dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: PAGAMENT A PROVEÏDORS

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS


Primer.- Efectuar un pla de xoc de pagament a tots els proveïdors de l’Ajuntament de Tarragona en el termini màxim d’un mes.

Segon.- Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada del mateix pla per retornar en el mateix termini totes les fiances i garanties que l’Ajuntament de Tarragona té dipositades un cop hagin complert la seva funció.Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada pel Sr. Joan Aregio.