dilluns, 28 de gener de 2008

Pregunta realitzada al Sr Alcalde per la Sra. Carme Duch al Plenari de 28 de gener de 2008

Sr. Ballesteros, l’altre dia, durant la seva conferència de l’estat de la ciutat, vostè va dir que se sentia molt orgullós d’algunes coses, entre ell

Exactament vostè va dir,..

preveu la construcció d’un mínim de quatre, durant el mandat, és una fita important. De manera immediata posarem en marxa aquest any Les Clarisses i Cèsar August.

Sr. Alcalde per fer una llar d’infants, primer cal tenir un terreny, a continuació cal diners per poder encarregar el projecte, quan està fet, cal que tots els tècnics i departaments li donin el seu vistiplau, desprès cal tenir els diners perquè a contractació treguin el concurs, cal que es presentin les empreses, que es faci una mesa de contractació i que alguna empresa guany el concurs, i ja es pot construir.

 

Sr. Alcalde, la Llar d’infants de las Clarisses,  està adjudicada  a Lubasa des del més de maig de l’any passat,  i de la Llar d’infants del Cessar August,  va guanyar el concurs Fulgencio Villar també el  més de maig de l’any passat. (Durant aquell període vostès encara no estaven governant)

Sr. Alcalde, sap que aquestes Llars d’Infants tenien un període d’execució de 8 mesos, que si haguessin començat quan calia, ara més de 150 nens i nenes da la ciutat de Tarragona estarien a punt de començar una nova etapa a la Llar d’infants.

Sr. Alcalde sap  que en quasi be 8 mesos que vostè està al capdavant d’aquest ajuntament no ha aconseguit iniciar el procés de construcció de cap de les dues Llars d’Infants que l’anterior govern va deixar adjudicades.        

Sr. Alcalde és que vostè pretén, ara, adjudicar-se la feina que va fer l’anterior govern referent a aquestes dues Llars d’Infants?, és que vostè pretén que aquestes dues Llars formin part de la seva fita important que és el pla de construcció de al menys 4 Llars d’infants?

Sr. Alcalde, dígins si us plau quines són les Llars que formen part del seu PLA DE LLARS D’INFANTS.

 

RESPOSTA DEL SR ALCALDE DONADA PER ELL MATEIX DURANT EL PLENARI

Transcripció de l’acta, la resposta de l’alcalde textualment ha estat:

L’alcalde agraeix la intervenció de la senyora Duch. Diu que li agraeix que li hagi llegit la conferència, malgrat que també li hauria agradat que l’escoltés. Però les coses són com són.

Explica que té experiència en la gestió de la vida municipal tant en el Govern com en l’oposició. Per tant, sap perfectament com es tramiten les obres i els equipaments, i també sap que la voluntat política moltes vegades és tant o més important que la tramitació. Se sent orgullós del que va dir i d’haver fixat les famílies i els nens de cero a tres anys com a objectiu prioritari d’aquest mandat, i no se’n desdirà.  

Pel que fa al Cèsar August, es evident que estan desencallant aquest expedient. Pregunta a la senyora Duch si sap que hi ha una advertència perquè era zona verda allà on l’anterior equip de govern volia fer l’equipament. Això li recorda la piscina del Serrallo, on també van haver d’anar cuita corrents perquè encara no s’havia tramitat el canvi de planejament de verd a equipament. Per altra banda, assenyala que el govern anterior va perdre una subvenció d’Esports de la Generalitat perquè no havia pogut justificar que allò era un terreny d’equipament. Les coses s’han de fer bé.

Quant a les Clarisses, N’han informat tothom, hi ha deixat entrar els periodistes: Hi ha aparegut restes romanes importants. Pregunta si vol que les arrasin, com es feia dècades enrere.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rubio. 

La senyora Duch diu que no ha respost la seva pregunta. Explica que només preguntava si l’alcalde pretenia adjudicar-se aquestes dues llars d’infants incloent-les en el seu pla de quatre llars d’infants.

L’alcalde respon que, si el que la senyora Duch vol és que digui que aquestes dues llars són propietat d’ ella, ho farà: són de la senyora Duch.           

La senyora Duch diu que de qui són és de l’anterior govern, ja quer en temps d’aquest és quan es van adjudicar. A continuació pregunta quines són les Llars d’infants que vol fer l’alcalde.

L’ alcalde respon que el que li interessa es que les famílies joves tinguin aquestes llars d’infants.

La senyora Duch diu que també es això el que volen, i que per aquest motiu demana que les comencin. Torna a preguntar quines són les quetre llars d’infants que el govern té previstes

L’ alcalde li respon que li donarà aquesta informació en el Plenari següent, perquè es possible que hi hagi una llar d’infants més. Més encara: hi haurà amb seguretat una cinquena llar d’infants més.