divendres, 14 de març de 2008

L’AJUNTAMENT TANCA EL MERCAT MUNICIPAL DEL FÒRUM: MES DE 5.000 CIUTADANS PRIVATS D’AQUEST SERVEI MUNICIPAL.

El passat dijous, dia 13 de març, el consell d’administració d’ESPIMSA va aprovar, amb l’únic vot en contra del representant de Convergència i Unió, la “desafectació” Mercat municipal del Fòrum de la Part Alta.

Front a aquesta inexplicable decisió que comporta el cessament d’aquest model tradicional de comerç i el tancament del Mercat, el Grup Municipal de CiU vol manifestar el segúent:

1) En aquests moments en que s’està treballant en l’aplicació de la Llei de Barris que pretén revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat el que cal és prendre mesures de revitalització i no de retrocés.
2) Que aquesta zona de la ciutat té un alt índex de població d’edat i que l’estudi de debilitats i amenaces (DATO) presentat, aprovat i conveniat amb la Generalitat ja detectava que una de les debilitats era la feble activitat comercial a l’interior del barri. Això és incompatible amb l’eliminació d’aquest servei públic.

Per tant, tal com diu l’estudi de la Llei de Barris, una de les estratègies previstes i plantejades en el projecte era “impulsar la dinamització de l’oferta comercial per aconseguir una millora cultural, econòmica i turística del barri”. Entenem, doncs, que cal un pla per fer viable aquest Mercat i no desafectar-lo i tancar-lo al públic.

Aquesta mesura, a més, es contradiu amb els programes electorals i promeses del Sr. Ballesteros i d’ERC, que deien que calia potenciar els nuclis comercials a partir de la xarxa de mercats municipals.

El Mercat del Fòrum és necessari, doncs, com a equipament públic però també com a vertebrador de la resta de comerç tradicional de la zona.

Un cop més la burla i l’engany s’han materialitzat.

CiU lliutarà amb totes les mesures legals possibles per a què aquest tancament i desafectació no es duguin a terme.
Raül Font