dilluns, 16 de juliol de 2007

Pregunta realitzada a la tinenta d’alcalde de patrimoni, la Sra. Rossell, per el Sr. Vallvé el 16 de juliol de 2007

El Sr Vallvé dirigeix una pregunta a la tinenta d’alcalde de patrimoni, responsable de Casa Canals. 


Explica que el Concurs del Castell de Focs ha estat un gran encert, que prestigia Tarragona. La recuperació de Casa Canals també ha estat una fita de les que faran època. 


El terrat de Casa Canals és un lloc cobdiciat per poder veure l’espectacle del Castell de Focs. Saben, per la premsa, que la Tinença d’Alcaldia de Patrimoni va decidir oferir el terrat a les associacions de veïns de Tarragona, cosa que ja està bé, però sembla que va optar pel sorteig, segons els diaris. 


Li agradaria saber si hi ha cap acta d’aquest sorteig. També li demana transparència i participació de l’oposició. Com ja sap la Sra. Rossell, sempre, en l’antic Govern, en qualsevol comissió hi havia representants de l’oposició, cosa que no és així en aquest moment. 

Per tant, demana que li expliquin quin va ser el procediment per triar les associacions de veïns que van tenir el privilegi d’ocupar tan “aristocràtica” terrassa. 


L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Vallvé. Cedeix la paraula a la Sra. Rossell. 


La Sra. Rossell pren la paraula. 

Explica que l’any passat es va obrir Casa Canals amb uns concerts i unes visites nocturnes i es van repartir una sèrie d’invitacions que van fer que, al final de tots aquests actes, la capacitat del terrat de Casa Canals no fos al voltant de cent persones, que és el nombre que Enginyeria recomana com a més segur, sinó de quasi bé dues-centes. 


Enguany, dos o tres dies abans de començar els castells de focs, la gent va preguntar si es tornaria a obrir Casa Canals. En un principi, semblava que no hi havia temps per fer les coses com corresponia. Per tant, van pensar que no calia obrir la casa. 


Després, però, si li va acudir que les associacions de veïns podien gaudir del terrat de Casa Canals per veure els castells de focs. Això va ser un dilluns, vuit dies abans del concurs. Va parlar amb el Sr. López Pasca per saber què li semblava aquesta idea i per veure si des de Relacions Ciutadanes hi podien fer alguna cosa, i també van fer la consulta a l’alcalde. 


El procés va ser molt senzill. En una torreta hi van posar els noms de les associacions de veïns, i en una capsa de cartró que hi havia a l’Alcaldia hi van posar els dies que es farien els castells de focs. Traient de l’una i de l’altra, van lligar el resultat d’aquesta mena de sorteig. 


També van acordar de fer-lo el proper any, aquest sorteig, tenint en compte que les associacions de veïns que enguany han gaudit del terrat de Casa Canals òbviament no hi participaran, en el sorteig.


Així mateix, afegeix que l’any que ve el sorteig es farà en públic. Enguany no ho han fet així per la urgència. Van pensar que era una solució que podia agradar als ciutadans de Tarragona, i el cert és que les associacions de veïns que hi van participar en van quedar molt satisfetes. 


Una altra cosa que també van tenir en compte era la possibilitat de donar cinc invitacions a cada associació de veïns, però van pensar que, donant les setanta-cinc invitacions a una sola associació, hi havia més tarragonins, o més persones de les associacions, que podien gaudir del terrat de Casa Canals. 


Conclou dient que el Sr. López Pasca explicarà la segona part. 


L’alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Rossell. 


Cedeix la paraula al Sr. López. 


El Sr. López pren la paraula


Diu que no hi ha cap segona part, perquè tot va ser tal com ha explicat la Sra. Rossell. Certament, es va fer aquest sorteig per causa de la 

manca de temps. L’únic que hi pot afegir és que ha estat un èxit, tal com han expressat les mateixes associacions de veïns. 

Cap comentari: