dilluns, 8 d’octubre de 2007

Moció per dedicar un monument a la memòria del cardenal Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona i primat

«La nostra ciutat ha dedicat no fa gaire temps un monument al President de Catalunya Molt Hble. Sr. Lluís Companys i Jover. 


Ara que es vol recuperar la memòria històrica i molt especialment aquella referida a la època luctuosa de la Guerra Civil, seria convenient ( i aquest va ser un compromís personal dels membres de la Comissió de Cultura de l’anterior mandat) dedicar-ne un al Cardenal de la Pau i Arquebisbe de Tarragona, Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer. 


El Cardenal Vidal i Barraquer, va ser represaliat fins el moment de la seva mort, amb l’exili mes aclaparador, i desterrat de la seva seu, per haver adoptat una postura valenta i decidida en discrepància amb la majoria del Bisbat espanyol, que atorgava la condició de “Cruzada” als revoltats. 


Des de l’exili va mantenir una activitat incansable en defensa i protecció dels seus diocesans, procurant els recursos necessaris per la seva subsistència o buscant la manera de fer-los sortir del país. 


Al mateix temps va cercar l’acostament dels contendents per arribar a un acord de pau. 


En conseqüència, el Consell Plenari acorda: 


1. Dedicar un monument a la memòria del Cardenal Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona i Primat. 


2. Donar compte de l’acord a l’Arquebisbe de Tarragona.» 


La moció defensada per el Sr. Vallvé resulta APROVADA.