dilluns, 30 d’agost de 2010

CONTRARIS A LA PRIVATITZACIÓ DE L’APARCAMENT DEL FUTUR MERCAT CENTRAL DE TARRAGONA

Front a les darreres i controvertides notícies que han anat sorgint entorn a la polèmica gestió que està duent l’Ajuntament de Tarragona en relació al Mercat Central, el Grup Municipal de CiU vol puntualitzar el que segueix:

  1. Ens mostrem en contra de la possible privatització de l’aparcament situat a les plantes menys 3 i menys 4 del nou mercat tal i com sembla que ha previst l’Ajuntament. És evident, i així ha estat concebut el projecte, que es tracta d’una única àrea d’actuació que ha de ser gestionada com “un tot”. No és possible gestionar aquest aparcament “a banda”. Igual que l’actual pàrquing és gestionat per ESPIMSA per tat de donar un servei al Mercat, aquest nou aparcament, que estarà connectat amb l’anterior, ha de donar servei als clients que s’hi han de sentir atrets des de distàncies més allunyades que la seva actual àrea d’influència. En cas contrari, no cal fer una obra tan costosa i veiem difícil que una mitjana superfície hi aposti d’una forma decidida. Aquesta decisió irracional pot provocar la inutilitat d’una despesa tan elevada. Es tracta de crear un nou centre d’atracció comercial molt potent i capaç de competir amb altres àrees com les Gavarres, Parc Central o Corte Inglés. En aquest context, l’aparcament és bàsic i la seva gestió ha d’estar sotmesa al servei del nou pol comercial i no al caprici de la lliure gestió.

  1. L’Alcalde i el President d’Espimsa menteixen profundament quan asseguren que es van trobar sense projecte ja que no havia estat encarregat per l’anterior govern municipal. Això és fals. L’any 2006 es va signar un conveni amb l’empresa estatal MERCASA controlada pel Partit Socialista on es preveia que, un cop acabat el Mercat Provisional que van coordinar ells mateixos, presentarien el projecte executiu. Sorprenentment, l’Ajuntament, decebut per l’engany en el preu que ofereix Mercasa i que va més que doblar el pressupost, decideix encarregar un nou projecte sense demandar Mercasa per danys i perjudicis com hem demanat en reiterades ocasions, en tractar-se d’una empresa gestionada per un “govern amic” i en perjudici de la ciutat de Tarragona.

  1. És evident la falta d’eficàcia de l’equip de govern municipal en tota la gestió. Han passat més de 3 anys i tres mesos des de les darreres eleccions municipals i no tan sols hem perdut els 2M d’€ previstos als pressupostos generals de l’Estat per a 2007 sinó que no hi ha aportació estatal definida malgrat les promeses de Chacón i Ballesteros i s’ha trigat tres anys a aprovar un projecte definitiu quan, el redactor l’ha enllestit amb menys de 6 mesos un cop rebut l’encàrrec, que era el període previst.

  1. Demanem que l’actual President d’Espimsa sigui rellevat de les seves responsabilitats i el projecte sigui coordinat pels serveis tècnics municipals a través d’una comissió en la qual participin tots els partits polítics municipals, la Cambra de Comerç, els venedors i la Generalitat.

Tarragona, 30 d’ agost de 2010