’habitatges, molts d’ells de protecció oficial.

Quan diem que no hi ha consens, ens referim a que fins avui l’únic projecte que per unaniminat ha estat votat reiteradament en aquest Ajuntament (també pels partits de l’equip de govern actual) és el de soterrar la via per el seu traçat actual, sense que cap altre opció hagi tingut el més mínim debat ni polític ni ciutadà. Tot el que sabem els Consellers d’aquest Ajuntament, ho llegim als diaris.

Per tant, avui per avui, l’únic treball seriós des de la vessant tècnica, urbanística, econòmica, i per tant realitzable en un termini raonable, és el de soterrar la via per el seu traçat actual.

Aquests tres motius, més la promesa electoral del Sr. Ballesteros de que en sis mesos la Façana Marítima estaria consensuada amb tothom i no ens veuríem, com ens veiem ara, en l’obligació de anar presentant al·legacions a un pla fet des de la Generalitat, que deixa tota la part baixa de Tarragona i  tot el Serrallo amb la mateixa via del tren que tenen actualment (sembla que més que anar endavant, anem endarrera) ens porten a sol.licitar d’aquest consell plenari i de tots els grups polítics que sols fà un any estaven d’acord en el soterrament en el traçat actual, a prendre els següents acords.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

PRIMER: Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Tarragona es comprometen a respectar totes les votacions fetes en aquest ajuntament i treballar amb l’horitzó de soterrar la via en el seu traçat actual i fins passat el Riu Francolí.

SEGON: Requerir al Ministeri de Foment a que, juntament amb la Generalitat de Catalunya , RENFE, l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament de Tarragona, crei una empresa pública per la gestió d’aquest projecte des de l’inici fins al seu acabament. La presidència d’aquesta empresa hauria de recaure en l’Alcalde de Tarragona.

TERCER: Procedir, un cop constituïda aquesta Empresa, a la licitació, mitjançant concurs públic, de la redacció del Projecte executiu i obra en base a l’avant projecte aprovat per l’Ajuntament de soterrament de la via en el seu traçat actual.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.