dilluns, 8 d’octubre de 2007

Moció perquè l’edifici conegut com la Chartreuse mantingui aquest nom i se’n dediqui una part a museu-exposició.

«Els tarragonins guarden un extraordinari record de la Fàbrica o Destil·leria de la Chartreuse. Moltes famílies van tenir relació directa amb aquella indústria i sens dubte el fenomen Chartreuse forma part de la cultura de la nostra ciutat. Feliçment, l’edifici de la Plaça dels Infants, va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya, amb el que es va evitar que fos víctima de la voracitat urbanística. 


Sembla que al final, i després de diferents circumstàncies que no convé esmentar, l’edifici serà Escola d’Idiomes. 


No és bo que es perdi la memòria històrica ni de les persones ni dels llocs. L’edifici, malgrat haver estat dissenyat inicialment per a una fàbrica del tèxtil, és un element de referència per la ciutat, i amb independència del destí que se l’hi doni volem que no perdi la seva tradicional denominació de La Chartreuse. 


Els centres culturals d’arreu de Catalunya, instal·lats en edificis fabrils rehabilitats, mantenen el seu nom original, com pot ser el “Tecla Sala” de l’Hospitalet de Llobregat o “El Sucre” de Vic. 


Sempre s’ha dit que l’edifici de la Chartreuse ha de donar lloc a un petit museu que deixi constància de la seva activitat. 


Fa pocs dies a la seu de l’Associació de Veïns del carrer de la Reina Maria Cristina, es va inaugurar una exposició amb peces, procedents de les col·leccions de diversos tarragonins. Molts altres han manifestat la seva voluntat de fer-hi aportacions. 


Aquesta bona disposició ciutadana garanteix l’èxit i l’acceptació del projecte. 


Si bé l’edifici no és propietat de l’Ajuntament de Tarragona, demanem que el 


Consell Plenari faci els requeriments al Govern de Catalunya que en la part dispositiva s’esmenten. 


En conseqüència, el Consell Plenari acorda: 


1. Que l’edifici conegut com La Chartreuse, mantingui aquest nom identificatiu i amb independència del destí que total o parcialment se l’hi doni a aquest immoble. 


2. Que tal com es tenia projectat, es dediqui una part del mateix a museu-exposició de La Chartreuse, recuperant aquelles peces, procedents de la mateixa i que es troben al Museu de la Ciència de Terrassa, convenientment restaurades per ser exhibides. 


3. Que es doni compte d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, propietària de l’immoble als efectes oportuns.»


La moció defensada per el Sr. Vallvé resulta APROVADA.