dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: CONTRACTACIÓ D’EMPRESES DE TARRAGONA

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:

ACORDS

Primer.- Efectuar, dins l’àmbit de la legislació vigent, les actuacions necessàries destinades a que les contractacions de l’Ajuntament de Tarragona prioritzin les empreses del nostre terme municipal.


Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada pel Sr. Joan Aregio.

Cap comentari: