dimarts, 20 de juliol de 2010

dilluns, 19 de juliol de 2010

Decàleg-denúncia dels principals desencontres de la política esportiva municipal durant el present mandat


1. SUBVENCIONS ALS CLUBS: Generació de falses expectatives de cobrament i promeses incomplertes tan pel que fa als terminis com als muntants econòmics, que acaben ofegant-los i posant les entitats, directius i esportistes, en alguns casos, en situacions personals extremes. Exemples: es deuen als CF Campclar i Torreforta 18.000€ a cada un. L’ADT i el Volei SPSP encara no han cobrar r
2. INJERÈNCIES INADMISIBLES EN L’ESFERA DE L’ÀMBIT PRIVAT DELS CLUBS: Es tracta d’una política dirigista que no es recorda a Tarragona des de l’època del desaparegut Frente de Juventudes de la Falange Española y de las JONS. Exemple: Dictat de les categories en les quals haurien de jugar l’ADT i el CBT. “Suggeriment” de canvi d’equip filial del Gimnàstic SAD...

3. ABANDONAMENT D’UNA AUTÈNTICA POLÍTICA DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE: Hi ha hagut reducció de subvencions a Col·legis i Clubs de base.

4. POLÍTICA DE “L’ESTRUÇ” EN RELACIÓ A LA GREU SITUACIÓ ECONÒMICA GENERADA EN EL CLUP GIMNÀSTIC SAD: Hem de recordar que l’Ajuntament és propietari d’una tercera part de l’accionariat i ha negligit greument el deure de control de la despesa del Club sense efectuar el control i seguiment mínim en tractar-se de diners públics, durant el que portem de mandat. Aqueixa actitud irresponsable pot costar, als ciutadans de Tarragona, més d’un milió i mig d’euros...

5. OFEGAMENT DEL CLUB NATACIÓ TÀRRACO: En ser separat aqueix emblemàtic Club de la Gestió de la piscina del Serrallo. No hem d’oblidar que aqueix club és el que té més nombre de socis practicants de Tarragona...

6. NUL·LA INNOVACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS: Ens afalaga una certa continuïtat, però denunciem l’escassa iniciativa. Ens estem quedant ancorats...

7. POLÍTICA D’EQUIPAMENTS POC AMBICIOSA: Durant aqueixa legislatura només s’haurà realitzat la piscina d’Icomar- Torreforta- Riuclar projectada pel darrer Govern de CiU. Balanç pobre si es compara amb la tasca duta a terme per l’anterior Govern. (8 camps de gespa artificial, tres piscines, 10 pistes de paddle, pistes de La Móra, inici del conveni amb el Sagrat Cor...)

8. INTERVENCIONISME I POSTERIOR FRACÀS DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAMPCLAR DEL NÀSTIC: Aturament brusc d’inici de legislatura que, amb la crisi l’ha aturat per sempre i amb enganys. Ha estat posposat de manera encadenada. La darrera versió parla de 2012...Ens la creíem? Enfrontament Ballesteros/Pérez/Cosano.

9. PERSEVERÀNCIA IRRESPECTUOSA AMB L’OPOSICIÓ MUNICIPAL EN REFERÈNCIA A TARRAGONA 2017: Es prefereix mantenir determinades relacions de favoritisme polític que un ambient de consens amb tots els grups polítics municipals...

10. BODEVIL CAPRICIÓS EN RELACIÓ A LA CANDIDATURA A SER SEU DELS ESTUDIS D’INEF A TARRAGONA: Interessa més la servitud a les ordres del cap del partit que als interessos de capitalitat de la ciutat. Enfrontament Floria/Cosano.
Aquest decàleg no pretén ser exhaustiu. És una mera enumeració dels 10 fracassos, que per espectacularitat, evidència, caprici i deixadesa han estat els més eloqüents de la mala gestió esportiva de l’equip Ballesteros.

Cas apart mereix el cas de la reiterada enganyifa de les INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL COMPLEX SANT JORDI: Adjuntem còpia de la denúncia presentada a la pròpia Generalitat. Durant aqueixos tres anys hi ha hagut deixadesa municipal excepte les intromissions com les propostes d’Hotel de 5 estrelles, etc.

Raül Font
Regidor Grup Municipal CiU Tarragona

dijous, 8 de juliol de 2010

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT


Victòria Forns: "Convidem a tots els ciutadans de Catalunya a participar activament en la manifestació en defensa de l'Estatut que tindrà lloc el proper dissabte 10 de juliol a Barcelona".


"Agraïm en aquest sentit que l'Ajuntament de Tarragona hagi recollit la nostra proposta de celebrar un plenari extraordinari per posicionar-nos en contra de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut de Catalunya"

Donada la incertesa jurídica que provoca la sentència del TC pel que fa a l'articulat de l'Estatut, cal que el tripartit es replantegi la seva actitud i aturi la Llei de Vegueries fins que es garanteixi un marc jurídic que ens permeti dibuixar Catalunya territorialment des del consens, i en el que a la nostra ciutat se li atorgui el reconeixement de la seva realitat com a Capital de la Vegueria de Tarragona.

Grup Municipal CiU Tarragona

AMIGUISME A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Fa aproximadament 1 any, que tenim indicis que en matèria de personal a l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament no s’estan fent les coses correctament. El dia 17 ja van denunciar que ens constava que s’havia realitzat una inspecció de Treball a l’àrea degut a que un número determinat de persones que no pertanyen a la plantilla de funcionaris o personal laboral, ocupaven un lloc físic al departament gaudint dels mateixos privilegis. Immediatament van dirigir un escrit a l’Alcaldia en el que sol·licitàvem que ens aclarissin totes aquestes incògnites, i no tenim resposta. L’únic que hem rebut és un escrit del cap de gabinet de l’alcaldia que ens indica que la nostra petició a estat tramesa a la consellera sra. Dolors Herrera, de la que a dia d’avui no tenim cap notícia. Entenc que o bé aquesta senyora no té una resposta adequada per donar-nos o deu estar de vacances.

Considero que la sra. Crespo amb el beneplàcit del sr. Ballesteros s’ha configurat un departament paral·lel i aquest es compon d’un nombre reduït de 5 o 6 persones, que es beneficia dels serveis que s’adjudiquen des del departament.

S’ha creat una roda d’aquestes 5 o 6 persones, que sense estar contractats per l’Ajuntament accedeixen als serveis, que gairebé tots s’adjudiquen seguint un procediment negociat restringit al que s’adjunten les dades dels autònoms i empreses a convidar al procediment, repartint les feines únicament entre ells. I considero que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats d’igualtat per accedir als diferents contractes de serveis, però tal i com estan la conjuntura econòmica i la ocupació laboral ara, encara més, i l’Ajuntament ha de donar exemple el primer, i més encara sent l’administració més propera a la ciutadania.

Curiositat!, quan finalitza un contracte de serveis s’adjudica un de nou, i sempre recauen sobre les mateixes persones aquestes adjudicacions.

A continuació els detallem alguns d’aquests serveis que s’han adjudicat o s’adjudicaran al 2010:

Contracte de seguiment i desenvolupament Gestió Ambiental de Platges de Tarragona. Durada 4 mesos, import 16.520 € (4.130€/mes)

Contractació de l’anàlisi del servei de recollida de residus de Tarragona (ESTUDIS/INFORMES) – 35.000€

Coordinació del programa d’educació ambiental – 35.000€

Coordinació tècnica de la campanya d’educació ambiental per a la promoció de l’ús dels contenidors soterrats i la recollida selectiva – 14.160€

Coordinació tècnica de l’equip d’educadors ambientals del PIC Medi Ambient – 19.952€

Contracte implantació recollida selectiva a l’edifici del Palau Municipal i al IME – 3.540 € (restant aquests diners de la partida Despeses neteja abocadors, solars i camins, perquè algú digui a on col·locar papereres)

Vaja, que en sis mesos la sra. Crespo repartirà 124.172 € (quasi 21m de les antigues pessetes) entre els seus amics. I aquests només són els que nosaltres coneixem, probablement hagin d’altres, ja que com a mínim fa 1 any que es venen donant aquestes practiques.

El més curiós és que algunes d’aquestes persones ja van facturar al 2009 en concepte d’algun contracte de serveis i ara se’ls hi acaba, i evidentment s’han de traure algun altre contracte de la màniga per tal que aquestes persones segueixin tenint feina.

Aquesta actuació per a nosaltres té una doble lectura,

1a - El menysteniment que processa la sra. Crespo cap al personal de Medi Ambient, que inclús tenim entès que en alguna ocasió ha restat responsabilitats i/o competències al personal funcionari o laboral, per donar-les a algunes d’aquestes persones alienes a l’Ajuntament.

2n - És una forma increïble de maquillar el capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament (personal) que recordem, des que governa el sr. Ballesteros ha augmentat en 6m d’Euros, i lògicament no pot continuar engreixant, ja que això encara donaria més peu a que pensem el que ja tenim tots clar, que els socialistes deuen molts favors i els han de pagar.

És per tot això que insistim en demanar explicacions al sr. Ballesteros de tot el que està succeint a l’Àrea de Medi Ambient, tal i com indicàvem al nostre escrit, el qual encara resta pendent de resposta.

Aquest tema potser, només és la punta de l’iceberg que demostra el desastrós govern del sr. Ballesteros, i la escassa governabilitat que exerceix sobre el seu equip i sobre els temes de ciutat, i el considerem gravíssim si finalment es demostra que tot això és realment el que està succeint.


Maribel Rubio

Consellera del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona