dijous, 22 de maig de 2008

CIU DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS URBANES

El partit socialista tenia al seu programa un especial interès en desenvolupar accions en relació a l’habitatge de promoció pública per acomplir amb el dret d’habitatge que reconeix la Constitució. Aquesta promesa es concretava amb la construcció de 900 habitatges i en polítiques per als joves:

Bé doncs portem gairebé 1any de govern socialista i només s’han iniciat les obres de 8 habitatges a Sant Salvador i es tracta d’un projecte de l’Ajuntament anterior. Per tant ja es pot afanyar el Servei Municipal de l’Habitatge per construir els 892 restants en els 3 anys que queden de mandat.

La política de l’Ajuntament en lloguer jove, va ser una iniciativa pionera a Catalunya de l’Ajuntament de Tarragona, que va impulsar l’ aleshores tinent d’alcalde de Gestió Econòmica i Pressupostària Joan Aregio. Prop de 2.000 joves s’han beneficiat d’aquest ajut municipal a fons perdut prorrogable 5 anys. L’Ajuntament va destinar l’any 2007, 500.000 € a finançar entre el 30% i el 60% el lloguer al joves empadronats a Tarragona.

El govern socialista ha reduït gairebé a la meitat el pressupost d’enguany destinat al Pla de Lloguer Jove. El nombre d’expedients oberts a data 31 de desembre de 2007 era de 155 i actualment la dada és de 114, perquè aquesta diferència?. Doncs perquè el Servei Municipal de l’Habitatge no ha obert nova convocatòria. No s’accepten nous expedients. El Pla de Lloguer Jove està aturat. Hem passat de prometre que ampliaríem la forquilla d’edat per acollir-se dels 18 al 22 anys per baix i dels 30 als 35 per dalt, a no modificar les bases que ho possibilitarien. Segurament alguna cosa té a veure la reducció en la partida pressupostària, com fer front al finançament de les subvencions si incrementem la xifra dels potencials sol·licitants???.

· Els Plans Integrals han passat a ser responsabilitat del Servei de l’Habitatge. Cosa que acaba de complicar encara una mica més la gestió d’aquesta empresa. Tant com que, tot i ésser els responsables màxims de la gestió del Pla Integral de Camp Clar i el Pla Integral de la Part Alta, encara no disposa aquesta empresa de còpia dels Plans. Així doncs si els membres del Consell d’Administració en volen fer consulta s’han de dirigir per separat als seus responsables polítics. Això és facilitar l’accés a la informació.

Pel que fa al Pla Integral de la Part Alta, en gairebé 1 any de govern no s’ha activat, molta gent de la Part Alta ja ho ha denunciat. Els Tarragonins i les Tarragonines tenen esperances dipositades en aquest pla, doncs posem d’una vegada per totes fil a l’agulla.

· En política de contractació aquesta empresa segueix el model exacte de l’Ajuntament socialista amb la implantació de sous més que generosos en les noves contractacions, de càrrecs de confiança. El nostre Ajuntament ha incrementat el nombre de contractats en categoria d’alta direcció, que corresponen a càrrecs de confiança, amb unes remuneracions equiparades o superiors a la categoria de Cap de Servei, que és el més alt cos funcionarial i que suposa una carrera administrativa considerable en la que el funcionari ha d’haver demostrat sobradament els seus mèrits.

A la vista de tot plegat, resulta que l’empresa que gestiona un dels temes més sensibles per a la ciutadania és un exemple de la desafortunada gestió del govern socialista.

Maria Victòria Forns

Cap comentari: