dijous, 22 de maig de 2008

CIU SOL•LICITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE COMPAREGUIN EL PRESIDENT D’EMATSA I EL PRESIDENT DEL CAT

Com ja és conegut, el desgavell en la gestió del tema de la sequera per part del Govern de Catalunya, amb el vist-i-plau del govern municipal de Tarragona, ha portat a un seguit de declaracions i contradeclaracions, d’enganys i contradiccions, de diversos representants institucionals que no han provocat més que confusió i sensació de disbauxa entre la ciutadania. També és conegut que CiU presenta una moció conjunta amb el PP per al proper plenari de dilluns 26-05-08 on demana la dimissió del Conseller Baltasar.

Però degut a les darreres declaracions del President de l’empresa mixta d’aigües EMATSA on reconeix que es va enviar aigua de l’Ebre en la primera tramesa d’aigua a Barcelona, quan encara no hi havia autorització governamental per fer-ho i que, evidentment ha estat immediatament desautoritzat i corregit pels seus caps, el Grup Municipal de CiU ha demanat als seus diputats al Parlament de Catalunya que sol·licitin la compareixença en la Comissió de Medi Ambient de la cambra catalana del President d’EMATSA, Sr. Ferran Sánchez Camins i també del President del CAT Sr. Daniel Pi i Noya per tal que donin explicacions sobre aquest fet.

Aquesta sol·licitud s’ha formalitzat en escrit dirigit a la Mesa del Parlament de Catalunya amb data d’ahir 21-05-08.
Joan Aregio