dijous, 18 de juny de 2009

PROPOSEM AL CIUTADANS LA CREACIÓ DE COOPERATIVES COM UNA POSSIBLE OPCIÓ PER ACCEDIR A REALITZAR OBRES QUE OFERTI L'AJUNTAMENT

PART ALTA. Jordi Sendra

L’abril de 2007, Convergència i Unió, des del govern de Tarragona es va encarregar, aprovar i presentar a la Generalitat de Catalunya el projecte de la Part Alta per tal que fos inclosa a la llei de barris, per un import de 14 milions i mig d’euros.
La Part Alta va guanyar i es van aprovar 50 actuacions a executar durant quatre anys, destinades a la regeneració física social i urbanística i la dinamització econòmica, cultural i turística del barri durant els anys 2008-2009-2010 i 2011 per un import adjudicat de 12 milions d’euros.
Però va arribar el canvi de govern a l’Ajuntament de Tarragona i el nou govern ha perdut dos anys durant els quals no s’ha fet res a la Part Alta.
És a dir res durant tot l’any 2008 i res en tot el que portem del 2009.
Curiosament i mostra del desori que regna en el govern socialista, van voler que la gestió del PIPA la portés l’empresa municipal de l’habitatge de Tarragona i es dóna la curiosa circumstància que aquest pla té avui tres conselleres que manen: la Sra. Crespo (consellera responsable del pipa), la Sra. Rosell (consellera de la Part Alta) i la Sra. Pelegrin (consellera presidenta de l’empresa municipal de l’habitatge).
Tres que manen i cap que decideix, doncs si l’any 2008 havien de produir-se 2 milions d’euros d’inversions a la Part Alta per la llei de barris, no s’ha invertit ni un 10% d’aquest import.
Això sí, cartells anunciadors en totes les cantonades del barri i cartes de propaganda i autobombo cada cert temps, que d’això sí que en saben.
I naturalment el primer que van fer va ser posar-hi personal. Porten dos anys pagant personal a càrrec del pipa sense haver fet res de res.
I això que el 2008 havia de ser l’any de les inversions socials, de la eliminació de barreres arquitectòniques, de la senyalització de monuments, de la rehabilitació de façanes. i això ho deia la Sra. Crespo en una carta als veïns el juliol del 2008. Res de res.
Per cert recordo que quan CiU estava al govern municipal, en l’execució del Pla Integral de Camp Clar, la Generalitat vigilava, controlava i fiscalitzava la correcta execució de les inversions, que se seguís fil per randa el projecte presentat i aprovat i que s’executessin dintre dels anys que corresponia.
Ara sembla que a la Generalitat se li enfot que no es faci res en dos anys o que es canviïn les inversions, o que es decideixi invertir 5 milions d’euros a càrrec del pla integral per rehabilitar Ca l’Agapito. Això és un govern amic !!
Ara sembla ser que el 2009 sí que serà el de l’eliminació de barreres arquitectòniques i de la rehabilitació de façanes i la instal·lació d’ascensors a la Part Alta.
I la Ministra de Propaganda del Règim Tarragoní surt dient que tot això serà per “millorar la qualitat de vida dels veïns”. Per qui ha de ser sinó, pels gats i les rates??.
Ara que ben pensat, de moment millorar, millorar, no han millorat gens la qualitat de vida dels veïns. ni de la Part Alta ni d’en lloc.
I per que ara?, perquè no l’any passat quan tocava?. realment els importa poc els veïns. només els importa sortir tantes vegades com es pugui a la premsa per vendre una mateixa cosa, fum, molt de fum.
I per cert, si la inversió que anuncia la Sra. Floria a la Part Alta és a càrrec del pla integral, perquè ho aprova la Junta de Govern Local ?. No ho gestionava el servei de l’habitatge?
I si volen invertir un milió d’euros en això, on estan els tres milions restants que s’havien d’invertir des del 2008 ??
I perquè fan unes bases d’atorgament d’aquestes subvencions que són indesxifrables i inaplicables per la majoria de mortals de la Part Alta?.
En resum, el govern municipal de Tarragona aquest any supera el triplet del Barça.
Si guardiola ha aconseguit copa lliga i champions, Ballesteros HA ACONSEGUIT caos, desori, desorganització i presa de pèl als ciutadans.
Aquestes són les paraules màgiques de l’actuació del govern municipal de Tarragona a la Part Alta.
CAMP CLAR. Maribel Rubio
Dimarts 16 de juny la premsa local publicava que l’Ajuntament invertirà un milió d’euros en eliminar barreres arquitectòniques i reparació de façanes tant a la Part Alta que és on estem ara com a Camp clar.
Ara és el moment que l’Ajuntament demostri si està decidit a ajudar als ciutadans. Nosaltres proposem que els ciutadans s’uneixin i creïn cooperatives per tal que puguin accedir a realitzar moltes d’aquestes obres que adjudicarà el nostre Ajuntament.
Aquesta potser una de les formes més directes d’ajudar a les persones que realment ho necessiten i d’injectar diners directament a la ciutadania.
Recordem al Sr. Sanahujes, Regidor de Camp clar, que del Pla Integral de Camp Clar s’ha executat un 15%. S’estan duent a terme alguns petits projectes com poden ser la remodelació d’algunes places d’aparcament. En cap cas s’ha demanat als veïns o als seus representants que pensen ells que és prioritari per la zona de Camp Clar.
I tot això va en la línia de la moció que vam presentar al Plenari de l’Ajuntament per tal que les empreses de Tarragona, i dintre de la legalitat vigent, tinguessin més possibilitats per contractar amb l’Ajuntament. Es va aprovar per unanimitat. Ara és l’hora de posar-ho en pràctica.

Tarragona 18 de juny de 2009.
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Maribel Rubio Díaz