dissabte, 25 d’octubre de 2008

SOBRE EL PAS A NIVELL DE LA PLAÇA DELS CARROS

Ahir la Comissió de Territori de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, trametre a la Dirección de Pasos a nivel del Ministerio de Fomento un nou avantprojecte per tal d’executar el soterrament del pas a nivell de la plaça dels carros.

Els representants del Grup Municipal de CiU van votar favorablement a aquesta iniciativa, i el conseller Jordi Sendra va manifestar que tot i creure necessari aquest soterrament donada la perillositat que avui suposa per la seguretat de les persones i haver estat millorat des del punt de vista estètic, hi havia dos conceptes que havien de quedar molt clars.

1.- Tirar endavant aquest projecte no pot voler dir, de cap de les maneres, ajornar encara més el projecte de soterrament de la via fèrria al seu pas per la façana marítima de Tarragona.

2.- Tal i com ja va manifestar el nostre Grup Municipal en roda de premsa conjunta amb el diputat al Congrés Jordi Jané, el pressupost de l’estat per a aquest any té una partida pressupostària per la Plaça dels Carros de 500.000 €, partida que no és dota econòmicament per a l’any 2009. Per tant aquests diners desapareixen dels pressupostos de l’Estat per a l’any vinent, amb la qual cosa, segons CiU, no es podrà executar immediatament.

SOBRE EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA I EL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ÀMBIT CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA.

En aquests punts el Grup Municipal es va abstenir ahir a la Comissió de Territori de l’Ajuntament.

En primer lloc ho va fer per no haver pogut llegir l’informe pertinent amb el temps necessari per poder tenir una opinió fonamentada.

En segon lloc, i així ho va manifestar el Conseller Jordi Sendra, considerem que aquests Plans suposen una greu ingerència en l’autonomia municipal doncs menystenen les competències municipals en l’àmbit urbanístic, imposant criteris que corresponen a l’Ajuntament de Tarragona.

En tercer lloc, la Generalitat de Catalunya ha ignorat moltes aportacions importants fetes per l’Ajuntament de Tarragona en la consulta prèvia feta als ajuntaments. Entre d’altres:
No admet la possibilitat d’establir una sortida de l’AP7 entre Torredembarra i Tarragona, que hauria d’estar ubicada a La Mora i que és avui del tot necessària.
No admet una connexió ferroviària ràpida, ni model convencional, ni model tramvia, entre l’estació de Tarragona i la del Camp de Tarragona. Així per anar amb tren a l’estació del Camp s’haurà de passar per Reus. La capitalitat de Tarragona es torna a menystenir.
No admet des del punt de vista viari, els vials de connexió per l’interior des de Tarragona fins l’estació del Camp de Tarragona.

Tarragona, 23 d’octubre de 2008.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CiU

1 comentari:

Anònim ha dit...

Molt bé, peró crec que esteu guardan massa la artilleria i la polvora.

En els castells de focs, sempre hi ha d'haver foc al cel, perque sigui bonic i impactant.

Teniu molt de aguarday, treieu-lo