dissabte, 11 d’octubre de 2008

CIU PRESENTARÀ PROPOSTES EN POSITIU EN EL DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT.

El Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Tarragona celebra que es dugui a terme un Plenari Extraordinari per debatre l’estat de la ciutat. Seria molt interessant que es pogués dur a terme cada any.
És bo que en els moments que estem vivint es pugui debatre quin és el model de ciutat que convé a Tarragona, encara més després de la frustració que estan generant els primers 16 mesos de govern Ballesteros.
I creiem que en aquests moments de dificultat, aquest debat ha de portar al govern a buscar grans acords per millorar la ciutat. Per això pensem que s’haurà de parlar prèviament del marc de discussió de temes d’aquest plenari, d’aquest debat. Una mecànica que no sigui només un discurset d’autobombo de l’Alcalde i un “pimpampum” amb l’oposició. Un debat així no tindrà cap utilitat i no servirà per res més que per decebre una vegada més les expectatives dels ciutadans. Només serà útil si en surt alguna cosa positiva, algun acord. Per això es necessari que es puguin debatre temes molt concrets i que es permeti presentar resolucions d’obligat compliment pel govern per ser votades en aquest Plenari.
Convergència i Unió farà propostes en positiu sobre diversos temes per tal que siguin aprovades. Entre d’altres i no únicament:
• Pressupostos municipals. Mesures d’urgència davant la crisis. Política de contenció de la despesa. Creació de fons per l’ajuda als més dèbils.
• Participació ciutadana.
• Alternatives a la problemàtica del “nou Camp del Nàstic” i instal•lacions esportives adjuntes.
• Obres urgents per la ciutat. Pas a nivell Plaça dels Carros, Façana Marítima, etc...
• Situació referent al traspàs a l’Ajuntament de Tarragona de l’edifici del Banc d’Espanya.
Tarragona, 8 d’octubre de 2008.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Municipal de CiU