dilluns, 30 de juny de 2008

ASFALTATGE I REMODELACIÓ INTERIOR DEL SERRALLO

Podem afirmar que en els darrers anys el Serrallo ha fet globalment un salt endavant qualitatiu aconseguint gaudir avui d’un entorn molt més agradable per als ciutadans. Així la millora qualitativa de l’entorn del barri ha portat a que en els darrers 6 anys s’hagin sol·licitat a l’Ajuntament una vintena de llicències per construir nous habitatges o rehabilitar-los, la qual cosa suposa passar d’edificis destinats a magatzem o edificis de planta baixa més un o dos pisos, a edificacions amb tres plantes. Això ha provocat un augment de la població i també una necessitat de redimensionar determinats serveis públics per adequar-los a la nova realitat poblacional del barri.

Aquests guanys han d’estar complementats per una obra que considerem de vital importància: la remodelació integral dels carrers interiors del barri.

Aquesta remodelació ha d’adaptar els serveis públics a la nova realitat del barri que hem explicat i consistiria al nostre entendre en soterrar tot el cablejat de telefonia i llum, canviar l’enllumenat públic i la xarxa d’aigües pluvials i residuals redimensionant-la a les necessitats actuals de la població del barri, canviar la xarxa d’abastament d’aigua potable i gas així com dotar de nova pavimentació als carrers, fent-los semipeatonals com en altres zones de la ciutat.

Aquest era un dels projectes que volíem afrontar des del govern municipal aquesta legislatura però les circumstàncies actuals són les que són i correspon al nou govern executar aquesta remodelació.

Per això tot entendre i compartir la satisfacció dels veïns del Serrallo per l’asfaltatge de determinats carrers abans de la Festa Major de Sant Pere, entenem que això quedarà en un pedaç sinó s’afronta el veritable problema d’aquests carrers: la xarxa de clavegueram. Una xarxa que està dimensionada a la realitat de fa 50 anys i que avui es troba saturada i requereix massa sovint de la intervenció externa per desembossar la xarxa.

Per tant, benvingut l’asfaltatge dels carrers però que no quedi només en una acció d’aparador. Els veïns del Serrallo ho agrairan.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CiU

2 comentaris:

jo ha dit...

Aquets de la Bego i la Crespo, son com una mestresa mal endressada, en comptes de treura la bruticia l'amaga sota l'estora, dic l'asfalt.

I tot perque erem Sant Pere, perque de pressupost pel Serrallo no n'hi ha.

kiko ha dit...

No se pueden quejar los amigos de serrallo, entre la Autoridad portuaria y el ayuntamiento, están dejando el serrallo como se merecen, pero señores no se olviden hay y existen más barrios que no tienen el apoyo económico del puerto.
Salud