dilluns, 31 de març de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU per acordar la publicació del llibre dels pregons corresponents als últims 4 anys

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU per acordar la publicació del llibre dels pregons corresponents als últims 4 anys, el text de la qual és el següent:

«L’Ajuntament de Tarragona publica cada quatre anys un llibret que recull els pregons de Santa Tecla i de Setmana Santa. Toca, seguint la periodicitat cronològica, fer- ho al 2008.

A la Comissió Informativa de Cultura això va ser proposat pel nostre grup municipal, i la resposta va ser que una comissió de publicacions ho decidiria.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Publicar sense més dilacions el llibre dels pregons corresponents als últims quatre anys, tal com és tradició pacífica i continuada a la nostra ciutat.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.