dilluns, 9 de febrer de 2009

RESPOSTA DE CIU A LA PROPOSTA D’INCREMENT DEL PREU DELS AUTOBUSOS MUNICIPALS

Un dia més, els diaris recullen la decisió del govern municipal de pujar un servei públic, ja no ens agafa per sorpresa, totes les mesures que pren el govern de l’ajuntament de Tarragona en relació als serveis públics es concreten en una sola cosa, pujar els preus. Des de CIU ens preguntem si el govern municipal és conscient de lo malament que ho passen els seus ciutadans per arribar a final de mes?. No és el moment de castigar impositivament, ni fiscalment als ciutadans. La pujada d’un 4% del preu dels autobusos és realment abusiu i constitueix un exemple més d’una política fiscal continuista de pujar tots els serveis públics que dona l’ajuntament, pugen els preus dels pàrkings, s’incrementa la taxa del Aigua, es pugen tots els impostos un 4,7 %, totes elles són pujades indiscriminades, que en una situació de deflació com en la que vivim és realment abusiva.

Els ciutadans de Tarragona no poden suportar aquest cost de la vida, i l’ajuntament de Tarragona té la obligació de facilitar la vida dels ciutadans, no de dificultar-la encara més, doncs l’ajuntament posa en pràctica una política de compensació, treu zones blaves i la conseqüència és pujar preus de la resta de pàrquings, diu que farà abonaments gratuïts pels menors i com a contraprestació incrementa el preu del bitllet de l’autocar per la resta d’usuaris, potser serà millor que ens deixin com estàvem i no prenguin cap mesura més, doncs totes les que fan, deriven en un increment d’un altre servei.

Des de fa molts anys CIU ha treballat per fomentar l’utilització del transport públic, per molts motius, per reduir la contaminació ambiental, per disminuir els problemes de trànsit de la ciutat..., i evidentment, pujar en 4% el preu del autobús municipal no és una mesura que fomenti la seva utilització, sinó tot el contrari. Se’ns diu des del govern municipal que es faran aparcaments dissuasoris fora de la ciutat i l’únic que demanen els ciutadans són bones connexions amb el centre de la ciutat, amb un bon servei de transport públic, i com ens respon l’ajuntament?, augmentant el preu de l’autocar, per tant tots els que deixem el cotxe en un pàrquing dissuasori haurem d’agafar un autocar municipal quatre vegades més car.

El regidor socialista de mobilitat, pretén justificar la pujada d’un 4% del preu argumentant un augment de línies, i des de CIU evidentment que defensem una major freqüència d’algunes línies i l’implantació de noves però no castigant aquest nou servei amb pujades de preus. La pujada del 4% de l’autocar en el moment de crisis en que vivim és un desastre pels ciutadans i potser ha arribat el moment de dir prou.


Frederic Adan i Domènech
Conseller del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona