dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: REVISIÓ DE LA POLÍTICA FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa tot el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS


Primer.- La revisió de la política fiscal i de puges de preus indiscriminades del l’Ajuntament de Tarragona.

Segon.- La inaplicació de les pujades per sobre del IPC de desembre de 2008, en serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament.

Tercer.- La limitació de les pujades de preus respecte dels serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament solament a l’IPC final del any 2008, és a dir, 1,4%.

Quart.- El compromís de no pujar els preus de l’autobús municipal de Tarragona per sobre de l’IPC de desembre de 2008.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU


Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada pel Sr. Federic Adan