dimarts, 23 de febrer de 2010

EL GOVERN BALLESTEROS DESESTIMA REBUTJAR L’ACTUAL TEXT DE LA LLEI VEGUERIES

Joan Aregio: “Avui Ballesteros vota en contra de retirar la Llei de Vegueries. Amb aquesta postura l’Alcalde demostra a qui serveix...al PSC”

La moció presentada pel Grup Municipal CiU per tal de refusar el text actual del projecte de Llei de Vegueries, buscant que ara sigui el moment de postures inequivoques i defensant la literalitat del manifest en defensa per Tarragona signat per tots els grups polítics ha estat rebutjada.

El govern s’equivoca conscientment, perqué badar davant de la via parlamentària i perdre l’actitud demostrada per l’alcalde a les escales del Pla de la Seu a les primeres de canvi demostren que al tripartit s’han intercanviat les vegueries per l’Area Metropolitana i que l’alcalde ara serveix només als interessos del seu partit, deixant de banda les legitimes reivindicacions de Tarragona.

Aquesta postura ens alenteix a continuar seguint en la linia que portem en les ultimes setmanes, donat entenem que estar d’acord en l’esperit del redactat actual no respon als objectius del manifest: Vegueria de Tarragona i capital Tarragona.

Raül Font: “La senyora Crespo segueix confonent contaminació amb males olors. Em segueix sorprenent la manera de respondre en quant aquest temes són tractats, tot tirant de política de retrovisor i explicant-nos que s’ha fet des de la seva conselleria, quan el que volem és solucionar el problema de les males olors, que afecta a la qualitat de vida dels ciutadans”

Davant de la petició del Grup Municipal CiU per demanar a la Generalitat l’elaboració d’un pla de qualitat de l’aire, ens torna a sorprendre la resposta de la Sra.Crespo, que segueix pensant que tot el que volem fer és atacar la seva gestió, quan el que realment volem és que Tarragona, ja que la llei ara ho permet, es doti d’un pla de qualitat de l’aire.

Albert Vallvé: “Volem menys declaracions i més fets, l’any 2007 la Consellera Tura va dir que la Ciutat Judicial estaria acabada al 2009 i al 2010 encara no tenim res”

Les gestions pertinents ja es van fer a la legislatura anterior perquè el projecte es portés a terme i ara ens trobem en una situació de passivitat per part del govern Ballesteros, i des del Grup Municipal de CiU es demana simplement que el complex judicial sigui el que es reflectia en el Projecte de la Generalitat de Catalunya i que comprèn la totalitat dels òrgans de la Justícia, Col·legis Professionals d’Advocats, Procuradors i Graduats Socials i que la construcció del mateix es faci amb caràcter d’urgència.

Jordi Sendra: “Ens satisfà que tots els regidors municipals defensem que s’ha d’aturar l’ intenció de l’agencia catalana de l’aigua de realitzar abocaments d’aigües residuals a la Riera de la Mòra”

La moció presentada pel Grup Municipal CiU ha estat aprovada per unanimitat, fent que la veu del consistori sobre aquest afer d’aquí en endavant esdevingui unitària i puguem aturar el greu impacte ambiental i social que generarien aquests abocaments.

Per altre banda, també ens satisfà que s’hagi aprovat per unanimitat la moció presentada per tal de donar suport a que la Fundació Vicenç Ferrer rebi el Nobel de la Pau per la tasca realitzada per la mateixa a l’Índia.

Grup Municipal CiU Tarragona

23 de febrer de 2010