dijous, 5 de febrer de 2009

DESGAVELL EN L’ÀREA DE MOBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

La primera de les accions del govern municipal socialista va ser eliminar algunes zones blaves, aquesta mesura va ser anunciada a “bombo i plateret”, tots els diaris tenien com a portada l’Alcalde Ballesteros esborrant les línies blaves. Aquesta ha estat la única acció del equip de govern respecte de la política de mobilitat, eliminació de zones blaves que s’ha reduït a tres carrers de la ciutat, però la contraprestació a eliminar algunes zones blaves ha estat l’augment de denuncies per exhaurir el temps dels tiquets d’estacionament, mostra una vegada més del afany recaptatori del Ajuntament.

El partit socialista va prometre que els aparcaments municipals oferirien gratuïtament els 15 primers minuts del servei, lluny de fer això les tarifes de les fraccions horàries dels pàrkings municipals han augmentat, convertint-se, en alguns casos, en els preus més cars del Estat. Però el preus dels pàrkings no han augmentat sòls respecte de les franges horàries, sinó que també s’ha incrementat el preu dels abonaments mensuals dels pàrkings municipals, els abonaments dels pàrkings Saavedra i Tarraco (Estació d’autobusos) s’ha incrementat en un 7% més del que costava fa dos anys, i el preu dels abonaments dels pàrkings de Torroja (Piscines Tarraco) i del pàrking de Francesc Bastos (al costat de la Casa del Mar) ha estat augmentat en un 10%.

La conselleria de mobilitat de Tarragona en comptes de donar solucions reals i efectives, es limita a anunciar que en un futur es faran pàrkings disuasoris al entorn de la variant al seu pas per la Vall de l’Arrabassada, al voltant del cementiri, al costat de la Tabacalera, i prop de Joan XXIII. Però avui per avui cap d’aquest pàrkings es una realitat, i per tant es vendre fum i una mesura per sortir al pas de les crítiques ciutadanes respecte de la queixa de falta d’aparcament a la ciutat de Tarragona i del augment del preu dels existents. Aquest pàrkings dissuasoris son a llarg termini i com a molt s’han de qualificar de probables, però encara no es pot afirmar que es puguin fer. Respecte del pàrking previst a l’alçada de la Vall de l’arrabassada depèn de que es desdobli la variant i que la actual es converteixi en un carrer urbà, per tant encara falten anys per que realment es pugui tirar endavant aquest pàrking, la resta, els previstos per la Tabacalera, Joan XXIII, i Cementiri no es faran en terrenys municipals sinó que són terrenys de propietat privada, per aquest motiu encara s’està negociant amb els propietaris, sense saber si realment es podran adquirir aquest terrenys, i en conseqüència es encara un interrogant si realment es podran fer o no aquests pàrkings.

La realitat ha superat la planificació de la conselleria de mobilitat, planificació que no existeix, els ciutadans no saben on aparcar, i si aparquen els hi costa més car, l’Ajuntament no dóna solucions a falta d’aparcament però això si seguirà posant multes a tots aquells que aparquin malament, arribar al 30% més d’ingressos en concepte de multes costa molt.


Frederic Adan Domènech
Conseller del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

Cap comentari: