dimecres, 25 de juny de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU perquè les línies de bus nocturn arribin a tota la ciutat.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU perquè les línies de bus nocturn arribin a tota la ciutat, el text de la qual és el següent:

«En les darreres setmanes els diferents mitjans de la ciutat van recollir la mesura d’implantar el bus nocturn els dijous, divendres i dissabtes. La mesura presa per la EMT la considerem encertada amb la finalitat de que joves i treballadors puguin tenir a la sevadisposició un servei públic, que els eviti agafar el cotxe. No obstant, considerem que aquesta mesura esdevé insuficient.

El regidor Carles Castillo va manifestar  que amb aquesta mesura “volem  arribar a totes les zones de Tarragona”, cosa que no es produeix doncs el Govern Municipal en fer arribar aquest bus només fins l’Arrabassada, s’oblida de la resta de Llevant de la nostra ciutat. Tots el tarragonins paguen els mateixos impostos i taxes, i per tant tenen dret a disposar dels mateixos serveis públics, més i quan el propi Alcalde ha manifestat que aquesta mesura es fruit d’una promesa electoral que va fer per a tots els ciutadans.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Que les línies de bus nocturn arribin efectivament a tota la ciutat, i per tant, que s’habiliti recorregut més enllà de l’Arrabassada i arribi a la resta de barris de Llevant.

2. Que per garantir el servei a tota aquesta zona de Tarragona, que provisionalment facin aquesta línia de bus nocturn els dos autocars que es troben de reserva.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.