dimecres, 29 d’abril de 2009

SOLUCIONS PEL DÈFICIT D'HABITATGE

Com be saben vostès el Grup Municipal de CIU ha estat molt crític amb la nefasta política d’habitatge que el Govern del Sr. Ballesteros ha portat a terme a la nostra ciutat.
Des de l’inici de la legislatura va ser clar que l’Ajuntament optava clarament per deixar tota la política d’habitatge en mans de la Generalitat. Per tant, dimitia com administració local d’un tema de tanta importància per els ciutadans.

Així va començar, i ha continuat amb la lenta però constant supressió del programa de lloguer Jove ( i evidentment res de complir la seva promesa electoral d’ ampliar-ho per baix als 18 anys i per dalt fins els 35 anys), ha disminuït tot tipus d’ajuts per la rehabilitació, i les pocs concedits fa mes d’un any que esperen cobrar, no ha esta capaç de construir més enllà de:
- rehabilitar 9 pisos al Carrer Smith
- construir 2 al carrer Civaderia (al costat de la casa enfonsada)
- construir 8 pisos a Sant Salvador .
Totes aquestes accions són projectes de CiU.

Tot això lògicament s’ha d’emmarcar en l’enorme estafa de la promesa electoral del Sr. Ballesteros de construir 900 pisos, i per tant de la nul·la capacitat d’articular polítiques socials per les necessitats d’habitatge de molts tarragonins i tarragonines.

Prova evident de la manca de rumb i de criteri d’aquesta inexistent política d’habitatge, és que hem passat de voler comprar els terrenys de Tabacalera, a admetre un ARE en el nostre territori, o a tenir que canviar al Gerent del Servei Municipal d’Habitatge, anomenat per confiança política tot just fa 2 anys ( amb moltes crítiques cap al Sr. Ballesteros dels seus propis companys de partit)

Des de CIU creiem que una situació com aquesta requereix mesures extraordinàries que ajudin per un costat a superar la crisi , i per l’altre a donar satisfacció a la necessitat d’habitatge de molts tarragonins, per això des del nostre grup proposem:

1.- Reinstaurar el pla de lloguer jove, augmentant efectivament l’edat fins els 35 anys.

2.- Quadruplicar econòmicament totes les ajudes als diferents tipus de rehabilitació.

3.- Segons les nostres dades existeixen aproximadament uns 1.500 habitatges a Tarragona (tant d’obra nova com de segona mà) per vendre, motiu per el que creiem que abans que fer ARES o edificar més pisos, l’Ajuntament tindria que fer una oferta pública d’adquisició d’aquests habitatges, creant així un patrimoni que posteriorment seria adjudicat mitjançant diferents fórmules.
Aquesta mesura tindria un quàdruple efecte:
1. seria ràpida en la seva execució
2. combatria el fet de l’existència de tants habitatges buits
3. injectaria diners a la ciutat
4. i per últim permetria entrar en fórmules d’adjudicació variades i que amb la intermadiació de l’Ajuntament amb tota seguretat facilitarien als ciutadans l’accés al crèdit.

Aquestes son mesures realistes, que l’únic que cal és voluntat política per aplicar-les.

Creiem que aquesta és una bona mesura per passar de les paraules als fets Sr. Ballesteros. Es hora de parlar menys i actuar més.
Victòria Forns
Regidora del grup municipal de CIU
i
Joan Aregio
Portaveu del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

1 comentari:

jon ha dit...

Però voleu dir, que a pat de pintar de blanc, 200 parking blaus, hat fet res més del que van prometre??.