divendres, 6 de novembre de 2009

PARLEM DE PERSONES - MUSEU D'HISTÒRIANOTA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AL PERSONAL DEL MUSEU D’HISTÒRIA

Des de fa uns mesos, el Museu d’Història està negant el dret que tenen alguns funcionaris a perllongar la seva activitat laboral fins als 70 anys. Funcionaris que en la totalitat dels casos donats, són subalterns que desenvolupen activitats com per exemple estar a les taquilles dels museus, activitats en la seva majoria de poc desgast físic, per no dir cap.

A aquestes persones se’ls jubila forçosament al·legant les següents afirmacions contingudes en un informe que ens ha arribat, signat pel director de museus Lluís Balart que conclou de la següent forma:

“CONCLUSIONS

Considerant les especials condicions de treball en el Museu d’Història de Tarragona, l’exposició perllongada a les quals pot tenir conseqüències negatives sobre la salut de la persona, no es considera convenients per al servei públic d’accedir a la sol·licitud de prolongació de permanència en el servei fins a l’edat de 70 anys.”

Desconeixem quins són els veritables motius pels quals el director de Museus, i la Regidora responsable, la sra. Rosa Rosell, no permetin que aquestes persones continuïn treballant, però el que ens sembla més inversemblant és que al·leguin possibles conseqüències negatives sobre la salut.

Significa això que tots els subalterns que treballen als museus corren perill? I els turistes, també?

O és que s’ha iniciat algun tipus de caça de bruixes per carregar-se a persones, que poden desenvolupar perfectament la seva feina com ho han estat fent fins ara, per endollar als seus amics i coneguts?

Perquè de no ser així, perquè no se’ls dona la opció de reubicar-los en altres dependències de l’Ajuntament?

Sincerament, considerem un menysteniment i una falta de respecte cap a les persones, que durant anys han treballat al nostre Ajuntament, i rebutgem aquestes pràctiques que estan exercint el sr. Balart i la sra. Rosell.

Caldrà que es donin moltes explicacions dels riscos que representa per a la salut de les persones treballar als museus, i de perquè, en contra de la voluntat de les persones, se’ls jubila forçosament. Per descomptat exigim que no es continuï jubilant a ningú en contra de la seva voluntat, i es readmeti als que ja ha patit aquest procés.

Maribel Rubio

Regidora del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona

Tarragona, 2 de novembre de 2009