dimecres, 17 de juny de 2009

ELS ABONAMENTS DEL BUS, AVUI BLANC I DEMÀ NEGRE

Davant la noticia apareguda en diferents mitjans de comunicació, en relació a l’ampliació de la duració d’alguns bonus de l’EMT, el Grup municipal de CIU vol realitzar les següents manifestacions:

En primer lloc, des de CIU estem contents de forma parcial. Doncs considerem que l’ampliació del temps per arribar a la caducitat del bonus suposa una mesura beneficiosa per als ciutadans, però aquesta mesura es insuficient, per dos motius: Primer perquè no afecta a tots els bonus i targetes, sinó solament a alguns d’ells, i l’ampliació s’hagués tingut que fer respecte de tots, i en segon lloc, perquè considerem que en comptes d’augmentar la duració dels bonus s’hagués pogut eliminar la caducitat d’alguns d’ells, com passava quan governava CIU, doncs llavors un dels bonus més utilitzats pels ciutadans era el bono 10 i aquest no tenia caducitat, això si que era facilitar la vida als ciutadans i afavorir la utilització del transport públic.

En segon lloc, el canvi de postura del Sr. Castillo i de la EMT és el reconeixement d’un error, que des de CIU havíem denunciat en moltes ocasions. El grup de CIU en diverses notes de premsa als mitjans de comunicació i en els plenaris del Ajuntament havíem denunciat el curt termini de caducitat que el govern socialista havia fixat pels abonaments del autobús. Denuncia que sempre havia estat rebutjada pel Sr. Castillo. Finalment, una vegada més el Sr. Castillo ha de donar la raó a l’oposició i al Grup municipal de CIU, reconeixent que la política de l’EMT era equivocada i reconeixent el seu error modificant el temps de caducitat dels abonaments.

Finalment, la decisió presa pel Sr. Castillo d’augmentar el temps de caducitat dels abonaments de l’autobús municipal demostra una vegada més el desgavell de la seva política de mobilitat i la falta de coherència amb la que dirigeix l’Empresa Municipal de Transports. Doncs el propi Sr. Castillo el dissabte 6 de juny en diferents mitjans de comunicació, davant les queixes dels veïns, respecte de la caducitat dels abonaments deia literalment que la política de l’EMT en relació al temps de caducitat dels abonaments “no cambiaria”, i es negava a augmentar el temps de duració dels abonaments, manifestant que si ho feia, tal circumstància “chocaría con la filosofía de fomentar el uso del bus municipal”. Finalment, ha comprovat que estava equivocat i que és bo escoltar a la gent, perquè tothom com CIU li demanava la supressió de la caducitat o la seva ampliació, per tant una vegada més s’ha demostrat que la política del Sr. Castillo es una “veleta”, que no sap on gira, ni té les idees ni les directrius clares, per aplicar la política de mobilitat, realitzant un seguit de contradiccions pocs serioses que afecten als ciutadans de forma negativa.

Frederic Adan i Domènech
Regidor del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona