dimarts, 16 de setembre de 2008

EMATSA RECTIFICA EN RELACIÓ A LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT.

En el Consell d’Administració de l’empresa EMATSA de 30-06-08 i degut a que les adjudicacions de les obres de l’Agència Catalana de l’Aigua per les actuacions del decret de sequera havien provocat tensions en la tresoreria de l’empresa i que properament seria necessari pagar 3,9 milions d’euros als accionistes en concepte de dividends del 2007, es va acordar concertar una pòlissa de crèdit de 2,5 milions d’euros per fer front a aquestes circumstàncies. Aquest acord es va prendre amb el vot en contra del representant de CiU que va al·legar no estar d’acord en què l’empresa EMATSA hagués d’endeutar-se per fer front a despeses que corresponen a l’ACA.

A posteriori el portaveu del Grup Municipal de CiU va manifestar que si EMATSA no deixava clar que el pagament de dividends als accionistes no tenia res a veure amb la concertació d’una pòlissa de crèdit i que qualsevol despesa directa o indirecta originada pel Decret de Sequera seria pagada per l’ACA i no per l’empresa municipal, que impugnaria aquest acord en ser lesiu pels interessos dels ciutadans de Tarragona.

Ha estat en el Consell d’Administració d’EMATSA de 9 de setembre que la direcció de l’empresa ha RECTIFICAT i ha fet palès que:

El pagament de beneficis als accionistes de l’empresa NO TÉ res a veure amb la concertació d’una pòlissa de crèdit.
Que totes els despeses, directes o indirectes, ocasionades per l’aplicació del Decret de Sequera SERAN PAGADES ÍNTEGRAMENT PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

El representant de CiU ha acceptat la rectificació i, per tant, CiU no impugnarà l’acord de concertació d’una pòlissa de crèdit.

1 comentari:

Quim Amorós Le-Roux ha dit...

M’agradaria preguntar per un tema que rés té a veure amb el que heu posat al post,
On es la descentralització de les festes de Santa Tecla que tant pregonaven els socialistes?, l'any passat van dir que les festes ja venien donades per l'anterior govern i no ho havíen pogut fer, però i enguany??. No veig la descentralització per enlloc, i això que era una promesa electoral
Malgrat tot a mi el programa i l'esquema de les festes ja m'agrada tal com està no en va aquest esquema es el que va aconseguir que les festes de Santa tecla fossin nomenades festa d’interès nacional a Catalunya , amb govern de CIU a Tarragona y també fiesta de interés turistico a espanya.