dimarts, 2 de setembre de 2008

RODA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL PARKING JAUME I

Des de CiU volem fixar la nostra posició en el tema del pàrking Jaume I, tot fugint de la barreja intencionada que fa l’equip de govern, de tot un seguit d’aspectes que han de ser valorats un a un i sobre els que en alguns casos cal fer la vista en darrera, per fer-los del tot comprensius.

Cal també, des del nostre punt de vista, reconèixer que aquesta ha estat una obra difícil, molt difícil, que a més ha estat farcida de múltiples circumstàncies gens fàcils de gestionar, que tenen molt especialment a veure amb el soci privat de l’UTE de la que també forma part l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona: Sistemas ALEM i el seu concurs de creditors. Per tant, tot el que direm creiem que s’ha d’emmarcar en l’escenari que ara hem esmentat.


PRIMER.-

Existeix per part de l’equip de govern, i molt especialment per l’Alcalde, el Sr. Ballesteros i la regidora Dolors Herrera (especialment en l’article aparegut ahir en un mitjà de comunicació de Tarragona), un intent d’instal·lar en l’opinió pública la idea de que el pàrking, dins de la muralla és una mena d’error històric, base i origen de tot el que ha passat després.

Cal doncs, fer aquí una primera parada i donar quatre dades:

1.- L’any 1989 es va plantejar la construcció d’un aparcament, fora muralla, al passeig de Sant Antoni. El plec de clàusules va ser aprovat per l’Ajuntament amb els vots en contra del PSC, entre ells el del llavors regidor Sr. Ballesteros (aquest concurs va quedar desert doncs cap empresa s’hi va presentar).

2.- El PSC va votar a favor de fer el pàrking, Jaume I, el 27 de juny de l’any 2000 en el plenari de l’Ajuntament.

3.- El 28 de maig del 2001, s’acorda per unanimitat en el Consell d’Administració de l’Empresa d’Aparcaments constituir una UTE amb Sistemas ALEM per concursar en l’obra de l’aparcament. L’aprovació va ser per unanimitat, i actualment hi ha en el plenari de l’Ajuntament tres persones d’aquelles que hi van votar a favor, que són: el Sr. Lopez Pasca, el Sr. Sanahujes i el Sr. Ballesteros, tots del PSC i tots ells en aquell moment membres del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aparcaments.

4.- Tant és així que fins l’any 2005 el PSC va votar a favor de TOT el que fa referència a aquest pàrking en el Consell d’Administració.

Cal doncs aquí, treure tres conclusions molt clares.

· Els socialistes i el Sr. Ballesteros NO van voler fer l’aparcament fora muralles.
· Els socialistes i el Sr. Ballesteros van recolzar l’execució d’aquesta obra i la creació d’una UTE amb Sistemas ALEM.
· Per tant, els socialistes i el Sr. Ballesteros es van apuntar al carro quan les coses anaven bé, però quan van començar els problemes tècnics del pàrking van oblidar misteriosament les seves decisions anteriors. D’AIXÒ SE’N DIU COBARDIA POLÍTICA.


SEGON.-

Durant els anys de govern de CiU a Tarragona s’han construït molts pàrkings, alguns de superfície com Battestini, Torroja, Francesc Bastos, Cala Romana, Parc del Francolí i La Mora i d’altres subterranis com Joan XXIII, Lluís Companys, Avinguda Catalunya, Rambla Nova (Balcó), Rambla Nova (Font del Centenari), Plaça Corsini, Plaça de la Font i La Pedrera.

La construcció de la majoria d’aquests darrers ha estat revestida de complicacions durant la seva execució (recordeu la Plaça de la Font? o el fetge de gat del balcó? o l’immens forat de l’Avinguda Catalunya?). Complicacions que van requerir sempre de valentia i decisió per poder tirar endavant i acabar aquestes obres importants.. CiU va tenir aquesta valentia i decisió.

Després de més d’un any de govern socialista a Tarragona hem tingut tot un seguit de declaracions (s’adjunten fotocòpies) on l’Alcalde i la Sra. Lola Herrera, ens han assegurat que el pàrking obriria i seria robòtic. Cal destacar, per la seva importància, que les darreres declaracions varen ser fetes pel Sr. Ballesteros ara fa tot just tres mesos i pocs dies.

CAL DONCS, PREGUNTAR-SE PER QUÈ AQUEST CANVI D’ACTITUD I DE PLANTEJAMENT, SI QUAN ES FEIEN AQUESTES DECLARACIONS JA EXISTIA UNA EMPRESA INDEPENDENT QUE FEIA L’ESTUDI DE VIABILITAT I JA SABIEN EL COST TOTAL DEL PÀRKING.

Imprudència?, inexperiència? o pura rendabilitat política, que ha consistit durant quasi un any en culpar de totes les desgràcies del pàrking a l’equip anterior, i voler aparèixer darrerament com els que sí serien capaços d’obrir-lo.

DONCS PEL QUE SEMBLA, NO, NO SÓN CAPAÇOS D’OBRIR-LO.


TERCER.-

Sobre l’informe que ha elaborat l’empresa Àgora, i que havent-lo demanat en Junta de Portaveus no se’ns ha entregat amb excuses del tipus que el tema està “sub-iudice” , volem manifestar, en primer lloc, que dilluns hem entrat una petició per escrit al registre de l’Ajuntament exigint còpia dels documents (s’adjunta còpia de l’escrit presentat).

Per tant, tot el que direm ara queda sempre circumscrit a la poca informació que hem pogut aconseguir. Aquest informe, com dèiem, enfoca la problemàtica del pàrking amb una anàlisi tant tècnica com econòmica.

Sobre l’aspecte tècnic, en no tenir el document poca cosa podem dir més enllà que ENLLOC de l’informe diu que el pàrking en versió robòtica i reduint places no pugui funcionar. Ans al contrari (veure pàg. 9 de l’extracte de l’informe de l’empresa AGORA).

Sobre l’aspecte econòmic, fa uns plantejaments que haurien de ser analitzats amb profunditat, especialment tot el que es diu sobre els costos negatius de l’explotació en cas d’acabar el pàrking robotitzat.

També cal destacar que segons números del propi equip de govern, la diferència econòmica d’acabar el pàrking de manera robòtica, o convencional és de ± 1’5 milions d’euros.

Per tant, acabar el pàrking d’una manera o d’una altre, és una decisió política de l’actual equip de govern, que segons manifesta és estrictament una decisió en funció de costos d’explotació.
L’empresa d’aparcaments municipals, és titular d’altres pàrkings a la ciutat, i sempre ha estat una empresa amb equilibri financer. Amb això volem dir que si existís per part dels socialistes una visió de ciutat en conjunt, entendrien que els aparcaments, avui, a l’igual que el transport públic, tenen més una vessant de rendabilitat social que estrictament econòmica, i pot ser que existeixin pàrkings rendibles econòmicament, i pàrkings que no. L’important és el servei que donen a la societat tarragonina i, en tot cas, l’equilibri financer dins la pròpia Empresa d’Aparcaments.


QUART.-

En darrer terme cal parlar dels costos de l’obra, fixats en data d’avui en ± 24 milions d’euros. Això sobre l’adjudicació significaria uns 20 milions de desviament. Sobre això volem fer un seguit de puntualitzacions:

1.- Cal dir que quan es compara el preu d’adjudicació amb el cost actual, no es pot oblidar que en el moment de l’adjudicació, l’Ajuntament era propietari del 51% del pàrking i ara ho és del 100% . Això vol dir que si no haguessin existit els problemes amb el soci Sistemas ALEM, avui el desviament per a l’Empresa d’Aparcaments Municipal seria de la meitat dels 20 milions, és a dir 10, aixó sí, només seríem propietaris de la meitat del pàrking.

2.- Sobre el pressupost original, es fan 180 places més.

3.- Sobre el pressupost original, es construeix un centre cívic, s’urbanitza tot l’entorn amb la creació d’una plaça de 2500 metres quadrats i es refan serveis com clavegueram en els carrers del voltant.

4.- Es produeix un altre augment del cost per les despeses d’excavació, donada l’extrema dificultat de foradar el terreny.

5.- Quan es parla del sobrecost, mai es parla dels ingressos que generarà la venda de places, i que evidentment reduirà el dèficit.

6.- Cal tenir en compte que Sistemas ALEM està condemnada a pagar 5 milions d’euros a l’Ajuntament.

Atenent tots aquets aspectes, creiem que el desviament real atribuïble a l’obra és ± el 25% de les xifres que es diuen, fet que des del nostre punt de vista fa viable l’explotació en qualsevol circumstància.

Per acabar, des de l’opinió del nostre grup, cal pensar que en el seu moment, l’equip de govern de CiU va tirar endavant un projecte viable (va ser votat per tots els regidors excepte els d’ERC i IC-V-LP que van abstenir-se) el va licitar i el va adjudicar a una empresa municipal de la que l’actual alcalde, el Sr. Ballesteros, n’era membre del Consell d’administració (això demostra que el Sr. Ballesteros considerava perfectament realitzable l’obra, doncs el Consell d’Administració va proposar un pàrking robòtic, quan el plec de clàusules no obligava a que ho fos) i finalment, quan varen sortir les dificultats, els dirigents d’aquell moment vàrem donar la cara, prenent la decisió de tirar endavant, i sobre tot no vàrem mai renunciar allò que crèiem bo per la nostra ciutat.

No sabem si tothom pot dir el mateix, (especialment els que, d’esquenes a l’Ajuntament i quan ja estàvem pleitejant amb Sistemas ALEM, negociaven amb aquests per perjudicar al govern de CiU) però mai abans i mai ara ens arrugarem davant les dificultats, ni deixarem de defensar les nostres posicions en allò que considerem bo per Tarragona.


CINQUÈ.-

En quant a la creació d’una comissió d’investigació, el nostre Grup Municipal no té res a objectar a que s’investigui el que es cregui convenient. En tot cas reclamem que la mateixa celeritat per crear comissions d’investigació existís per l’assumpte del Fortí de la Reina o de la presidència de la Candidatura Tarragona 2017.


CONCLUSIONS

1.- QUAN TOT ANAVA BÉ TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS VAN RECOLZAR EL PARKING FINS L’ANY 2005. ENTRE ELLS L’ACTUAL ALCADE SR. BALLESTEROS, TANT EN LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR COM EN LA QUE ÉS MÉS RELLEVANT, LA DE MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA D’APARCAMENTS.


2.- EL SR. BALLESTEROS I EL SEU EQUIP DE GOVERN NO HAN TINGUT MAI CLAR QUE HAVIEN DE FER AMB EL PÀRKING I LA PROVA MÉS EVIDENT D’AIXÒ ÉS TOT EL SEGUIT DE DECLARACIONS QUE HAN ESTAT FENT DURANT UN ANY I MIG, LA MAJORIA D’ELLES CONTRADICTÒRIES AMB LA DECISIÓ QUE HAN PRES ARA.

3.- DESPRÉS D’UN ANY DE GOVERN ENCARA NO HAN APRÉS A GOVERNAR. CONTINUEN PENSANT QUE ESTAN A L’OPOSICIÓ.

4.- QUAN ES PARLA DELS COSTOS, CREIEM QUE LA DESVIACIÓ REAL ATRIBUIBLE A L’OBRA ÉS DEL 25% DE LES XIFRES QUE ES DIUEN.

5.- L’OBLIGACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL ÉS BUSCAR LA MANERA QUE SIGUI L’EMPRESA MUNICIPAL QUI GESTIONI I FINANCÏI EL DÈFICIT QUE EXISTEIXI AL FINAL DE TOT EL PROCÉS, PER TAL QUE NO RECAIGUI EN LES ARQUES MUNICIPALS, I PER TANT EN EL CIUTADÀ.


Tarragona 2 de setembre de 2008

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Doncs no deia el Ballesteros i la Lola que seria robotic o no seria?.

Es que ara pretenen una "comissió" per veura si dura 3 anys més?.

Anònim ha dit...

Simplement els sociates tarrgonin no en saben més. Continueu així:

Ara tocarà: Els incomplinents electorals : Habitatges, Lloguer Jove, Escoles, Preus del Bus, preu Parkings, etc.

I que s'investigui lo del Fortí, Tarragona 2017, etc.

Quim Amorós Le-Roux ha dit...

Ja poden els socialistes crear les comissions de investigació que vulguin,
Tots els ciutadans tenen dret a saber on van a parar els diners públics, i es evident que aqui tots els diners han anat a parar a les maleides obres del pàrking. Es també evident que el tema del pàrking no va sortir com s’esperava, i que el cúmul de circumstàncies va provocar un encariment molt sobredimensionat del preu inicial pressupostat. Però els socialistes i en Ballesteros coneixien en tot moment les gestions realitzades, i fins i tot li van donar suport durant 6 anys. Perquè callaven dons?. I si existeix alguna responsabilitat política, ells també la tindran, per la part que els hi pertoca.
He llegit atentament la vostra roda de premsa, i estic plenament d’acord en el que dieu.
Comissions de investigació totes les que vulguin, però que també les facin extensives al fortí de la reina, i a la candidatura de Tarragona 2017, perquè aquí si que estan sota sospita!!!