dilluns, 19 de novembre de 2007

Moció referent a la moció per dedicar un monument a la memòria del cardenal Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona i primat

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre el caos de Renfe, el text de la qual és el següent:

 

«Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident.

Aquest dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per una mancad’inversió al llarg del temps, pels successius governs a Madrid, que no han invertit aCatalunya el percentatge corresponent en infraestructures.

Actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat  Plaça de la Font núm. 1, 43003 TARRAGONA - Tel. 977 29 61 00 - NIF P-4315000-B

En un principi, era probable, que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona podien provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves infrastructures. Però és evident que una cosa són problemes puntuals, i l’altra és el caos que s’ha produït, amb dues línies de RENFE i una de Ferrocarrils de la Generalitat, tallades no se sap ben bé fins quan.

El govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’Estat d’Infrastructures el passat estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes ferroviaris de RENFE.

Però des de la arribada, les coses no només no han millorat sinó que han empitjorat.

D’altra banda, la Ministre de foment, Magdalena Álvarez, davant la situació de  desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més que dir que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor.

Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels problemes  dels ciutadans.

Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el transport públic ferroviari de rodalies i de mitjana distància a Barcelona, a la seva àrea metropolitana i, en general, a tot Catalunya, que ha comportat una afectación continuada des de fa més de 15 mesos i una suspensió temporal de diversos serveis ferroviaris de RENFE i de Ferrocarrils de la Generalitat.

Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat que estan patint centenars de milers de ciutadans.

Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de rodalies i regionals de RENFE.

Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la majoria de les carreteres catalanes i, en especial a les vies on es concentren els problemes de RENFE.

Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada a terme pel Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les empreses ADIF i RENFE en la planificació i execució de les obres i en la gestió de les incidències.

Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als ciutadans, no podem restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar el desenvolupament ordinari de les activitats diàries dels nostres conciutadans.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Demanar la implicació directe de l’Ajuntament de Tarragona en la defensa dels ciutadans i ciutadanes afectats per el caos en les infrastructures.

Segon. Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat, que aturin les obres del TAV si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors de les obres, d’una banda, i per als ciutadans, de l’altra. La prioritat ha de ser el restabliment de la normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, ja que aquests són necessaris per la mobilitat obligada de centenars de milers de catalans. Tots els esforços tècnics han de centrar aquesta qüestió.

Tercer. Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les seves funcions a la Ministre de Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’Infrastructures, Víctor Morlan, ja que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de la seva gestió al capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar.

Quart. Exigir al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de Catalunya que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern espanyol i que defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Cinquè. Sol·licitar al Govern espanyol que es porti a terme el traspàs de la gestió de rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Sisè. Exigir del Govern de l’estat que els ciutadans de Tarragona tinguin el mateix tracte econòmic que els usuaris del transport de rodalies.

Setè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, al Congrés de Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.» insostenible.

La ràbia i impotència que viuen els centenars de milers d’usuaris que estan patint el caos de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en infrastructures, estan posant en evidència les greus mancances que té actualment Catalunya en el que és un dels eixos principals de desenvolupament de tot país modern, les infrastructures.

La situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible. Ràbia per com s’estan fent les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt termini.>>

 

En haver-hi un empat i en no voler l’alcalde exercir el vot de qualitat, en conseqüència s’ha de procedir a una segona votació, segons preveu el Reglament.

En repetir-se l’empat i en no voler l’alcalde exercir el vot de qualitat, no s’aprova la moció.