dilluns, 31 de març de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU per encarregar el Projecte d’il·luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Tarragona (URV)

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU per encarregar el Projecte d’il·luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Tarragona (URV), el text de la qual és el següent:

«El patrimoni monumental de la ciutat de Tarragona va més enllà del món romà.

La nostra ciutat compta amb un ampli patrimoni modernista. Un dels seus exponents és l’edifici de l’actual Rectorat i Antic Escorxador.

La il.luminació del referit edifici és incompleta i insuficient. Els dos cossos laterals queden a les fosques. El cost d’una correcta il.luminació i posada en escena de l’edifici no ha de ser pas econòmicament onerós.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1.     Encarregar el Projecte d’il.luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitatde Tarragona.

2. Procedir a l’execució del Projecte d’il.luminació a la major urgència possible, per tal de donar-li la importància que l’edifici té per al patrimoni històric de la ciutat.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Cap comentari: