dilluns, 8 d’octubre de 2007

Moció per donar suport a la Federació Catalana de Futbol per tal que es celebri el partit entre la selecció nacional de Catalunya i la dels EEUU.

«Atès que la Reial Federació Espanyola de Futbol va decidir no autoritzar la celebració del partit entre les seleccions de Catalunya i els Estats Units, previst pel proper 14 d’octubre, al·legant qüestions d’incompatibilitat de calendari. 


Atès que aquesta circumstància atempta contra el reconeixement dels drets, llibertats i identitat de Catalunya com a Nació. 


Atès que no s’han volgut buscar solucions a aquest conflicte en pro de la Federació Catalana de Futbol, i de la selecció de Catalunya. 


En conseqüència, el Consell Plenari acorda: 


1. Donar el seu suport a la Federació Catalana de Futbol per tal que es celebri el partit entre la selecció nacional de Catalunya i dels Estats Units, previst pel proper 14 d’octubre. 


2. Rebutjar el fet que la Federació Espanyola de Futbol decideixi unilateralment la possibilitat de que la selecció catalana participi en esdeveniments esportius.» 


La moció defensada per el Sr. Adan resulta APROVADA.