divendres, 31 d’octubre de 2008

Els incumpliments sobre habitatge

Subvencions de 4000 € per instal·lació d’ascensors:

· Aregio com a Tinent d’Alcalde d’Hisenda havia deixat signats diversos decrets de pagament de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i durant 18 mesos no s’han fet efectius els pagaments.

· Ens consta que l’actual tinent d’alcalde d’Hisenda, també ha signat alguna concessió i tampoc s’ha fet efectiu el pagament de la subvenció (Escala 125 bloc 7 Sant Salvador). Aquesta subvenció s’ha reclamat fa 1 mes. Què està passant???.

· Altres escales interessades s’han adreçat a nosaltres durant aquest any i mig, per preguntar-nos què està passant?

· SMHAUSA té entre 15 i 20 sol·licituds. Cap ha estat estudiada.

· Preguntada al respecte la presidenta del Consell d’Administració del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes sobre el tema, reconeix que efectivament està tot pendent de resolució. Que no s’ha fet cap tipus d’actuació.

· Cal que es doni resposta a les demandes i que es facin efectius els pagaments a les ajudes concedides amb anterioritat.

· Com és que ha estat anunciat a la web de l’Ajuntament si la convocatòria no estava oberta???. No hi consignació de diners pel 2008.

Excusa de fiscalització que no hi ha convocatòria, doncs que l’obrin i consignin els diners


Lloguer Jove

· La política de l’Ajuntament en lloguer jove, va ser una iniciativa pionera a Catalunya de l’Ajuntament de Tarragona, que va impulsar CIU. Prop de 2.000 joves s’han beneficiat d’aquest ajut municipal a fons perdut prorrogable 5 anys. L’Ajuntament va destinar l’any 2007, 550.000 € a finançar entre el 30% i el 60% el lloguer al joves empadronats a Tarragona.

· El govern socialista ha reduït a la meitat el pressupost d’enguany destinat al Pla de Lloguer Jove. CiU ajudava a 225 habitatges i ara només s’ajuden a 85, perquè aquesta diferència?. Doncs perquè el Servei Municipal de l’Habitatge no ha obert nova convocatòria. No s’accepten nous expedients.

· El Pla de Lloguer Jove està aturat.

· Hem passat de prometre que ampliaríem la forquilla d’edat per acollir-se dels 18 al 22 anys per baix i dels 30 als 35 per dalt, i un augment en la quantitat del lloguer (tenint en compte els preus actuals del mercat) a no modificar les bases que ho possibilitarien. Segurament alguna cosa té a veure la reducció en la partida pressupostària, com fer front al finançament de les subvencions si incrementem la xifra dels potencials sol·licitants???.

· Primer gestionàvem la possibilitat d’activar-ho d’una vegada per totes amb la Consellera Pelegrín, Presidenta del Consell d’Administració de SMHAUSA, empresa municipal encarrega de gestionar el Lloguer Jove.

· Hem demanat una resposta clara que justifiqui aquesta situació: en Comissions Informatives, Consell d’Administració i en el Consell Plenari i no hem obtingut resposta.

Què succeeix??? TENIM DOS CAPS PER A GESTIONAR UN MATEIX TEMA:

· Que aquest lloguer depengui políticament de la Sra. Coloma, ha suposat el retard de 18 mesos en la revisió de les bases. No s’ha fet res.

· Pelegrín responsable de la gestió, però lligada de mans fins que Coloma no revisi les bases. No s’ha activat durant 18 mesos.

Pressupostos 2009: cal que s’adjudiqui una partida suficient i s’hi sumi tot el que no s’ha gastat durant el 2008 (sumar el romanent), tant pel que fa a les subvencions d’instal·lació dels ascensors com al Lloguer Jove.

Promoció de la construcció d’habitatges de promoció pública

· El partit socialista tenia al seu programa un especial interès en desenvolupar accions en relació a l’habitatge de promoció pública per acomplir amb el dret d’habitatge que reconeix la Constitució. Aquesta promesa es concretava amb la construcció de 900 habitatges.

· Bé doncs portem gairebé 18 mesos de govern socialista i només s’han construït 8 habitatges a Sant Salvador i es tracta d’un projecte de CIU. S’estan rehabilitant 9 pisos al C/Smith projecte iniciat també per CIU.

· Per tant ja es pot afanyar el Servei Municipal de l’Habitatge per construir els 892 restants en els 2,5 anys que queden de mandat.

A la vista de tot plegat, resulta que l’empresa que gestiona un dels temes més sensibles per a la ciutadania és un exemple de la desafortunada gestió del govern socialista.

Maria Victòria Forns Fernàndez,

Consellera del Grup Municipal de CiU.

4 comentaris:

Artur ha dit...

En primer lloc hi ha un problema de diners. En segon lloc existeix, tal com es diu, duplicacions i triplicacions en la jerarquia i això incrementa la ineficàcia. En tercer lloc, i el més greu, l'Ajuntament actua arbitràriament com a una ONG més. L'ajuntament no ha d'anar repartint almoines de forma aleatòria entre uns joves que tenen dificultat per a pagar el seu lloguer. Cal, potser, esperonar als joves perquè siguin emprenedors i lluitadors.

Tarragona no ha d'esdevenir un zoo humà sinó més aviat una societat moderna, tolerant, justa i competitiva. Per a granges, ja tenim les d'aviram.

Marc ha dit...

Artur, no entenc al darrer comentari. Soc un jove i desde que tenim govern d'esquerres, que escolta a la gent i està a prop del joven, només em diuen: Que no tenen convocatoria (posar el diners a punt) que no tenen bases (feina administrativa de retoc), de duplicació cap, l'oficina del Patronat ara s'ha desdoblar i una sola oficina d'habitatge s'en cuida dels ajuts a joves. M'ha ofen quan parla de almoines, al menys l'anterior alcalde, o enfocava com un retorn d'impostos al més débils economicament. A vaja amb el que está passat, qui? es posa en plan emprenador si tots tanquen i ningú paga. Senyor Artur, "la espixat". Tan si sou gran com jove no sabeu el que es dieu. En quan lo del zoo, será per la fauna humana que ens governa a base de mentires i promeses de futur.

El vigilant ha dit...

Està vist que als socialistes, no els interesa la gent, ni la sensibilitat socials ni punyetes, colocar 75 càrrec de confiança i malgastar els pocs diners, que han fet amb la llei de Barris, 14 persones enchufades!!.

llogater ha dit...

Mira, si ens posen a comptar tindriem un pis per any per cada càrrec de confinaça que han contractat els ineptes concejals de l'ajuntament socialista+republicans.