dilluns, 16 de juliol de 2007

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU, relativa als peatges troncals del terme municipal de Tarragona

«Més enllà de les habituals i gegantesques cues dels dilluns de Pasqua, quan arriba l’estiu, també es produeixen sovint diferents embussos i cues entorn el peatge troncal corresponent a la sortida Tarragona - Valls. Aquesta situació, més enllà dels greus perjudicis ocasionats als vehicles en trànsit i el greu perjudici que això ocasiona a la imatge turística del país, genera alhora grans distorsions en els desplaçaments i mobilitat de molts ciutadans i ciutadanes tarragonins que usen l’autopista AP-7 com a via freqüent de desplaçament. 


Aquesta situació es projecta amb més gravetat, si cal, si tenim en compte el pèssim estat en què es troba la carretera general 340 amb embussos continuats, obres i arranjaments d’accessos interminables i un manteniment més que defectuós. Les quals coses provoquen una mobilitat caòtica essent-ne els principals perjudicats els veïns dels barris de llevant i els turistes dels equipaments turístics d’aquesta zona del nostre terme 

municipal. 

La solució de la gratuïtat de l’AP-7 esdevé, doncs, inútil: “per sortir del foc es cau a les brases”. 


El Govern de la Generalitat, a través del conseller Nadal, va prometre l’eliminació dels peatges troncals, la qual cosa ha estat flagrantment incompleta. 


En conseqüència, el Consell Plenari acorda:


Demanar al Govern de la ciutat que, en cas de producció de cues de més de 1.000 metres, s’exigeixi al Govern de la Generalitat l’aixecament de la barrera dels peatges troncals que afecten el nostre terme municipal per tal de garantir mínimament el dret constitucional de la mobilitat ciutadana.»


La moció inicial defensada per el Sr. Font- Quer es objecte d'una transacció i s'aprova per unanimitat de la següent manera:


«Més enllà de les habituals i gegantesques cues dels dilluns de Pasqua, quan arriba l’estiu, també es produeixen sovint diferents embussos i cues entorn el peatge troncal corresponent a la sortida Tarragona - Valls. Aquesta situació, més enllà dels greus perjudicis ocasionats als vehicles en trànsit i el greu perjudici que això ocasiona a la imatge turística del país, genera alhora grans distorsions en els desplaçaments i mobilitat de molts ciutadans i ciutadanes tarragonins que usen l’autopista AP-7 com a via freqüent de desplaçament. 


Aquesta situació es projecta amb més gravetat, si cal, si tenim en compte el pèssim estat en què es troba la carretera general 340 amb embussos continuats, obres i arranjaments d’accessos interminables i un manteniment més que defectuós. Les qualscoses provoquen una mobilitat caòtica essent-ne els principals perjudicats els veïns dels barris de llevant i els turistes dels equipaments turístics d’aquesta zona del nostre terme municipal. La solució de la gratuïtat de l’AP-7 esdevé, doncs, inútil: “per sortir del foc es cau a les brases”. 


El Govern de la Generalitat, a través del conseller Nadal, va prometre l’eliminació dels peatges troncals, la qual cosa ha estat flagrantment incompleta. 


En conseqüència, el Consell Plenari acorda: 


Primer. Que el Govern de la ciutat s’adreci aquesta setmana al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat perquè, en el marc del Grup de Treball de Peatges, s’estudiï l’aixecament de la barrera del peatge troncal de Tarragona quan es produeixin col.lapses a l’autopista AP-7 en el seu pas pel municipi de Tarragona. 


Segon. Que s’inclogui aquest punt en l’ordre del dia de la propera reunió del Grup de Treball de Peatges. 


Tercer. Que el Grup de Treball de Peatges es pronunciï sobre aquest punt abans de finalitzar l’estiu del 2007.»