dijous, 12 de febrer de 2009

CIU APORTA PROPOSTES UN COP MÉS, DAVANT LA PASSIVITAT DEL GOVERN

De tots es coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa tot el món. Es evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a consequència Catalunya i Tarragona.
Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament i en el cas de l’Ajuntament de Tarragona sembla que la crisi no va amb ells.
Existeix per part del govern del senyor Ballesteros una inactivitat absolutament preocupant al voltant de tot allò que l’Ajuntament de Tarragona pot fer per millorar les condicions de vida i les condicions econòmiques de la nostra ciutat.

Davant d’aquesta inactivitat creiem que com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Aquestes mesures, en part ja estaven reflexades en el nostre document de mesures econòmiques i fiscals per l’any 2009 que vàrem presentar el mes de juny de l’any passat i de la que també us adjuntem còpia.

Però com dèiem abans la inoperància, la inactivitat i la passivitat del govern del senyor Ballesteros ha fet que avui la crisi colpegi durament a molts i molts tarragonins.

Per tant com dèiem ens veiem en la necessitat de proposar el següent paquet de mesures:

PRIMER.
Cal redefinir el pressupost municipal reduint tot tipus de despesa supèrflua o innecessària.
Perquè l’equip de govern no ens pugui dir que aquest es un exercici impossible nosaltres l’hem fet. I sense entrar al detall de l’anàlisi de partida per partida (tot i que podríem fer-ho) proposem les següent reduccions del pressupost:

ALCALDIA
20.000 €

ÀREA DE MOBILITAT
40.000 €

RELACIONS CIUTADANES
85.000 €

COMUNICACIÓ
100.000 €

EMPRESES MPALS
525.000 €

D’HISENDA
600.000 €

D’ENLLUMENAT
200.000 €

DE TOTES LES CONSELLERIES SUPRESSIÓ DE LES PARTIDES DE PUBLICITAT
30.000 €

ESPORTS
100.000 €

CULTURA I FESTES
100.000 €

INCORPORACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2008
400.000 €

TOTAL
2.200.000 €

SEGON.
Creació d’una comissió formada per les entitats econòmiques, sindicals, i socials de la nostra ciutat que sota la presidència de l’Ajuntament de Tarragona distribueixin aquests fons a projectes, accions i mesures que per un costat fomentin l’economia productiva i per altre costat ajudin a lliutar contra l’exclusió social que es pot produir per la situació que ens envolta.
Aquí estem parlant d’entitats com per exemple els sindicats, la Cambra de Comerç. Entitats socials com Càritas, Creu Roja o Fundació Casal l’Amic o altres que siguin capaces de distribuir aquests fons en cada moment i en cada situació a allò que sigui més necessari.
No cal dir que des del nostre grup municipal tenim moltes idees a aportar en aquest camp, però creiem que les entitats i institucions que estan en el dia a dia de la difícil situació que estem travessant són les que millor poden prendre aquestes mesures.
Tot i així no volem deixar d’esmentar mesures que hem recollit de les propostes que moltes entitats socials estan fent en aquests moments com per exemple la creació d’una sala de nit per les persones sense sostre, la d’un menjador social, el foment de l’economia social, la discriminació positiva cap a les entitats del tercer sector o l’agilització de tràmits pel pagament de les subvencions que els hi atorga l’Ajuntament, o també un programa d’ajuts a la creació de petites, microempreses i autònoms.

TERCER.
Revisió de la política fiscal i de puges de preus indiscriminades de l’Ajuntament de Tarragona. Cal revisar immediatament totes les puges per damunt de l’IPC del mes de desembre de l’any 2008. La avarícia recaptatòria de l’Ajuntament de Tarragona amb puges indiscriminades en impostos, taxes, l’aigua, ara sembla ser que també l’autobús, és un escàndol. Cal reconsiderar totes les decisions equivocades que ha pres el sr. Ballesteros. Que faci cas de tot el que li vàrem dir des de CIU ara ja fa tres mesos (quan parlàvem de que sols s’havia de pujar l’IPC del mes de desembre recordo que un 1%), i que ho faci immediatament.

QUART.
Pla de xoc de pagament a tots els proveïdors de l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes.
Aquesta és una mesura absolutament necessària per injectar directament diners a l’economia real de la nostra ciutat. Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada del mateix pla pel retorn àgil i ràpid de totes les fiances i garanties que l’Ajuntament té dipositades un cop hagin complert la seva funció.

CINQUÈ.
Proposem dos anys de moratòria de tots els impostos i taxes per qualsevol activitat econòmica de nova creació o de les empreses que contractin de manera fixa a treballadors.

SISÈ.
Proposem que tots el impostos i taxes que paguen els ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona puguin ser fraccionats mensualment per facilitar el seu pagament.

SETÈ.
Condonació durant tres anys de l’impost de béns immobles a tots aquells que adquireixin un habitatge en el present exercici.

VUITÈ.
Foment de la contractació d’empreses locals.
No té gaire sentit que l’Ajuntament del sr. Ballesteros estigui fent la compra de la roba dels subalterns de l’Ajuntament a empreses de Barcelona o que els programes de festes o les guies municipals s’imprimeixin en una empresa de León.

Aquestes són mesures perfectament aplicables si el govern del sr. Ballesteros es dona compte de que és un error amagar-se i no fer allò que des de l’Ajuntament es pot fer per combatre la crisis i els seus efectes socials.

Amagar-se no es la solució sr. Ballesteros.

Ha passat ja l’epoca en que com si fos un il·lusionista ens ha estat venent fum rere paraules buides.

Ara cal arremangar-se i treballar, ser valent i afrontar els problemes.

Cal doncs comprometre’s amb els que ho estan passant malament a la nostra ciutat.

És curiós que tingui que ser l’oposició la que dia a dia li estigui proposant coses a un alcalde i a un equip de govern paralitzat i que semblen presoners de les seves pròpies fantasies, però tot i així nosaltres com a grup municipal ens creiem en la obligació d’aportar solucions en tot allò en que l’Ajuntament mostra una gran passivitat.

Esperem doncs que aquestes mesures siguin escoltades per l’equip de govern si realment el present i el futur de la nostra ciutat els importa.

Tarragona, 12 de febrer de 2009


Joan Aregio

Portaveu del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona

1 comentari:

Anònim ha dit...

Per ser a l'oposició, prou que ajuda, escoltarà alguna cosa el "dormilegue" dels barris.
Cal estalaviar en viatges que nomès son per lluir (Pelegrina a Madrid, tots els de Rosell) i les comitives reduïdes a un parell de persones, fer pagar a l'autopista i l'AVE i licencia municipal al Port i Renfe.
Fer més zones blaves i parquins disuasoris a preus populars.
Fer el habitatges promesos al S. Ant. Mª Claret, Xartreuse, Façana, Budallera, Mercat Bonavista etc.
No perdre l'aigua per les canonades i carrers (escapes)