dimarts, 27 de gener de 2009

EL WEB DE L'AJUNTAMENT ÉS DE TOTS?

El passat 11 de novembre vam sol·licitar a la consellera de comunicació, participació i societat de la informació la inclusió de les adreces de correu electrònic dels consellers del nostre grup al web de l’ajuntament. El dia 4 de desembre vam rebre resposta dient que ho passava a valoració.
Davant la indefinició d’aquesta resposta vam tornar a remetre un escrit amb data 12 de desembre de 2008 sol·licitant un timing concret per la realització d’aquesta valoració i la concreció de dates.
Com darrer escrit de la consellera, amb data 4 de gener de 2009, hem rebut una resposta que diu el següent:

“En resposta a que s’inclogui al web de l’Ajuntament les adreces del correu electrònic dels conselleres del vostre grup, sento informar-vos que en aquests moments no puc respondre la teva demanda.
Ben cordialment,

Begoña Floria”

Sr. President, apel·lant al seu bon criteri, i intuint que la resposta no atén a cap problema tècnic. Si tenim en compte que el web de l’ajuntament ofereix informació del consistori en la seva totalitat, i el nostre grup municipal en forma part, li demanem que faci efectiva la nostra petició, d’incloure les adreces de correu electrònic al web en un breu termini de temps.

prec que realitza la Consellera Maribel Rubio