dijous, 8 de juliol de 2010

AMIGUISME A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Fa aproximadament 1 any, que tenim indicis que en matèria de personal a l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament no s’estan fent les coses correctament. El dia 17 ja van denunciar que ens constava que s’havia realitzat una inspecció de Treball a l’àrea degut a que un número determinat de persones que no pertanyen a la plantilla de funcionaris o personal laboral, ocupaven un lloc físic al departament gaudint dels mateixos privilegis. Immediatament van dirigir un escrit a l’Alcaldia en el que sol·licitàvem que ens aclarissin totes aquestes incògnites, i no tenim resposta. L’únic que hem rebut és un escrit del cap de gabinet de l’alcaldia que ens indica que la nostra petició a estat tramesa a la consellera sra. Dolors Herrera, de la que a dia d’avui no tenim cap notícia. Entenc que o bé aquesta senyora no té una resposta adequada per donar-nos o deu estar de vacances.

Considero que la sra. Crespo amb el beneplàcit del sr. Ballesteros s’ha configurat un departament paral·lel i aquest es compon d’un nombre reduït de 5 o 6 persones, que es beneficia dels serveis que s’adjudiquen des del departament.

S’ha creat una roda d’aquestes 5 o 6 persones, que sense estar contractats per l’Ajuntament accedeixen als serveis, que gairebé tots s’adjudiquen seguint un procediment negociat restringit al que s’adjunten les dades dels autònoms i empreses a convidar al procediment, repartint les feines únicament entre ells. I considero que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats d’igualtat per accedir als diferents contractes de serveis, però tal i com estan la conjuntura econòmica i la ocupació laboral ara, encara més, i l’Ajuntament ha de donar exemple el primer, i més encara sent l’administració més propera a la ciutadania.

Curiositat!, quan finalitza un contracte de serveis s’adjudica un de nou, i sempre recauen sobre les mateixes persones aquestes adjudicacions.

A continuació els detallem alguns d’aquests serveis que s’han adjudicat o s’adjudicaran al 2010:

Contracte de seguiment i desenvolupament Gestió Ambiental de Platges de Tarragona. Durada 4 mesos, import 16.520 € (4.130€/mes)

Contractació de l’anàlisi del servei de recollida de residus de Tarragona (ESTUDIS/INFORMES) – 35.000€

Coordinació del programa d’educació ambiental – 35.000€

Coordinació tècnica de la campanya d’educació ambiental per a la promoció de l’ús dels contenidors soterrats i la recollida selectiva – 14.160€

Coordinació tècnica de l’equip d’educadors ambientals del PIC Medi Ambient – 19.952€

Contracte implantació recollida selectiva a l’edifici del Palau Municipal i al IME – 3.540 € (restant aquests diners de la partida Despeses neteja abocadors, solars i camins, perquè algú digui a on col·locar papereres)

Vaja, que en sis mesos la sra. Crespo repartirà 124.172 € (quasi 21m de les antigues pessetes) entre els seus amics. I aquests només són els que nosaltres coneixem, probablement hagin d’altres, ja que com a mínim fa 1 any que es venen donant aquestes practiques.

El més curiós és que algunes d’aquestes persones ja van facturar al 2009 en concepte d’algun contracte de serveis i ara se’ls hi acaba, i evidentment s’han de traure algun altre contracte de la màniga per tal que aquestes persones segueixin tenint feina.

Aquesta actuació per a nosaltres té una doble lectura,

1a - El menysteniment que processa la sra. Crespo cap al personal de Medi Ambient, que inclús tenim entès que en alguna ocasió ha restat responsabilitats i/o competències al personal funcionari o laboral, per donar-les a algunes d’aquestes persones alienes a l’Ajuntament.

2n - És una forma increïble de maquillar el capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament (personal) que recordem, des que governa el sr. Ballesteros ha augmentat en 6m d’Euros, i lògicament no pot continuar engreixant, ja que això encara donaria més peu a que pensem el que ja tenim tots clar, que els socialistes deuen molts favors i els han de pagar.

És per tot això que insistim en demanar explicacions al sr. Ballesteros de tot el que està succeint a l’Àrea de Medi Ambient, tal i com indicàvem al nostre escrit, el qual encara resta pendent de resposta.

Aquest tema potser, només és la punta de l’iceberg que demostra el desastrós govern del sr. Ballesteros, i la escassa governabilitat que exerceix sobre el seu equip i sobre els temes de ciutat, i el considerem gravíssim si finalment es demostra que tot això és realment el que està succeint.


Maribel Rubio

Consellera del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona